Global menu

Our global pages

Close

Bankowość i finanse

Zapewniamy kompleksowe doradztwo w zakresie prawa bankowego i finansowego. Doradzamy krajowym i zagranicznym bankom, firmom inwestycyjnym, funduszom venture capital/private equity, domom maklerskim i firmom ubezpieczeniowym. 
Mamy szerokie doświadczenie w doradztwie dla instytucji płatniczych. Pracujemy też dla firm z branży FinTech i doradzamy podmiotom zajmującym się technologią blockchain oraz obrotem walutami wirtualnymi.
Zapewniamy strategiczne doradztwo przy kluczowych projektach dotyczących działalności banków i innych instytucji finansowych. Wspieramy banki w zakresie bieżących obowiązków regulacyjnych, w tym związanych z wprowadzaniem nowych produktów. Zapewniamy również doradztwo transakcyjne dla banków i ich klientów.
Dzięki ścisłej współpracy w ramach międzynarodowych biur Eversheds Sutherland jesteśmy w stanie zaoferować wsparcie na zasadzie one stop shop.
Nasze usługi
Doradztwo przy tworzeniu, organizacji i restrukturyzacji banków i instytucji finansowych 
na terenie Polski 
Stała obsługa prawna banków
Doradztwo przy negocjowaniu i zawieraniu umów kredytowych, w szczególności w transakcjach finansowania nieruchomości, finansowaniu nabycia udziałów i w transakcjach syndykacji kredytów 
Doradztwo przy transakcjach finansowania projektów inwestycyjnych, w szczególności w zakresie rozwoju infrastruktury miejskiej i energii odnawialnej
Doradztwo przy transakcjach emisji obligacji
Kompleksowe doradztwo regulacyjne | MAR | MiFID | AML | Compliance | Rekomendacja H | Rekomendacja Z
Reprezentacja w ramach postępowań administracyjnych przed Komisją Nadzoru Finansowego i innymi organami nadzoru oraz przed sądami 
Tworzenie wewnętrznych regulacji organizacyjnych, ogólnych warunków i regulaminów dla banków, domów maklerskich i funduszy
Przygotowywanie dokumentacji dotyczącej usług świadczonych przez banki i inne firmy oferujące usługi finansowe
Doradztwo dotyczące ochrony tajemnicy zawodowej, w tym bankowej
Kompleksowe doradztwo w zakresie przetwarzania danych osobowych, profilowania konsumentów 
Transakcje nabycia/sprzedaży aktywów finansowych
Nabywanie i zbywanie pakietów wierzytelności
Doradztwo w zakresie wykonywania obowiązków informacyjnych przez spółki publiczne
Corporate governance
Outsourcing bankowy
Doradztwo w zakresie prawa rynków kapitałowych
Obsługa transakcji kapitałowych
Doradztwo dotyczące strukturyzacji masowych rozliczeń bezgotówkowych
Finansowanie należności i systemów rozliczania należności (systemów rozliczeń pomiędzy podmiotami gospodarczymi)
Instrumenty pochodne (spory sądowe)
Sekurytyzacja należności
Restrukturyzacja należności bankowych
Działalność leasingowa
Prawo dewizowe 
Doradztwo w zakresie ISDA Master Agreements
Elektroniczne instrumenty płatnicze
Faktoring klasyczny i odwrócony
Transakcje leasingu
Usługi szkoleniowe dla sektora finansowego

Zobacz też Doradztwo dla sektora ubezpieczeniowego >
Zapewniamy kompleksowe doradztwo w zakresie prawa bankowego i finansowego. Doradzamy krajowym i zagranicznym bankom, firmom inwestycyjnym, funduszom venture capital/private equity, domom maklerskim i firmom ubezpieczeniowym. 

Mamy szerokie doświadczenie w doradztwie dla instytucji płatniczych. Pracujemy też dla firm z branży FinTech i doradzamy podmiotom zajmującym się technologią blockchain oraz obrotem walutami wirtualnymi.

Zapewniamy strategiczne doradztwo przy kluczowych projektach dotyczących działalności banków i innych instytucji finansowych. Wspieramy banki w zakresie bieżących obowiązków regulacyjnych, w tym związanych z wprowadzaniem nowych produktów. Zapewniamy również doradztwo transakcyjne dla banków i ich klientów.

Dzięki ścisłej współpracy w ramach międzynarodowych biur Eversheds Sutherland jesteśmy w stanie zaoferować wsparcie na zasadzie one stop shop.

Nasze usługi

 • Doradztwo przy tworzeniu, organizacji i restrukturyzacji banków i instytucji finansowych na terenie Polski 
 • Stała obsługa prawna banków
 • Doradztwo przy negocjowaniu i zawieraniu umów kredytowych, w szczególności w transakcjach finansowania nieruchomości, finansowaniu nabycia udziałów i w transakcjach syndykacji kredytów 
 • Doradztwo przy transakcjach finansowania projektów inwestycyjnych, w szczególności w zakresie rozwoju infrastruktury miejskiej i energii odnawialnej
 • Doradztwo przy transakcjach emisji obligacji
 • Kompleksowe doradztwo regulacyjne | MAR | MiFID | AML | Compliance | Rekomendacja H | Rekomendacja Z
 • Reprezentacja w ramach postępowań administracyjnych przed Komisją Nadzoru Finansowego i innymi organami nadzoru oraz przed sądami 
 • Tworzenie wewnętrznych regulacji organizacyjnych, ogólnych warunków i regulaminów dla banków, domów maklerskich i funduszy
 • Przygotowywanie dokumentacji dotyczącej usług świadczonych przez banki i inne firmy oferujące usługi finansowe
 • Doradztwo dotyczące ochrony tajemnicy zawodowej, w tym bankowej
 • Kompleksowe doradztwo w zakresie przetwarzania danych osobowych, profilowania konsumentów 
 • Transakcje nabycia/sprzedaży aktywów finansowych
 • Nabywanie i zbywanie pakietów wierzytelności
 • Doradztwo w zakresie wykonywania obowiązków informacyjnych przez spółki publiczne
 • Corporate governance
 • Outsourcing bankowy
 • Doradztwo w zakresie prawa rynków kapitałowych
 • Obsługa transakcji kapitałowych
 • Doradztwo dotyczące strukturyzacji masowych rozliczeń bezgotówkowych
 • Finansowanie należności i systemów rozliczania należności (systemów rozliczeń pomiędzy podmiotami gospodarczymi)
 • Instrumenty pochodne (spory sądowe)
 • Sekurytyzacja należności
 • Restrukturyzacja należności bankowych
 • Działalność leasingowa
 • Prawo dewizowe 
 • Doradztwo w zakresie ISDA Master Agreements
 • Elektroniczne instrumenty płatnicze
 • Faktoring klasyczny i odwrócony
 • Transakcje leasingu
 • Usługi szkoleniowe dla sektora finansowego