Global menu

Our global pages

Close
Akademia EuroZamówień - warsztaty z prawa zamówień publicznych - Wierzbowski Eversheds Sutherland

Akademia EuroZamówień to cykl szkoleniowy kancelarii Wierzbowski Eversheds skierowany dla wszystkich uczestników rynku zamówień publicznych.  Spotkania stanowią forum do wymiany poglądów i dyskusji na temat praktycznych problemów, z którymi na co dzień borykają się zarówno wykonawcy jak i zamawiający.

- Podczas spotkań drugiej edycji Akademii chcemy skupić się na zagadnieniach – ważnych i ciekawych z punktu widzenia przedsiębiorców – którym, naszym zdaniem, do tej pory nie poświęcano wystarczająco dużo uwagi w dyskusji nad polskim prawem zamówień publicznych. Mam nadzieję, że tak jak poprzednio, uczestnicy znajdą odpowiedzi na wiele nurtujących ich pytań związanych z uczestnictwem w runku zamówień – mówi Tomasz Zalewski, partner kierujący zespołem prawa zamówień publicznych w kancelarii Wierzbowski Eversheds.
Szkolenia prowadzić będą prawnicy z zespołu prawa zamówień publicznych: Tomasz Zalewski, dr Aleksandra Kunkiel-Kryńska oraz dr Aneta Wala, będący jednocześnie autorami bloga EuroZamówienia.
Inauguracja drugiej edycji Akademii rozpocznie się 22 października spotkaniem poświęconym  wybranym aspektom odpowiedzialności karnej w zamówieniach publicznych.
Kalendarium szkoleń przedstawia się następująco: 
26 listopada 2015
14 stycznia 2016
17 marca 2016
19 maja 2016
Informacje o tematach pozostałych szkoleń pojawią się w późniejszym terminie. Zależy nam, aby jak najlepiej wychodziły one naprzeciw potrzebom uczestników, dlatego najpierw chcemy poznać ich opinie. O tym, jakie tematy zostaną wybrane do realizacji, zdecydują uczestnicy spotkania inaugurującego cykl, które odbędzie się 22 października.   
_____________

Zobacz tematykę spotkań pierwszej edycji Akademii:

Rażąco niska cena po nowelizacji - 28 października 2014: http://www.eversheds.com/global/en/where/cee/poland/-pl/uslugi/akademia-eurozamowien/2014-10-28_ae-razaca-niska-cena-rejestracja.page
Zmiany umów w sprawie zamówienia publicznego 27 listopada:  http://www.eversheds.com/global/en/where/cee/poland/-pl/uslugi/akademia-eurozamowien/2014-11-27_zmiana-umow-recaptcha.page
13 stycznia 2015: Ocena rzetelności wykonawców (nienależyte wykonywanie zamówień jako przesłanka wykluczenia)
17 marca 2015.: Paszporty zamówieniowe – nowe zasady potwierdzania niepodlegania wykluczeniu z postępowania
14 maja 2015.: Użyczanie potencjału przez podmioty trzecie i podwykonawstwo.

Rozpoczynamy kolejny sezon Akademii EuroZamówień 

W październiku startuje piąta edycja Akademii EuroZamówień - warsztatów skierowanych do wszystkich uczestników rynku zamówień publicznych. Nasze spotkania stanowią forum wymiany poglądów i dyskusji na temat praktycznych problemów, z którymi na co dzień borykają się zarówno wykonawcy, jak i zamawiający. W tym sezonie chcemy skupić się między innymi na tematach związanych ze zmianami w prawie zamówień publicznych, innowacjami i elektronizacją. Na tematykę spotkań wpływ będą mieli również nasi uczestnicy, zgłaszając nam interesujące ich zagadnienia. Najbliższy warsztat pt. "Jak utajnić know-how, czyli tajemnica przedsiębiorstwa po nowemu" odbędzie się 23 października 2018 roku. 

Kalendarium spotkań 2018/2019

Prowadzący

Spotkania prowadzić będą prawnicy z zespołu technologii przemysłowych: Tomasz Zalewski, Julita Hoffmann, Witold Sławiński, Adriana Gostępska oraz zaproszeni goście.   

Miejsce

Wszystkie warsztaty odbywają się w godzinach 9.00-11.30 w siedzibie kancelarii Wierzbowski Eversheds Sutherland przy ul. Jasnej 14/16A w Warszawie. 

Rejestracja

Zapisy na poszczególne spotkania uruchamiamy z reguły miesiąc przed zaplanowną datą. Wówczas udostępniamy stronę z formularzem rejestracyjnym. O wydarzeniu informujemy na LinkedIn, na Twitterze oraz na naszym blogu EuroZamówienia.

Spotkania mają charakter nieodpłatny. Z racji ograniczonej liczby miejsc bierzemy pod uwagę kolejność zgłoszeń. Dodatkowo, pierwszeństwo mają klienci i partnerzy biznesowi kancelarii. Udział w danym spotkaniu jest możliwy po otrzymaniu od nas emailowego potwierdzenia. 

Zapraszamy do współtworzenia tematyki warsztatów

Chcemy, by nasi goście mieli wpływ na program naszych spotkań, dlatego zawsze prosimy ich o wypełnienie ankiet na temat zagadnień, jakie szczególnie ich interesują. Propozycje przesyłać można również na adres: akademia.eurozamowien@eversheds-sutherland.pl.


Poprzednie edycje Akademii EuroZamówień

Przez cztery ostatnie sezony w naszych warsztatach wzięło udział około 500 uczestników. Wszystkim bardzo dziękujemy za obecność i aktywny udział w dyskusjach.

Zobacz, o czym rozmawialiśmy >

 

Wybierz szkolenie

23 października 2018

Jak utajnić know-how, czyli tajemnica przedsiębiorstwa po nowemu

Dodaj do kalendarza10/23/2018 09:00 AM 10/23/2018 11:30 AM Europe/Warsaw Akademia EuroZamówień Spotkanie pt. "Jak utajnić know-how, czyli tajemnica przedsiębiorstwa po nowemu". Zapraszamy! Wierzbowski Eversheds Sutherland, Jasna 14/16A, Warszawa

5 grudnia 2018

Temat wkrótce

Dodaj do kalendarza12/05/2018 09:00 AM 12/05/2018 11:30 AM Europe/Warsaw Akademia EuroZamówień Spotkanie w ramach 5. edycji Akademii EuroZamówień. Zapraszamy! Wierzbowski Eversheds Sutherland, Jasna 14/16A, Warszawa

22 stycznia 2019

Temat wkrótce

Dodaj do kalendarza01/22/2019 09:00 AM 01/22/2019 11:30 AM Europe/Warsaw Akademia EuroZamówień Spotkanie w ramach 5. edycji Akademii EuroZamówień. Zapraszamy! Wierzbowski Eversheds Sutherland, Jasna 14/16A, Warszawa

12 marca 2019

Temat wkrótce

Dodaj do kalendarza03/12/2019 09:00 AM 03/12/2019 11:30 AM Europe/Warsaw Akademia EuroZamówień Spotkanie w ramach 5. edycji Akademii EuroZamówień. Zapraszamy! Wierzbowski Eversheds Sutherland, Jasna 14/16A, Warszawa

21 maja 2019

Temat wkrótce

Dodaj do kalendarza05/21/2019 09:00 AM 05/21/2019 11:30 AM Europe/Warsaw Akademia EuroZamówień Spotkanie w ramach 5. edycji Akademii EuroZamówień. Zapraszamy! Wierzbowski Eversheds Sutherland, Jasna 14/16A, Warszawa
Default New Image