Global menu

Our global pages

Close

Czy Twoja firma jest gotowa na cyfrową rewolucję?  

Przedsiębiorstwa, które odpowiednio wcześnie dostrzegły potencjał tkwiący w technologicznej rewolucji i potrafiły go wykorzystać, stały się rynkowymi liderami i najpotężniejszymi firmami globu. Liczba wyzwań związanych z cyfrową transformacją wciąż jednak rośnie – sprostać im będzie musiał również biznes uznawany dotychczas za „tradycyjny”. Kadra zarządzająca powinna mieć świadomość, że wejście w symbiozę z nowymi technologiami to już nie kwestia wyboru. To konieczność.

Na kolejny poziom cyfrowego rozwoju wznieść muszą się wszyscy, którzy chcą utrzymać dotychczasowych klientów i zawalczyć o nowe segmenty rynkowe. Ci, którzy nie skorzystają z zaawansowanych zdobyczy techniki i nie zmienią swojego modelu działania, mogą zostać zepchnięci na margines biznesu. Zmiany i zjawiska, dla niektórych jeszcze całkiem futurystyczne, dzieją się na naszych oczach. Koncepcja przemysłu 4.0 właśnie się materializuje.

My staramy się trzymać rękę na prawno-biznesowym pulsie.

Zapewniamy kompleksowe wsparcie wobec wyzwań przyszłości

 • Naszym celem jest wspieranie przedsiębiorstw w zakresie fundamentalnych zmian we wszystkich obszarach działalności, które dotyka transformacja cyfrowa i rozwój technologiczny. 
 • Zapewniamy pełen wachlarz usług doradczych związanych z poszukiwaniem nowych, rewolucyjnych modeli biznesowych, wdrażaniem innowacji, minimalizacją potencjalnych ryzyk i budowaniem tożsamości firmy w ramach szeroko rozumianej kultury cyfrowej. 
 • Pomagamy dostrzegać praktyczne zastosowania i realne benefity transformacji cyfrowej. 
 • Wiemy, jakie wyzwania cyfrowa rewolucja stawia przed biznesem, i jak wyjść naprzeciw generowanym przez nie problemom. 
 • Do potrzeb naszych klientów podchodzimy holistycznie, zawsze mając na względzie szerszą perspektywę prawną.

Cyfrowa transformacja =  wyzwania dla całej organizacji  

Zarządzanie i rozwój biznesu

Istotne zjawiska i zagadnienia 

 • Smart contracts
 • Blockchain i rejestr rozproszony
 • Big Data & advanced analytics
 • Zwiększona liczna cyberataków  
 • Cloud computing
 • Wykorzystanie social media
 • Automatyzacja
 • E-administracja
 • Zakładanie firmy przez internet / e-państwo / mdokumenty
 • E-zamówienia
 • ODR
 • Systemy IT (CRM, ERP, Compliance, Whistleblowing)
 • R&D, Inwestycje w Startupy NewTech (Digital M&A)
 • Zarządzanie ryzykiem
 • Zmiany w strukturze przedsiębiorstwa wynikające z zastosowania nowych modeli biznesowych
 • Międzynarodowe transfery danych
 • Wyzwania w zakresie zatrudnienia

Obszary prawa, w których możemy pomóc

 • Doradztwo korporacyjne
 • Prawo umów (w tym np. umowy dotyczące usług internetowych)
 • Fuzje i przejęcia (w tym np. spółek innowacyjnych i technologicznych)
 • Prawo nowych technologii
 • Cyberbezpieczeństwo
 • Doradztwo regulacyjne i compliance
 • Ochrona danych osobowych, prywatności, dóbr osobistych w sieci
 • Rozwiązywanie sporów
 • Ochrona własności intelektualnej w sieci
 • Ochrona tajemnicy przedsiębiorstwa i know-how
 • Doradztwo podatkowe
 • Prawo konkurencji
 • Prawo konsumenckie
 • Prawo pracy
 • Zamówienia publiczne
 • Prawo karne i White-collar crimes
 • Rozwiązywanie sporów, arbitraż > Early Case Management Tool
 • Globalne wsparcie biznesu, projekty transgraniczne 

Produkcja / Usługi / Nowe modele biznesowe

Istotne zjawiska i zagadnienia 

Sztuczna inteligencja
Automatyzacja / Optymalizacja produkcji / Smarter production lines / Improved distribution and inventory / Real time supply chain optimization management
Roboty
Rozwój produktów cyfrowych
Wszechobecna łączność (hyperconnectivity) / Internet Rzeczy
Drony
Drukarki 3D
Cloud computing
Analityka danych
Inteligentne fabryki
Smart devices (Wearable technology)
Beacon
R&D, new product and services
Omnichannel (wielokanałowa dystrybucja produktów i usług)
Sharing economy
Agile
 • Sztuczna inteligencja
 • Automatyzacja / Optymalizacja produkcji i dystrybucji  
 • Wykorzystanie robotów
 • Rozwój produktów cyfrowych
 • Wszechobecna łączność (hyperconnectivity) / Internet Rzeczy
 • Drony
 • Drukarki 3D
 • Cloud computing
 • Analityka danych
 • Inteligentne fabryki
 • Smart devices (Wearable technology)
 • Beacon
 • R&D, new product and services
 • Omnichannel (wielokanałowa dystrybucja produktów i usług)
 • Sharing economy
 • Agile

Obszary prawa, w których możemy pomóc 

 • Strategie ochrony własności intelektualnej w sieci/ licencje / patenty  / znaki multimedialne
 • Umowy / Website design agreements / Umowy R&D / Kontrakty IT
 • Ochrona danych osobowych i prywatności
 • Ochrona tajemnicy przedsiębiorstwa 
 • Odpowiedzialność za produkt
 • Ochrona konsumentów
 • Prawo pracy
 • Innowacyjne zamówienia publiczne
 • E-commerce > kompleksowe wsparcie dla platform sprzedaży online

HR

Istotne zjawiska i zagadnienia

Sztuczna inteligencja w rekrutacji
Remote workforce
Przetwarzanie danych, monitoring, biometria, BYOD
Cyberbezpieczeństwo
Whistleblowing (dedykowane mu systemy IT)
E-learning
Digitalizacja akt pracowniczych
Twórczość pracowników/Innowacje/Prawa do wynalazków/utworów
 • Sztuczna inteligencja w rekrutacji / Chat boty
 • Automatyczne systemy do obsługi rekrutacji i komunikacji z kandydatami
 • Narzędzia do tworzenia profili person
 • Przetwarzanie danych, monitoring, biometria, BYOD
 • Wykorzystanie narzędzi analitycznych
 • Digitalizacja miejsc pracy
 • Zmiany w zatrudnieniu > praca zdalna
 • Cyberbezpieczeństwo
 • Whistleblowing  
 • Digitalizacja akt pracowniczych
 • Technologie mobilne / aplikacje
 • Twórczość pracowników/Innowacje/prawa do wynalazków/utworów
 • E-learning

Obszary prawa, w których możemy pomóc

 • Prawo pracy
 • Prawo ochrony danych osobowych
 • Whistleblowing
 • Rozwiązywanie sporów
 • Ochrona tajemnicy przedsiębiorstwa i know-how
 • Prawo konkurencji
 • Prawo własności intelektualnej
 • Prawo karne i White-collar crimes

Finanse

Istotne zjawiska i zagadnienia 

Elektroniczna księgowość
Sztuczna inteligencja / Analityka danych
Bezpieczeństwo transakcji
Smart contracts
Blockchain (nowa specyfika transakcji)
Kryptowaluty / Bitcoin 
Cloud computing / Systemy IT
Płatności mobilne
Podpis elektroniczny
 • JPK
 • Elektroniczna księgowość
 • Sztuczna inteligencja / Analityka danych
 • Bezpieczeństwo transakcji
 • Smart contracts
 • Blockchain (nowa specyfika transakcji)
 • Kryptowaluty / Bitcoin 
 • Cloud computing / wdrożenia systemów IT
 • Płatności mobilne
 • Podpis elektroniczny

Obszary prawa, w których możemy pomóc

 • Prawo podatkowe
 • Prawo umów
 • Ochrona konsumentów
 • Ochrona danych osobowych
 • Cyberbezpieczeństwo
 • Prawo bankowe i finansowe
 • Compliance i AML

IT

Istotne zjawiska i zagadnienia 


Sztuczna inteligencja
Cloud computing
Wdrożenia IT
Cyberbezpieczeństwo
Biometria
Agile
Informatyka śledcza


Ochrona danych osobowych
Prawo autorskie, licencje
Kontrakty IT (wsparcie w projektach związanych z informatyzacją np. służby zdrowia)
Innowacyjne zamówienia publiczne
Prawo pracy / prywatność pracowników / umowy o poufności
Prawo karne
 • Sztuczna inteligencja
 • Cloud computing
 • Wdrożenia IT
 • Cyberbezpieczeństwo
 • Biometria
 • Agile
 • Informatyka śledcza
 • Blockchain

Obszary prawa, w których możemy pomóc

 • Ochrona danych osobowych
 • Prawo autorskie, licencje
 • Kontrakty IT (wsparcie w projektach związanych z informatyzacją np. służby zdrowia)
 • Innowacyjne zamówienia publiczne
 • Prawo pracy / prywatność pracowników / umowy o poufności
 • Prawo karne

 

Sprzedaż / Marketing / Konsumenci

Istotne zjawiska i zagadnienia 

 • Pełna integracja danych biznesowych / Data as an Asset
 • Big Data > analityka danych > optymalizacja działań marketingowych 
 • Marketing Automation / Programmatic buying / Real-time bidding
 • Profilowanie konsumentów
 • Cloud computing
 • Sztuczna inteligencja
 • Chatboty
 • E-commerce
 • Płatności elektroniczne
 • Aplikacje
 • Mobile
 • Social media
 • Drony, Samochody autonomiczne (innowacyjne dostawy)
 • Reklama w internecie
 • Reklama w grach wideo
 • Omnichannel
 • VR AR
 • Platforma ADR

Obszary prawa, w których możemy pomóc

 • Ochrona konkurencji
 • Prawo usług świadczonych drogą elektroniczną
 • Odpowiedzialność providerów
 • Prawo umów (w tym np. umowy z agencjami reklamowymi, dostawcami IT)
 • Doradztwo regulacyjne
 • Prawo konkurencji
 • Odpowiedzialność za produkt
 • Prawo konsumenckie / reklamacje
 • Ochrona własności intelektualnej
 • Ochrona danych osobowych
 • Prawo reklamy 
 • Rozwiązywanie sporów, arbitraż
Ochrona konkurencji
Prawo usług świadczonych drogą elektroniczną
Odpowiedzialność providerów
Prawo umów, Umowy przez internet, Umowy z agencjami reklamowymi
Doradztwo regulacyjne
Prawo konkurencji
Odpowiedzialność za produkt
Prawo konsumenckie / reklamacje
Ochrona własności intelektualnej
Ochrona danych osobowych
Umowy na usługi informatyczne
Prawo reklamy – system do automatycznej weryfikacji przekazów reklamowych
Rozwiązywanie sporów

Cyfrowa transformacja = wyzwania dla wszystkich sektorów 

IT / NewTech

Rozwiązania, trendy i zjawiska, które wpłyną na ten sektor 

 • Rosnąca cyberprzestępczość 
 • Sztuczna inteligencja
 • Machine learning
 • Blockchain
 • Rozwój rynku kryptowalut > bitcoin
 • Działania na coraz większej liczbie danych / biometria / wykorzystywanie technik kognitywnych
 • Informatyzacja
 • GovTech/e-Państwo
 • Rozwój infrastruktury teleinformatycznej
 • Inwestycje w kanał mobilny

Obszary, w których możemy pomóc

 • Prawo nowych technologii  
 • Ochrona danych osobowych  
 • Obsługa kontraktów IT  
 • Ochrona własności intelektualnej  
 • Ochrona tajemnicy przedsiębiorstwa i know-how  
 • Cyberbezpieczeństwo
 • Compliance, Whistleblowing
 • M&A > przejęcia firm technologicznych 
 • Rozwiązywanie sporów
 • Zamówienia publiczne  
 • Prawo bankowe i finansowe  > FinTech
 • Prawo konkurencji  
 • Prawo konsumenckie / odpowiedzialność za produkt
 • Prawo reklamy 
 • Gry hazardowe online  
 • Doradztwo dla startupów i inwestorów
 • Doradztwo podatkowe

Internet / E-commerce

Rozwiązania, trendy i zjawiska, które wpłyną na ten sektor

 • Sztuczna inteligencja /  uczenie się maszyn
 • Zastosowanie botów w komunikacji z klientami
 • Big Data / zaawansowana analityka 
 • Automatyzacja w marketingu
 • Profilowanie konsumentów
 • m-commerce
 • Gry online i na urządzenia mobilne
 • Nowe formy reklamy / reklama personalizowana
 • Content wideo
 • User generated content
 • Rozwój technologii VR i AR
 • Rozwój technologii sprzedaży online / Omnichannel
 • Nowe  formy płatności
 • Kryptowaluty
 • E-sport
 • ADR konsumencki

Obszary, w których możemy pomóc

 • Prawo reklamy
 • Strategie ochrony własności intelektualnej
 • Ochrona danych osobowych
 • Compliance, Whistleblowing
 • Ochrona konsumentów / odpowiedzialność za produkt
 • Rozwiązywanie sporów
 • Doradztwo w zakresie prawnych aspektów gier hazardowych online
 • Prawo walut cyfrowych

Telekomunikacja / ICT

Rozwiązania, trendy i zjawiska, które wpłyną na ten sektor

 • Sztuczna inteligencja
 • Big Data
 • 5G
 • GovTech / e-państwo
 • Wdrożenia IT
 • Cyfryzacja procesów wewnętrznych w firmach
 • Cyfryzacja funkcji związanych z kontaktem z klientem (ograniczenie call centers)
 • VR
 • Inwestycje w kanał mobilny
 • Budowa omnichannel

Obszary, w których możemy pomóc

 • Styk prawa telekomunikacyjnego i bankowego / usługi płatnicze
 • Ochrona danych osobowych
 • Kontrakty IT
 • Cyberbezpieczeństwo
 • Prawo administracyjne
 • Compliance, Whistleblowing

Energetyka / Ochrona środowiska

Rozwiązania, trendy i zjawiska, które wpłyną na ten sektor

 • Big data
 • Internet rzeczy
 • Cloud computing
 • Cyberataki 
 • Smart home
 • Inteligentne sieci elektroenergetyczne / Inteligentne liczniki
 • Wdrożenia IT
 • Inwestycje w startupy technologiczne

Obszary, w których możemy pomóc

 • Ochrona danych osobowych i prywatności
 • Prawo energetyczne
 • Prawo nieruchomości
 • Ochrona środowiska
 • Cyberbezpieczeństwo
 • M&A
 • Compliance, Whistleblowing

Handel tradycyjny

Rozwiązania, trendy i zjawiska, które wpłyną na ten sektor

 • Big Data i analityka
 • Sklepy autonomiczne
 • Roboty
 • Rozwój technologii sprzedaży online / Omnichannel
 • Zasosowanie technologii VR oraz AR w zwykłych sklepach
 • Technologia RFID (Radio-frequency identification)
 • Internet rzeczy / Beacon
 • Druk 3D
 • Transport samochodami autonomicznymi i dronami
 • Nowoczesne systemy płatnicze
 • Zmieniające się wraz z nowymi modelami biznesowymi formy zatrudnienia 

Obszary, w których możemy pomóc

 • Bezpieczeństwo produktu / odpowiedzialność za produkt
 • Prawo konsumenckie
 • Ochrona prywatności / Profilowanie konsumentów
 • e-płatności
 • Prawo pracy 
 • Własność intelektualna
 • Transport
 • ADR konsumencki

Sektor medyczny / Sektor farmaceutyczny

Rozwiązania, trendy i zjawiska, które wpłyną na ten sektor

 • Smart care, care anywhere / Virtual care
 • Druk 3D 
 • Robotics
 • Telemedycyna
 • Cloud computing
 • Intelligent devices / Smart clothes / Wearables
 • IoT
 • Sztuczna inteligencja
 • Medycyna personalizowana
 • Informatyzacja służby zdrowia / Wdrożenia IT / E-zwolnienia / E-skierowania / E-recepty
 • Medyczna dokumentacja elektroniczna
 • Zastosowanie dronów do transportu np. krwi lub narządów
 • Augmented Reality (AR), Virtual Reality (VR)

Obszary, w których możemy pomóc

 • Ochrona danych osobowych 
 • Prawo medyczne
 • Prawo farmaceutyczne
 • Badania kliniczne
 • Ochrona konsumentów
 • Prawo konkurencji
 • Odpowiedzialność za produkt
 • Ochrona własności intelektualnej
 • Wdrożenia / Kontrakty IT
 • Prawo pracy
 • Compliance, Whistleblowing
 • Cyberbezpieczeństwo

Motoryzacja / Transport / Logistyka

Rozwiązania, trendy i zjawiska, które wpłyną na ten sektor

 • Sztuczna inteligencja
 • Samochody autonomiczne
 • Drony
 • Automatyzacja produkcji
 • Analytics as a service
 • Inteligentne fabryki i magazyny

Obszary, w których możemy pomóc

 • Ochrona danych osobowych
 • Prawo pracy
 • Ochrona środowiska
 • Ochrona konsumentów / Odpowiedzialność za produkt
 • Compliance, Whistleblowing
 • Rozwiązywanie sporów
 • Prawo karne
 • Obsługa prawna inwestycji

Sektor finansowy / Ubezpieczenia / FinTech / InsurTech

Rozwiązania, trendy i zjawiska, które wpłyną na ten sektor

 • Dalszy rozwój bankowości elektronicznej/mobilnej 
 • Nowoczesne systemy płatności
 • Sztuczna inteligencja
 • Cyberataki 
 • Wdrożenia IT
 • Cloud computing
 • Big data / Analityka danych / Automatyzacja procesów dzięki cyfrowej organizacji pracy
 • Biometria, w tym głosowa
 • Profilowanie
 • Data mining
 • Aplikacje fintechowe
 • m-banking
 • Technologia blockchain / Smart contracts
 • Rozwój kryptowalut
 • Initial Coin Offering (ICO)
 • Alternatywne finanse / Crowdinvesting
 • Chatbots
 • Projekty z dostawcami usług telekomunikacyjnych
 • Zastosowanie dronów (transport gotówki, monitoring finansowanych inwestycji)
 • Nowoczesne platformy zakupowe
 • Inwestycje w startupy technologiczne > FinTech 

Obszary, w których możemy pomóc

 • Ochrona danych osobowych
 • Wdrożenia IT > kontrakty 
 • Cyberbezpieczeństwo
 • Prawo bankowe
 • Doradztwo regulacyjne
 • Prawo ubezpieczeniowe
 • Prawo walut cyfrowych
 • AML, Compliance, Whistleblowing
 • Styk prawa telekomunikacyjnego i bankowego / usługi płatnicze
 • M&A
 • Doradztwo dla startupów technologicznych
 • Prawo karne 

Twoje kontakty

Rynki kapitałowe

Rozwiązania, trendy i zjawiska, które wpłyną na ten sektor

 • Inwestycje w sektor NewTech

Obszary, w których możemy pomóc

 • Umowy inwestycyjne
 • Obsługa procesów fuzji i przejęć
 • Doradztwo dla startupów
 • Doradztwo w związku z finansowaniem
 • Doradztwo dla funduszy kapitałowych
 • Compliance, Whistleblowing
 • Doradztwo podatkowe

Twoje kontakty

Media / Reklama / Rozrywka

Rozwiązania, trendy i zjawiska, które wpłyną na ten sektor

 • Inwestycje w sektor mobile
 • Produkcja treści wideo 
 • Gry wideo
 • Nowe formy reklamy
 • Rzeczywistość rozszerzona (AR) oraz rzeczywistość wirtualna (VR)
 • Profilowanie / spersonalizowana reklama / spersonalizowany content 

Obszary, w których możemy pomóc

 • Ochrona własności intelektualnej > znaki towarowe > kwestie prawnoautorskie dotyczące np. projektów budowlanych i architektoniczno-budowlanych (AR, VR)
 • Prawo konkurencji
 • Prawo konsumenckie
 • Prawo usług świadczonych drogą elektroniczną
 • Ochrona danych osobowych
 • Ochrona dóbr osobistych > fake news
 • Odpowiedzialność za produkt
 • Prawo reklamy  
 • Prawo umów / umowy przez internet
 • Umowy na usługi informatyczne
 • Doradztwo regulacyjne
 • Compliance, AML, Whistleblowing
 • Rozwiązywanie sporów
 • Doradztwo podatkowe

Startupy

Rozwiązania, trendy i zjawiska, które wpłyną na ten sektor

 • Sztuczna inteligencja
 • Robotyzacja
 • Crowdfunding
 • ICO
 • Aplikacje mobilne
 • Innowacje transakcyjne i finansowe > Fintech
 • Blockchain
 • Bitcoin
 • Wereables
 • Drony
 • Machine learning / Deep learning

Obszary, w których możemy pomóc 

 • Wsparcie w opracowaniu modelu biznesowego
 • Prawo nowych technologii
 • Prawo umów
 • Doradztwo korporacyjne
 • Transakcje fuzji i przejęć
 • Doradztwo podatkowe
 • Wsparcie w obsłudze inwestycji
 • Doradztwo dla inwestorów > Venture capital
 • Ochrona własności intelektualnej
 • Ochrona danych osobowych
 • Prawo medyczne, farmaceutyczne > startupy medyczne

Nieruchomości / Budownictwo / Infrastruktura

Rozwiązania, trendy i zjawiska, które wpłyną na ten sektor

Smart cities
Data centers
Cloud computing
Zastosowanie dronów do monitoringu inwestycji 
Inteligentne inwestycje / sieci światłowodowe
Systemy telekomunikacyjne/IT
 • Smart cities
 • Data centers
 • Cloud computing
 • Zastosowanie dronów do monitoringu inwestycji 
 • Inteligentne inwestycje / sieci światłowodowe
 • Systemy telekomunikacyjne/IT
 • Systemy automatyki budynkowej
 • Elektroniczne systemy do zarządzania nieruchomościami

Obszary, w których możemy pomóc

 • Prawo budowlane 
 • Prawo nieruchomości
 • Obsługa projektów infrastrukturalnych
 • Ochrona danych osobowych
 • Spory
 • Ochrona środowiska
 • Cyberbezpieczeństwo
 • Doradztwo podatkowe
 • Rozwiązywanie sporów

Twoje kontakty