Global menu

Our global pages

Close

Przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu

W czym możemy pomóc

 • Przygotowanie lub przegląd i uzupełnienie polityki AML/CTF oraz polityki whistleblowing
 • Zbudowanie odpowiedniego systemu compliance w zakresie AML/CTF lub przegląd systemu istniejącego pod kątem jego prawidłowości
 • Wsparcie w dopasowaniu narzędzi technicznych i technologicznych, które pomogą w wypełnianiu obowiązków AML/CTF
 • Wdrożenie procedur AML/CTF z innych jurysdykcji i dostosowanie ich do lokalnych wymogów
 • Praktyczne przygotowanie do kontroli regulatorów w zakresie AML/CTF
 • Reprezentację w postępowaniach administracyjnych przed GIIF lub UKNF w przedmiocie nałożenia kary
 • Reprezentację w postępowaniach karnych dotyczących odpowiedzialności za nierealizowanie obowiązków ustawowych
 • Szkolenia dla pracowników instytucji obowiązanych w zakresie obowiązków ustawowych

Dlaczego Eversheds Sutherland

 • Wyróżnia nas wieloletnie praktyczne doświadczenie w przygotowywaniu i wdrażaniu procedur AML/CTF w instytucjach obowiązanych. Umiemy skroić politykę AML na miarę konkretnego biznesu.
 • Oferujemy zarówno kompleksowe wsparcie, tj. opracowanie polityki i jej wdrożenie, przygotowanie do kontroli i ewentualne reprezentowanie w postępowaniach pokontrolnych, jak i doradztwo w realizacji wybranych obowiązków AML.
 • Wiemy co, kiedy i w jaki sposób musi wykonać instytucja obowiązana, jak powinna dostosować swoje procedury do uwarunkowań biznesowych, charakterystyki produktów oraz sektora, w którym funkcjonuje.
 • Posiadamy doświadczenie w komunikacji z GIIF i UKNF. Rozumiemy wymogi regulatora i wiemy, jak je spełnić.
 • Naszym klientom oferujemy wsparcie specjalistów mających na swoim koncie realizacje wielu projektów dla wiodących podmiotów z sektora finansowego oraz unikalne doświadczenie w prowadzeniu szkoleń w ramach struktur międzynarodowych