Global menu

Our global pages

Close

Whistleblowing

Zapewnienie zgodności działań organizacji z lokalnymi i międzynarodowymi wymaganiami prawnymi oraz zaleceniami regulatora 

Zapewniamy pełne wsparcie we wdrożeniu efektywnego systemu zgłaszania nadużyć w organizacji.

Nasza oferta skierowana jest zarówno do podmiotów sektora finansowego (banki, zakłady ubezpieczeń, domy maklerskie, TFI), jak i do pozostałych przedsiębiorstw. Pomagamy klientom działającym w grupach kapitałowych, ale również małym i średnim przedsiębiorstwom, organizacjom pozarządowym oraz organizacjom non-profit.

Nasi eksperci mają doświadczenie w pracach legislacyjnych nad rozwiązaniami dotyczącymi whistleblowingu w Polsce, doradztwie z zakresu corporate governance, systemów kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem, prawa pracy (w szczególności w kontekście dyskryminacji, wdrażania procedur wewnętrznych i regulaminów oraz rozwiązywania umów o pracę), ochrony danych osobowych i prowadzeniu postępowań wyjaśniających.

Nasze wsparcie 

 • Analiza luki regulacyjnej i audyty zgodności dotyczące whistleblowingu
 • Wsparcie wdrożeniowe:
  - wprowadzenie systemu zgłaszania nadużyć do systemów zarządzania, kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem w organizacji 
  - opracowanie procedur wewnętrznych odbierania i weryfikacji zgłoszeń dla departamentów prawnych, compliance, audytu wewnętrznego, HR, kontroli wewnętrznej,
  - szkolenia personelu 
 • Prowadzenie postępowań wyjaśniających w oparciu o informacje uzyskane w ramach whistleblowingu
 • Ekspertyzy prawne z zakresu prawa pracy, ochrony danych osobowych, wsparcie w kontaktach z regulatorem
 • Ocena funkcjonalności i wsparcie we wdrażaniu narzędzi IT pod kątem zgodności z wymogami regulacyjnymi dotyczącymi whistleblowingu

Polecamy