Global menu

Our global pages

Close

Compliance  

Zapewnienie zgodności działań organizacji z lokalnymi i międzynarodowymi wymaganiami prawnymi oraz zaleceniami regulatora 
Audyt istniejących struktur, procesów i regulacji - wykrywanie błędów oraz przypadków potencjalnego niedostosowania do obowiązujących wymogów prawnych, norm i standardów
Definiowanie aktualnie istniejących i potencjalnych ryzyk w kontekście celów biznesowych przedsiębiorstwa
Wsparcie klienta w kontaktach z regulatorem
Prowadzenie badań due diligence dokonywanych inwestycji (regulacyjnego oraz compliance)
Pomoc w budowaniu struktur compliance
Doradztwo przy wdrażaniu systemów compliance z uwzględnieniem ich kompatybilności z innymi procesami w instytucji w celu minimalizacji negatywnego wpływu na relacje z klientem i kontrahentami
Wsparcie w sprawach spornych
Doradztwo w zakresie tworzenia procedur zapobiegających praniu brudnych pieniędzy     
Doradztwo przy wdrażaniu systemów informatycznych 
Opracowywanie i prowadzenie szkoleń szytych na miarę każdej firmy
Multidyscyplinarne wsparcie we wszystkich obszarach związanych z działaniami z obszaru compliance  

Pomagamy zapewnić zgodność z regulacjami i skutecznie zarządzać ryzykiem

Zapewniamy kompleksowe doradztwo regulacyjne dla podmiotów z sektora finansowego. Doradzamy krajowym i zagranicznym bankom, firmom inwestycyjnym, funduszom venture capital/private equity, domom maklerskim i firmom ubezpieczeniowym. 

Niezależnie od profilu działalności, przedsiębiorcy coraz częściej zdają sobie sprawę, jak dużą wartość ma dla nich sprawnie działająca funkcja Compliance – nie tylko w kontekście minimalizowania ryzyk biznesowych wynikających ze stale rosnących wymagań regulatorów, ale również jako wartość dodana dla organizacji.

Naruszenie reguł określonych ustawami, decyzjami organów nadzoru i standardami rynkowymi może rodzić poważne konsekwencje karne i finansowe dla firm i ich pracowników. Oprócz tych sankcji, firmy niedbające o zgodność swych działań z prawem narażają się na znacznie poważniejsze skutki – ryzyko utraty wypracowanej przez lata renomy. Rosnąca liczba i kompleksowość regulacji skutkuje rosnącym zapotrzebowaniem na profesjonalną obsługę w zakresie Compliance. 

Aby ustrzec się przed niebezpieczeństwami, należy zastanowić się, które obszary działalności generują ryzyko, gdzie w organizacji występują niepożądane procesy czy zachowania, a także jakie kroki podjąć, by skutecznie je wyeliminować. Warto wdrożyć skuteczny system Compliance, który zapewni zgodność prowadzonych przez firmę działań z wymogami prawnymi, a także z wytycznymi narzucanymi przez organy regulujące rynek.

W ramach praktyki Compliance oferujemy multidyscyplinarne wsparcie ze strony praktyków mających bogate doświadczenie w zakresie wdrażania kluczowych w dziedzinie Compliance aktów prawnych, takich jak MIFID, MAD/MAR, Solvency, czy regulacji dotyczących zapobiegania praniu pieniędzy (AML). Wyróżnia nas kompleksowe, projektowe podejście. Doradzamy od powstania koncepcji i planów, przez cały proces wdrożenia, towarzysząc klientowi na każdym etapie projektu.

Zakres usług

 • doradztwo w zakresie budowy skutecznych i efektywnych procesów i procedur, pozwalających zapewnić zgodność działań organizacji z lokalnymi i międzynarodowymi wymaganiami prawnymi oraz zaleceniami regulatorów
 • wspieranie klientów w kontaktach z regulatorami
 • prowadzenie audytów istniejących struktur, procesów i regulacji – identyfikacja błędów oraz przypadków potencjalnego niedostosowania do obowiązujących wymogów prawnych, norm i standardów
 • badania due diligence (regulacyjne oraz Compliance) realizowanych inwestycji
 • wspieranie firm w optymalizcji funkcjonujących procesów oraz ich wpływu na relacje z klientami i kontrahentami
 • identyfikacja istniejących i przyszłych ryzyk oraz wytyczne dotyczące zarządzania nimi w kontekście celów biznesowych przedsiębiorstwa
 • pomoc w budowaniu struktur Compliance
 • doradztwo przy wdrażaniu systemów informatycznych
 • doradztwo w zakresie tworzenia procedur, procesów wewnętrznych i rozwiązań organizacyjnych zapobiegających praniu pieniędzy
 • doradztwo przy wdrażaniu systemów wspierających Compliance z uwzględnieniem ich kompatybilności z innymi procesami w przedsiębiorstwie
 • reprezentacja klientów w sprawach spornych
 • przygotowanie szkoleń szytych na miarę
 • pełne wsparcie we wdrożeniu efektywnego systemu zgłaszania nadużyć w organizacji (whistleblowing)

O nas 

 • Kancelaria Eversheds Sutherland ma bogate doświadczenie w doradztwie dla firm i instytucji działających w sektorach regulowanych: telekomunikacyjnym, finansowym, energetycznym i farmaceutycznym.
 • Nasi praktycy byli odpowiedzialni za realizację globalnych projektów w zakresie Compliance i zapobiegania praniu pieniędzy, obejmujących kilkanaście jurysdykcji. Daje nam to rzadkie na polskim rynku doświadczenie.
 • W ramach Eversheds Sutherland działa jeden z najbardziej uznanych na świecie zespół doradców w zakresie Compliance, tworzony przez praktyków z doświadczeniem wyniesionym z firm z sektorów regulowanych oraz organów nadzorujących. Zespół ten ma szczególne doświadczenie w doradztwie regulacyjnym dla sektora finansowego.
 • Dzięki unikalnemu know-how, multidyscyplinarnemu zespołowi prawników, doświadczeniu wdrożeniowemu oraz wsparciu Eversheds Sutherland, możemy kompleksowo realizować projekty Compliance na skalę krajową i globalną.
 • Na potrzeby realizacji i koordynacji złożonych projektów możemy oddelegować naszych specjalistów do pracy u klienta.
 • Wolimy zapobiegać niż leczyć – doradzamy w działaniach prewencyjnych mających na celu uniknięcie daleko idących sankcji za niewypełnianie obowiązków ustawowych.
 • Dzielimy się wiedzą – dysponujemy szeroką gamą szkoleń, które pozwalają pracownikom uzyskać wiedzę niezbędną dla prawidłowej realizacji przez firmę obowiązków wynikających z różnorodnych przepisów prawa.