Global menu

Our global pages

Close


Akademia EuroZamówień to cykl szkoleniowy kancelarii Wierzbowski Eversheds skierowany dla wszystkich uczestników rynku zamówień publicznych.  Spotkania stanowią forum do wymiany poglądów i dyskusji na temat praktycznych problemów, z którymi na co dzień borykają się zarówno wykonawcy jak i zamawiający.
- Podczas spotkań drugiej edycji Akademii chcemy skupić się na zagadnieniach – ważnych i ciekawych z punktu widzenia przedsiębiorców – którym, naszym zdaniem, do tej pory nie poświęcano wystarczająco dużo uwagi w dyskusji nad polskim prawem zamówień publicznych. Mam nadzieję, że tak jak poprzednio, uczestnicy znajdą odpowiedzi na wiele nurtujących ich pytań związanych z uczestnictwem w runku zamówień – mówi Tomasz Zalewski, partner kierujący zespołem prawa zamówień publicznych w kancelarii Wierzbowski Eversheds.
Szkolenia prowadzić będą prawnicy z zespołu prawa zamówień publicznych: Tomasz Zalewski, dr Aleksandra Kunkiel-Kryńska oraz dr Aneta Wala, będący jednocześnie autorami bloga EuroZamówienia.
Inauguracja drugiej edycji Akademii rozpocznie się 22 października spotkaniem poświęconym  wybranym aspektom odpowiedzialności karnej w zamówieniach publicznych.
Kalendarium szkoleń przedstawia się następująco: 
26 listopada 2015
14 stycznia 2016
17 marca 2016
19 maja 2016
Informacje o tematach pozostałych szkoleń pojawią się w późniejszym terminie. Zależy nam, aby jak najlepiej wychodziły one naprzeciw potrzebom uczestników, dlatego najpierw chcemy poznać ich opinie. O tym, jakie tematy zostaną wybrane do realizacji, zdecydują uczestnicy spotkania inaugurującego cykl, które odbędzie się 22 października.   
_____________

Zobacz tematykę spotkań pierwszej edycji Akademii:

Rażąco niska cena po nowelizacji - 28 października 2014: http://www.eversheds.com/global/en/where/cee/poland/-pl/uslugi/akademia-eurozamowien/2014-10-28_ae-razaca-niska-cena-rejestracja.page
Zmiany umów w sprawie zamówienia publicznego 27 listopada:  http://www.eversheds.com/global/en/where/cee/poland/-pl/uslugi/akademia-eurozamowien/2014-11-27_zmiana-umow-recaptcha.page
13 stycznia 2015: Ocena rzetelności wykonawców (nienależyte wykonywanie zamówień jako przesłanka wykluczenia)
17 marca 2015.: Paszporty zamówieniowe – nowe zasady potwierdzania niepodlegania wykluczeniu z postępowania
14 maja 2015.: Użyczanie potencjału przez podmioty trzecie i podwykonawstwo.

Akademia EuroZamówień to cykl szkoleniowy kancelarii Wierzbowski Eversheds skierowany do wszystkich uczestników rynku zamówień publicznych. Spotkania stanowią forum do wymiany poglądów i dyskusji na temat praktycznych problemów, z którymi na co dzień borykają się zarówno wykonawcy, jak i zamawiający. 

Szkolenia prowadzić będą prawnicy z zespołu prawa zamówień publicznych: Tomasz Zalewskidr Aleksandra Kunkiel-Kryńska oraz dr Aneta Wala, będący jednocześnie autorami bloga EuroZamówienia.

- Podczas spotkań drugiej edycji Akademii chcemy skupić się na ważnych i ciekawych z punktu widzenia wykonawców i zamawiających zagadnieniach, którym  naszym zdaniem – nie poświęcano do tej pory wystarczająco dużo uwagi w dyskusji nad polskim prawem zamówień publicznych. Mam nadzieję, że tak jak poprzednio, uczestnicy znajdą odpowiedzi na wiele nurtujących ich pytań związanych z uczestnictwem w rynku zamówień – mówi Tomasz Zalewski, partner kierujący zespołem prawa zamówień publicznych w kancelarii Wierzbowski Eversheds.

Druga edycja Akademii rozpoczęła się 22 października szkoleniem poświęconym wybranym aspektom odpowiedzialności karnej w zamówieniach publicznych. O tematyce pozostałych szkoleń zdecydowali uczestnicy spotkania inaugurującego - ich opinie pozwoliły nam tak dobrać tematykę spotkań, by odpowiadała potrzebom jak największej liczby zainteresowanych.

Zapraszamy do współtworzenia tematyki naszych szkoleń. Jeśli określone zagadnienia szczególnie Państwa interesują, prosimy o informację na adres: akademia.eurozamowien@eversheds.pl. Dziękujemy.  

Kalendarium szkoleń przedstawia się następująco: 

Rejestrację na poszczególne spotkania uruchamiamy z reguły miesiąc przed zaplanowną datą. 


Pierwsza odsłona Akademii EuroZamówień cieszyła się bardzo dużym zainteresowaniem. W pięciu szkoleniach wzięło udział łącznie niemal 130 uczestników.

Zapoznaj się z tematyką poprzedniej edycji. 

Wybierz szkolenie dla siebie:

22 października 2015

Odpowiedzialność karna w zamówieniach publicznych 
9:00-10:30
Wierzbowski Eversheds
Warszawa, Centrum Jasna
ul. Jasna 14/16a, V piętro

Szczegóły>

26 listopada 2015


Korzystanie z potencjału osób trzecich i podwykonawców a problem zmów przetargowych

Korzystanie z potencjału osób trzecich i podwykonawców a problem zmów przetargowych 
9:00-10:30
Wierzbowski Eversheds
Warszawa, Centrum Jasna
ul. Jasna 14/16a, V piętro

Szczegóły>

14 stycznia 2016

Czyny nieuczciwej konkurencji w ramach zamówień publicznych
9:00-10:30
Wierzbowski Eversheds
Warszawa, Centrum Jasna
ul. Jasna 14/16a, V piętro

Szczegóły>

17 marca 2016

Pozacenowe kryteria oceny ofert 
9:00-10:30
Wierzbowski Eversheds
Warszawa, Centrum Jasna
ul. Jasna 14/16a, V piętro

Szczegóły>

19 maja 2016

Konsorcjum w zamówieniach publicznych: od oferty do wykonania umowy
9:00-10:30
Wierzbowski Eversheds
Warszawa, Centrum Jasna
ul. Jasna 14/16a, V piętro

Szczegóły>