Global menu

Our global pages

Close
Dogital Transformation

Nasze doświadczenia

Wybrane projekty ze świata Digital

Doradzaliśmy twórcom rewolucyjnej aplikacji ONSTAGE

Digital projectW dniu 16 listopada 2017 roku w Filharmonii Narodowej w Warszawie odbyła się światowa premiera aplikacji mobilnej ONSTAGE. Po raz pierwszy w historii tego gmachu słuchacze mogli używać telefonów komórkowych podczas koncertu muzyki klasycznej, oglądając w zbliżeniach to, co dzieje się na scenie i za kulisami. Nasi prawnicy dokonali weryfikacji konceptu aplikacji pod kątem kluczowych kwestii prawnych oraz możliwych ryzyk, m.in. w zakresie prawa autorskiego, usług świadczonych drogą elektroniczną oraz przetwarzania danych osobowych. Doradzali też w zakresie strategii ochrony identyfikacji wizualnej oraz reprezentowali twórców aplikacji w procesie rejestracji znaków towarowych. Za całość prac odpowiadał Tomasz Zalewski.

Czytaj "Wierzbowski Eversheds Sutherland wyłącznym partnerem prawnym aplikacji mobilnej ONSTAGE".

Doradzaliśmy IKEA przy wdrożeniu sklepu internetowego

Kancelaria prawna Wierzbowski Eversheds Sutherland doradzała IKEA przy uruchomieniu  platformy sprzedaży na odległość obejmującej zarówno sklep internetowy jak i sprzedaż telefoniczną. Za koordynację prac nad projektem odpowiedzialni byli: Paweł Lipski, partner współkierujący praktyką prawa własności intelektualnej i e-biznesu oraz Małgorzata Sajkiewicz, adwokat z zespołu doradztwa podatkowego. 
Wspieraliśmy IKEA w całym procesie projektowania oraz wdrażania nowego rozwiązania pod kątem zgodności z prawem podatkowym (Małgorzata Sajkiewicz), prawem ochrony konsumentów (dr Aleksandra Kunkiel-Kryńska, Paweł Lipski) oraz danych osobowych (Magdalena Koniarska i Karolina Gałęzowska). W sprawach związanych z płatnościami elektronicznymi doradzała Magdalena Chrzan. 
ikea online shopKancelaria prawna Wierzbowski Eversheds Sutherland doradzała IKEA przy uruchomieniu  platformy sprzedaży na odległość obejmującej zarówno sklep internetowy, jak i sprzedaż telefoniczną. Za koordynację prac nad projektem odpowiedzialni byli: Paweł Lipski, partner współkierujący praktyką prawa własności intelektualnej i e-biznesu oraz Małgorzata Sajkiewicz, adwokat z zespołu doradztwa podatkowego. Wspieraliśmy IKEA w całym procesie projektowania oraz wdrażania nowego rozwiązania, doradzając w kwestiach związanych z prawem podatkowym, prawem konsumenckim, ochroną danych osobowych oraz płatnościami elektronicznymi. Tomasz Zalewski założycielem LegalTech Polska

Kancelaria prawna Wierzbowski Eversheds Sutherland doradzała IKEA przy uruchomieniu  platformy sprzedaży na odległość obejmującej zarówno sklep internetowy jak i sprzedaż telefoniczną. Za koordynację prac nad projektem odpowiedzialni byli: Paweł Lipski, partner współkierujący praktyką prawa własności intelektualnej i e-biznesu oraz Małgorzata Sajkiewicz, adwokat z zespołu doradztwa podatkowego. 
Wspieraliśmy IKEA w całym procesie projektowania oraz wdrażania nowego rozwiązania pod kątem zgodności z prawem podatkowym (Małgorzata Sajkiewicz), prawem ochrony konsumentów (dr Aleksandra Kunkiel-Kryńska, Paweł Lipski) oraz danych osobowych (Magdalena Koniarska i Karolina Gałęzowska). W sprawach związanych z płatnościami elektronicznymi doradzała Magdalena Chrzan. 
Tomasz Zalewski Prawnik nowe technologieTomasz Zalewski, partner zarządzający naszej kancelarii, jest założycielem Fundacji LegalTech Polska – forum wymiany wiedzy na temat prawa nowych technologii oraz wykorzystywania technologii informatycznych w usługach prawnych. 
Doradzaliśmy Samsung Electronic Polska w związku z utworzeniem sklepu internetowego

Kancelaria prawna Wierzbowski Eversheds Sutherland doradzała IKEA przy uruchomieniu  platformy sprzedaży na odległość obejmującej zarówno sklep internetowy jak i sprzedaż telefoniczną. Za koordynację prac nad projektem odpowiedzialni byli: Paweł Lipski, partner współkierujący praktyką prawa własności intelektualnej i e-biznesu oraz Małgorzata Sajkiewicz, adwokat z zespołu doradztwa podatkowego. 
Wspieraliśmy IKEA w całym procesie projektowania oraz wdrażania nowego rozwiązania pod kątem zgodności z prawem podatkowym (Małgorzata Sajkiewicz), prawem ochrony konsumentów (dr Aleksandra Kunkiel-Kryńska, Paweł Lipski) oraz danych osobowych (Magdalena Koniarska i Karolina Gałęzowska). W sprawach związanych z płatnościami elektronicznymi doradzała Magdalena Chrzan. 
digital transformation legal servicesDoradzaliśmy Samsung Electronics Polska w całym procesie związanym z utworzeniem pierwszego w Europie Środkowo-Wschodniej sklepu internetowego tej firmy. Projekt obejmował szeroki zakres zagadnień prawnych, m.in. IT, prawo konsumenckie, podatki. Zawierał też niezwykle trudny aspekt z zakresu prawa własności intelektualnej. Opracowaliśmy i wynegocjowaliśmy porozumienia dotyczące oprogramowania dla platformy internetowej, doradzaliśmy w kwestiach własności intelektualnej związanych ze współpracą z partnerem biznesowym Samsung, jednym z największych w Polsce sklepów online ze sprzętem elektronicznym. Opracowaliśmy także wszystkie obowiązkowe informacje prawne umieszczone na stronie internetowej. Sklep działa pod adresem http://sklepsamsung.pl/Przygotowaliśmy narzędzie do szybkiej oceny ryzyka kampanii reklamowych

Kancelaria prawna Wierzbowski Eversheds Sutherland doradzała IKEA przy uruchomieniu  platformy sprzedaży na odległość obejmującej zarówno sklep internetowy jak i sprzedaż telefoniczną. Za koordynację prac nad projektem odpowiedzialni byli: Paweł Lipski, partner współkierujący praktyką prawa własności intelektualnej i e-biznesu oraz Małgorzata Sajkiewicz, adwokat z zespołu doradztwa podatkowego. 
Wspieraliśmy IKEA w całym procesie projektowania oraz wdrażania nowego rozwiązania pod kątem zgodności z prawem podatkowym (Małgorzata Sajkiewicz), prawem ochrony konsumentów (dr Aleksandra Kunkiel-Kryńska, Paweł Lipski) oraz danych osobowych (Magdalena Koniarska i Karolina Gałęzowska). W sprawach związanych z płatnościami elektronicznymi doradzała Magdalena Chrzan. 
Dla wiodącego na świecie producenta urządzeń elektronicznych opracowaliśmy narzędzie do analizy komunikacji marketingowej - pozwoliło nam ono w krótkim czasie przeanalizować całość komunikacji marketingowej klienta, powstałej na przestrzeni półtora roku. Analiza obejmowała ponad 600 oddzielnych komunikatów marketingowych o różnym stopniu złożoności.  Doradzaliśmy RWE Stoen przy projekcie związanym z wdrożeniem inteligentnych liczników

Kancelaria prawna Wierzbowski Eversheds Sutherland doradzała IKEA przy uruchomieniu  platformy sprzedaży na odległość obejmującej zarówno sklep internetowy jak i sprzedaż telefoniczną. Za koordynację prac nad projektem odpowiedzialni byli: Paweł Lipski, partner współkierujący praktyką prawa własności intelektualnej i e-biznesu oraz Małgorzata Sajkiewicz, adwokat z zespołu doradztwa podatkowego. 
Wspieraliśmy IKEA w całym procesie projektowania oraz wdrażania nowego rozwiązania pod kątem zgodności z prawem podatkowym (Małgorzata Sajkiewicz), prawem ochrony konsumentów (dr Aleksandra Kunkiel-Kryńska, Paweł Lipski) oraz danych osobowych (Magdalena Koniarska i Karolina Gałęzowska). W sprawach związanych z płatnościami elektronicznymi doradzała Magdalena Chrzan. 
digital transformation legal servicesW 2015 r. doradzaliśmy RWE Stoen (obecnie innogy Stoen Operator) w związku z programem „Realny Wymiar Energii”. Przeprowadziliśmy jeden z pierwszych w Polsce Privacy Impact Assessment dla tego klienta. Był to nowatorski projekt mający na celu ocenę potencjalnych zagrożeń w sferze prywatności wynikających z wdrożenia inteligentnych liczników i inteligentnych sieci w Polsce. 


Doradzaliśmy Ubezpieczeniowemu Funduszowi Gwarancyjnemu w projekcie związanym z wdrożeniem portalu internetowego

Kancelaria prawna Wierzbowski Eversheds Sutherland doradzała IKEA przy uruchomieniu  platformy sprzedaży na odległość obejmującej zarówno sklep internetowy jak i sprzedaż telefoniczną. Za koordynację prac nad projektem odpowiedzialni byli: Paweł Lipski, partner współkierujący praktyką prawa własności intelektualnej i e-biznesu oraz Małgorzata Sajkiewicz, adwokat z zespołu doradztwa podatkowego. 
Wspieraliśmy IKEA w całym procesie projektowania oraz wdrażania nowego rozwiązania pod kątem zgodności z prawem podatkowym (Małgorzata Sajkiewicz), prawem ochrony konsumentów (dr Aleksandra Kunkiel-Kryńska, Paweł Lipski) oraz danych osobowych (Magdalena Koniarska i Karolina Gałęzowska). W sprawach związanych z płatnościami elektronicznymi doradzała Magdalena Chrzan. 
digital transformation legal servicesDoradzaliśmy UFG przy przygotowaniu i realizacji umowy na dostawę sprzętu komputerowego, oprogramowania oraz usług związanych z budową, wdrożeniem i obsługą portalu internetowego. Projekt ten był krokiem milowym w rozwoju UFG, który dzięki kompleksowemu wdrożeniu platformy internetowej miał umożliwić efektywną komunikację pomiędzy użytkownikami, firmami ubezpieczeniowymi i podmiotami sektora publicznego. Było to wówczas jedno z największych i najważniejszych wdrożeń prowadzonych przez UFG. Ponadto w 2015 r. braliśmy udział we wdrożeniu dla Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego tzw. Disaster Recovery Center (centrum zapasowego danych) wartego kilkadziesiąt milionów złotych.

Jesteśmy partnerem prawnym projektu Tukan

Wierzbowski Eversheds SutherlandPolskie Stowarzyszenie HL7 wspólnie ze Śląskim Parkiem Technologii Medycznych Kardio-Med Silesia uruchomiły platformę weryfikacji zgodności systemów IT z profilami IHE i standardami HL7. Projekt nosi nazwę Tukan, a jego partnerami są: STORM, PIIM, CSIOZ, eIzba, Pracodawcy Medycyny Prywatnej, Telemedyczna Grupa Robocza oraz kancelaria prawna Wierzbowski Eversheds Sutherland.

We wszystkich kwestiach związanych z wykorzystaniem nowych technologii w sektorze medycznym i farmaceutycznym zapraszamy do kontaktu z Martą Gadomską-Gołąb.

 

 

Jesteśmy członkiem założycielem Polskiej Koalicji na Rzecz Medycyny Personalizowanej

Wierzbowski eversheds sutherlandPolska Koalicja na Rzecz Medycyny Personalizowanej powstała 17 grudnia 2015 r. w Warszawie. Celem inicjatywy jest stworzenie warunków sprzyjających rozwojowi medycyny personalizowanej w Polsce poprzez wsparcie procesu zmian legislacyjnych i systemowych w tym obszarze. Zadaniem Koalicji będzie również wspieranie edukacji w zakresie rozwiązań medycyny personalizowanej, ze szczególnym uwzględnieniem wszystkich interesariuszy systemu. W gronie założycieli Koalicji jest m.in. AstraZeneca Pharma Poland sp. z o.o. Z ramienia kancelarii działania Koalicji wspiera Marta Gadomska-Gołąb. Polska Koalicja na Rzecz Medycyny Personalizowanej jest dobrowolną, niekomercyjną formą współpracy i wymiany doświadczeń jej członków. Formuła inicjatywy opiera się na porozumieniu różnych środowisk, nakierowanym na wspólny cel, jakim jest poprawa dostępności rozwiązań medycyny personalizowanej w systemie ochrony zdrowia. W związku z tym skupia organizacje pacjentów, profesjonalistów medycznych, naukowców, świadczeniodawców, polityków zdrowotnych, dostawców technologii oraz media.

Współtworzyliśmy raport o wpływie technologii cyfrowych na usługi prawne

Sieć Eversheds opublikowała The Looking Glass Report 2016 "Digital Technology and the Enhancement of Legal Services". Celem raportu była odpowiedź na pytanie, jak technologie cyfrowe wpływają na rynek usług prawnych.Publikacja, przygotowana wspólnie z firmą Winmark, powstała na podstawie opinii ponad 200 osób. Przeważającą część respondentów stanowili szefowie działów prawnych przedsiębiorstw z wielu krajów, w tym z Polski. Wśród badanych byli również prawnicy prowadzący prywatną praktykę oraz specjaliści zajmujący się dostarczaniem rozwiązań technologicznych dla branży prawnej.  
Sieć Eversheds opublikowała The Looking Glass Report 2016 "Digital Technology and the Enhancement of Legal Services". Celem raportu była odpowiedź na pytanie, jak technologie cyfrowe wpływają na rynek usług prawnych. Publikacja, przygotowana wspólnie z firmą Winmark, powstała na podstawie opinii ponad 200 osób. Przeważającą część respondentów stanowili szefowie działów prawnych przedsiębiorstw z wielu krajów, w tym z Polski. Wśród badanych byli również prawnicy prowadzący prywatną praktykę oraz specjaliści zajmujący się dostarczaniem rozwiązań technologicznych dla branży prawnej. Za polską część raportu odpowiedzialny był Tomasz Zalewski. 

Należymy do Polskiej Izby Informatyki Medycznej

Na początku 2016 roku zostaliśmy członkiem Polskiej Izby Informatyki Medycznej - organizacji zrzeszającej przedsiębiorców, którzy są dostawcami lub użytkownikami systemów teleinformatycznych w ochronie zdrowia. Członkami Izby są między innymi: prywatni i publiczni usługodawcy medyczni, dostawcy oprogramowania na rynek medyczny oraz konsultanci w zakresie informatyki medycznej. Będziemy chcieli wspierać Izbę w działaniach związanych z prawnymi aspektami teleinformatyki, w tym w zakresie rozwoju telemedycyny. Główną inicjatorką naszego przystąpienia do PIIM jest Marta Gadomska-Gołąb.

Doradzaliśmy kilku globalnym sieciom handlowych w zakresie modeli sprzedaży online

Wspieraliśmy wiele międzynarodowych sieci handlowych, w tym m.in. Marks & Spencer i Next w zakresie zgodności z polskim prawem ich modeli sprzedaży online oraz wdrażania nowych serwisów, w tym społecznościowych.

 

 

 

 

 

Doradzaliśmy Ivona Software przy transakcji przejęcia przez Amazon

ivona softwareReprezentowaliśmy spółkę Ivona Software, tworzącą rozwiązania w technologii text-to-speech, w procesie przejęcia przez amerykańskiego giganta - Amazon.com. Więcej >