Global menu

Our global pages

Close

Przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu

Zapewnienie zgodności działań organizacji z lokalnymi i międzynarodowymi wymaganiami prawnymi oraz zaleceniami regulatora 
Audyt istniejących struktur, procesów i regulacji - wykrywanie błędów oraz przypadków potencjalnego niedostosowania do obowiązujących wymogów prawnych, norm i standardów
Definiowanie aktualnie istniejących i potencjalnych ryzyk w kontekście celów biznesowych przedsiębiorstwa
Wsparcie klienta w kontaktach z regulatorem
Prowadzenie badań due diligence dokonywanych inwestycji (regulacyjnego oraz compliance)
Pomoc w budowaniu struktur compliance
Doradztwo przy wdrażaniu systemów compliance z uwzględnieniem ich kompatybilności z innymi procesami w instytucji w celu minimalizacji negatywnego wpływu na relacje z klientem i kontrahentami
Wsparcie w sprawach spornych
Doradztwo w zakresie tworzenia procedur zapobiegających praniu brudnych pieniędzy     
Doradztwo przy wdrażaniu systemów informatycznych 
Opracowywanie i prowadzenie szkoleń szytych na miarę każdej firmy
Multidyscyplinarne wsparcie we wszystkich obszarach związanych z działaniami z obszaru compliance Dlaczego posiadanie właściwej polityki AML jest tak ważne?
Raport NIK z 2016 roku, wypowiedzi Ministra Finansów oraz Ministra Sprawiedliwości wskazują na rosnące znaczenie przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy. Zaniedbania w realizacji zadań z obszaru Anti-Money Laundering/Combating the Financing of Terrorism (AML/CFT) grożą sankcjami administracyjnymi, karnymi oraz utratą reputacji. Wysokie sankcje karne (do 8 lat pozbawienia wolności), jak i finansowe (powyżej 1 miliona złotych dla osób indywidualnych) za naruszenie przepisów spędzają sen z powiek wielu przedsiębiorcom. Jednocześnie Generalny Inspektor Informacji Finansowej (GIIF) zapowiada wzmożenie kontroli instytucji obowiązanych, w szczególności prowadzonych przez urzędy kontroli skarbowej.
Do 26 czerwca 2017 roku Polska ma implementować tzw. IV Dyrektywę AML. Przy okazji implementacji powstanie nowa ustawa regulująca kwestie AML/CFT, która zastąpi wielokrotnie nowelizowane regulacje z 2000 roku. Nowe przepisy zwiększą uprawnienia GIIF, w tym istotnie zmieni się zakres i wysokość sankcji, jakie mogą dotknąć instytucje obowiązane – kary pieniężne wzrosną z 750 tysięcy złotych do 5 milionów euro. Co ważne, informacje o nieprawidłowym wykonywaniu obowiązków przez instytucje obowiązane będą podawane do publicznej wiadomości.
W czym możemy pomóc?
Jeśli mają Państwo jakiekolwiek wątpliwości, czy realizowane w Państwa firmie procedury odpowiadają wymogom prawa, pomożemy je ocenić i zaproponujemy zmiany, które zabezpieczą Państwa firmę przed ryzykiem regulacyjnym. Oferujemy:
przygotowanie lub przegląd i uzupełnienie polityki AML/CFT, dostosowanie jej do nowych przepisów 
zbudowanie odpowiedniego systemu compliance w zakresie AML/CFT 
wsparcie w dopasowaniu narzędzi technicznych i technologicznych, które pomogą w wypełnianiu obowiązków AML/CFT
przygotowanie zapytań interpretacyjnych do GIIF
wdrożenie procedur AML/CFT z innych jurysdykcji i dostosowanie ich do lokalnych wymogów
praktyczne przygotowanie do kontroli regulatorów w zakresie AML/CFT
reprezentację w postępowaniach administracyjnych przed GIIF w przedmiocie nałożenia kary 
reprezentację w postępowaniach karnych dotyczących odpowiedzialności za nierealizowanie obowiązków ustawowych
szkolenia dla pracowników instytucji obowiązanych w zakresie obowiązków ustawowych.

Dlaczego Wierzbowski Eversheds
Wyróżnia nas wieloletnie praktyczne doświadczenie w przygotowywaniu i wdrażaniu procedur AML/CFT w instytucjach obowiązanych. Umiemy skroić politykę AML na miarę konkretnego biznesu. Oferujemy zarówno kompleksowe wsparcie, tj. opracowanie polityki i jej wdrożenie, przygotowanie do kontroli i ewentualne reprezentowanie w postępowaniach pokontrolnych, jak i doradztwo w realizacji wybranych obowiązków AML. 
Wiemy co, kiedy i w jaki sposób musi wykonać instytucja obowiązana, jak powinna dostosować swoje procedury do uwarunkowań biznesowych, charakterystyki produktów oraz sektora, w którym funkcjonuje. Posiadamy doświadczenie w komunikacji z GIIF i KNF. Rozumiemy wymogi regulatora i wiemy, jak je spełnić. 
Naszym klientom oferujemy wsparcie specjalistów mających na swoim koncie realizacje wielu projektów dla wiodących podmiotów z sektora finansowego oraz unikalne doświadczenie w prowadzeniu szkoleń w ramach struktur międzynarodowych. 

Dlaczego posiadanie właściwej polityki AML jest tak ważne?

Raport NIK z 2016 roku, wypowiedzi Ministra Finansów oraz Ministra Sprawiedliwości wskazują na rosnące znaczenie przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy. Zaniedbania w realizacji zadań z obszaru Anti-Money Laundering/Counter Terrorist Financing (AML/CTF) grożą sankcjami administracyjnymi, karnymi oraz utratą reputacji. Wysokie sankcje karne (do 8 lat pozbawienia wolności), jak i finansowe (powyżej 1 miliona złotych dla osób indywidualnych) za naruszenie przepisów spędzają sen z powiek wielu przedsiębiorcom. Jednocześnie Generalny Inspektor Informacji Finansowej (GIIF) zapowiada wzmożenie kontroli instytucji obowiązanych, w szczególności prowadzonych przez urzędy kontroli skarbowej.

Do 26 czerwca 2017 roku Polska ma implementować tzw. IV Dyrektywę AML. Przy okazji implementacji powstanie nowa ustawa regulująca kwestie AML/CTF, która zastąpi wielokrotnie nowelizowane regulacje z 2000 roku. Nowe przepisy zwiększą uprawnienia GIIF, w tym istotnie zmieni się zakres i wysokość sankcji, jakie mogą dotknąć instytucje obowiązane – kary pieniężne wzrosną z 750 tysięcy złotych do 5 milionów euro. Co ważne, informacje o nieprawidłowym wykonywaniu obowiązków przez instytucje obowiązane będą podawane do publicznej wiadomości.

W czym możemy pomóc?

  • przygotowanie lub przegląd i uzupełnienie polityki AML/CTF, dostosowanie jej do nowych przepisów 
  • zbudowanie odpowiedniego systemu compliance w zakresie AML/CTF 
  • wsparcie w dopasowaniu narzędzi technicznych i technologicznych, które pomogą w wypełnianiu obowiązków AML/CTF
  • przygotowanie zapytań interpretacyjnych do GIIF
  • wdrożenie procedur AML/CTF z innych jurysdykcji i dostosowanie ich do lokalnych wymogów
  • praktyczne przygotowanie do kontroli regulatorów w zakresie AML/CTF
  • reprezentację w postępowaniach administracyjnych przed GIIF w przedmiocie nałożenia kary 
  • reprezentację w postępowaniach karnych dotyczących odpowiedzialności za nierealizowanie obowiązków ustawowych
  • szkolenia dla pracowników instytucji obowiązanych w zakresie obowiązków ustawowych.

Dlaczego Wierzbowski Eversheds Sutherland

Wyróżnia nas wieloletnie praktyczne doświadczenie w przygotowywaniu i wdrażaniu procedur AML/CTF w instytucjach obowiązanych. Umiemy skroić politykę AML na miarę konkretnego biznesu. Oferujemy zarówno kompleksowe wsparcie, tj. opracowanie polityki i jej wdrożenie, przygotowanie do kontroli i ewentualne reprezentowanie w postępowaniach pokontrolnych, jak i doradztwo w realizacji wybranych obowiązków AML. 

Wiemy co, kiedy i w jaki sposób musi wykonać instytucja obowiązana, jak powinna dostosować swoje procedury do uwarunkowań biznesowych, charakterystyki produktów oraz sektora, w którym funkcjonuje. Posiadamy doświadczenie w komunikacji z GIIF i KNF. Rozumiemy wymogi regulatora i wiemy, jak je spełnić. 

Naszym klientom oferujemy wsparcie specjalistów mających na swoim koncie realizacje wielu projektów dla wiodących podmiotów z sektora finansowego oraz unikalne doświadczenie w prowadzeniu szkoleń w ramach struktur międzynarodowych.