Global menu

Our global pages

Close

Arbitraż

Doradzamy podmiotom krajowym i zagranicznym na wszystkich etapach procesu rozwiązywania sporu. Oprócz tego, że zapewniamy klientom kompleksowe doradztwo prawne, postawiliśmy sobie za cel przybliżenie przedsiębiorcom oraz ich doradcom prawnym szeroko rozumianych ADR-ów (Alternative Dispute Resolution), czyli metod rozwiązania sporów poza sądami powszechnymi. Metod, które w wielu przypadkach mogą być znacznie szybsze, tańsze, bardziej efektywne i bardziej kontrolowane przez strony.
Przeprowadzimy w Państwa firmie nieodpłatne szkolenie z zakresu zarządzania sporem arbitrażowym.
nauczymy, jak konstruować prawidłową klauzulę zapisu na sąd polubowny,
wyjaśnimy kwestie, które należy brać pod uwagę przy wyborze arbitra,
doradzimy, jak przygotować się do ewentualnego sporu,
opowiemy o możliwych metodach zarządzania kosztami w arbitrażu,
przybliżymy kwestie związane z wykonaniem wyroku sądu arbitrażowego.
Czy wiesz, że… 
Do sądów powszechnych wpływa rocznie ponad 1.7 miliona spraw gospodarczych, zaś do dwóch największych polskich sądów arbitrażowych jedynie nieco ponad 200 spraw
Średni czas trwania postępowania przed sadem powszechnym  w I instancji to 2-3 lat, podczas gdy w sądzie arbitrażowym około 10-12 miesięcy
W postępowaniu toczącym się przed sądem powszechnym strony nie mają wpływu na wybór biegłego, tymczasem w arbitrażu wyboru osoby biegłego dokonuje właśnie strona?
W sądzie powszechnym sprawę rozpoznaje sędzia niebędący specjalistą w danej dziedzinie, zaś w arbitrażu sprawa rozpoznawana jest przez fachowego arbitra wybranego przez strony
W sądzie powszechnym zwrot kosztów pomocy prawnej ograniczony jest do stawek wskazanych w Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości, natomiast w sądzie arbitrażowym strona uzyskuje pełny zwrotu kosztów pomocy prawnej
Postępowania gospodarcze są jawne, zaś postępowania arbitrażowe są poufne
Propagujemy wiedzę o ADR-ach  
Nasze przekonania i plany przekładamy na praktykę – angażujemy się w szerzenie wiedzy o alternatywnych metodach rozwiazywania sporów. Między innymi prowadzimy blog LepszaTaktyka.pl, na łamach którego obalamy mity dotyczące ADR-ów oraz mówimy o wadach i zaletach arbitrażu.
Ponadto wspieramy merytorycznie inicjatywy takich instytucji jak CPR (The International Institute for Conflict Prevention and Resolution), Sąd Arbitrażowy przy Konfederacji Lewiatan czy ICC Polska. Współtworzymy panel Doradczy Prawników Korporacyjnych przy Komisji ADR i Arbitrażu ICC Polska, którego celem jest wypracowanie Zbioru Dobrych Praktyk Efektywnego Zarządzania i Rozwiązywania Sporów w działalności przedsiębiorstw.

Doradzamy podmiotom krajowym i zagranicznym na wszystkich etapach procesu rozwiązywania sporu - tak na drodze sądowej, jak i w ramach postępowań arbitrażowych.

Oprócz tego, że zapewniamy kompleksowe doradztwo prawne w zakresie arbitrażu, postawiliśmy sobie za cel przybliżenie przedsiębiorcom oraz ich doradcom prawnym szeroko rozumianych ADR-ów (Alternative Dispute Resolution), czyli metod rozwiązania sporów poza sądami powszechnymi. Metod, które w wielu przypadkach mogą być znacznie szybsze, tańsze, bardziej efektywne i bardziej kontrolowane przez strony.

Każdy spór angażuje ludzi i marnuje ich czas, mrozi środki finansowe i odciąga od istoty działalności Twojej firmy, którą jest prowadzenie biznesu, a nie sporów. Najcześciej też dotyczy skomplikowanych zagadnień związanych ze specyfiką funkcjonowania Twojej firmy. Wszystko to sprawia, że warto gruntowanie zastanowić się nad strategią jego rozwiązania.

Dlaczego warto postawić na arbitraż? 

 • Do sądów powszechnych wpływa rocznie ponad 1.7 miliona spraw gospodarczych, zaś do dwóch największych polskich sądów arbitrażowych jedynie nieco ponad 200 spraw
 • Średni czas trwania postępowania przed sadem powszechnym  w I instancji to 2-3 lat, podczas gdy w sądzie arbitrażowym około 10-12 miesięcy
 • W postępowaniu toczącym się przed sądem powszechnym strony nie mają wpływu na wybór biegłego, tymczasem w arbitrażu wyboru osoby biegłego dokonuje właśnie strona
 • W sądzie powszechnym sprawę rozpoznaje sędzia niebędący specjalistą w danej dziedzinie, zaś w arbitrażu sprawa rozpoznawana jest przez fachowego arbitra wybranego przez strony
 • W sądzie powszechnym zwrot kosztów pomocy prawnej ograniczony jest do stawek wskazanych w Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości, natomiast w sądzie arbitrażowym strona uzyskuje pełny zwrotu kosztów pomocy prawnej
 • Postępowania gospodarcze są jawne, zaś postępowania arbitrażowe - poufne

Oferujemy przedsiębiorcom nieodpłatne szkolenia z zakresu zarządzania sporem arbitrażowym

 • Nauczymy, jak konstruować prawidłową klauzulę zapisu na sąd polubowny
 • Wyjaśnimy kwestie, które należy brać pod uwagę przy wyborze arbitra
 • Doradzimy, jak przygotować się do ewentualnego sporu
 • Opowiemy o możliwych metodach zarządzania kosztami w arbitrażu
 • Przybliżymy kwestie związane z wykonaniem wyroku sądu arbitrażowego

Propagujemy wiedzę o ADR-ach  

Nasze przekonania i plany przekładamy na praktykę – angażujemy się w szerzenie wiedzy o alternatywnych metodach rozwiazywania sporów. Wspieramy merytorycznie inicjatywy takich instytucji jak CPR (The International Institute for Conflict Prevention and Resolution), Sąd Arbitrażowy przy Konfederacji Lewiatan czy ICC Polska. Współtworzymy panel Doradczy Prawników Korporacyjnych przy Komisji ADR i Arbitrażu ICC Polska, którego celem jest wypracowanie Zbioru Dobrych Praktyk Efektywnego Zarządzania i Rozwiązywania Sporów w działalności przedsiębiorstw

Czy wiesz, że… 

Do sądów powszechnych wpływa rocznie ponad 1.7 miliona spraw gospodarczych, zaś do dwóch największych polskich sądów arbitrażowych jedynie nieco ponad 200 spraw
Średni czas trwania postępowania przed sadem powszechnym  w I instancji to 2-3 lat, podczas gdy w sądzie arbitrażowym około 10-12 miesięcy
W postępowaniu toczącym się przed sądem powszechnym strony nie mają wpływu na wybór biegłego, tymczasem w arbitrażu wyboru osoby biegłego dokonuje właśnie strona
W sądzie powszechnym sprawę rozpoznaje sędzia niebędący specjalistą w danej dziedzinie, zaś w arbitrażu sprawa rozpoznawana jest przez fachowego arbitra wybranego przez strony
W sądzie powszechnym zwrot kosztów pomocy prawnej ograniczony jest do stawek wskazanych w Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości, natomiast w sądzie arbitrażowym strona uzyskuje pełny zwrotu kosztów pomocy prawnej
Postępowania gospodarcze są jawne, zaś postępowania arbitrażowe - poufne