Global menu

Our global pages

Close

Commercial  

Zapewniamy kompleksowe doradztwo prawne na rzecz wytwórców i sprzedawców produktów z różnych sektorów w zakresie jakości produktów, a także roszczeń konsumenckich, w tym roszczeń gwarancyjnych. Do grona naszych klientów należą: producenci, importerzy, dystrybutorzy i detaliści
Nasz oferta
Audyt i tworzenie regulaminów sprzedaży, mechanizmów postępowań reklamacyjnych oraz komunikatów kierowanych do konsumentów
Reprezentowanie w postępowaniach administracyjnych w przedmiocie jakości i znakowania produktu
Postępowania po wykryciu wady produktu, zarówno w ramach audytu wewnętrznego, jak i kontroli organów
Szkolenia i audyty z zakresu postępowania w relacjach z konsumentami, kontrahentami i organami nadzoru w przypadku produktu „wadliwego”
Doradztwo prawne w przypadku kontroli organów nadzoru rynku, takich jak Inspekcja Sanitarna, Inspekcja Handlowa, UOKiK, UKE
Przygotowanie i analiza umów dystrybucyjnych i marketingowych
Doradztwo prawne w zakresie uprawnień i roszczeń konsumenckich
Doradztwo w zakresie uwidaczniania cen i informacji w miejscach sprzedaży produktu
Klasyfikacja prawna produktu
Zgodność oznakowania produktu z obowiązującymi regulacjami
Doradztwo prawne w zakresie roszczeń w łańcuchu dostaw (regres)
Analiza ryzyk wynikających z prowadzonej reklamy i innych działań promocyjnych
Obowiązki związane z wprowadzeniem produktu do obrotu i z jego dystrybucją

Co nas wyróżnia
W skład naszego zespołu wchodzą czołowi specjaliści w dziedzinie prawa konsumenckiego i bezpieczeństwa produktu.
Mamy wieloletnie doświadczenie w doradztwie prawnym dotyczącym wprowadzania do obrotu i dystrybucji produktów sensytywnych, takich jak leki, kosmetyki, alkohol, wyroby tytoniowe, a także produktów FMCG, sprzętu elektrycznego i elektronicznego, wyrobów włókienniczych i chemicznych oraz zabawek.
Członkowie naszego zespołu są rekomendowani przez niezależne międzynarodowe instytucje badające rynek usług prawniczych, takie jak Chambers Europe i Legal 500 EMEA.
Organizujemy szkolenia i warsztaty z organami nadzoru rynku oraz organizacjami branżowymi.
Dzięki współpracy z zagranicznymi kancelariami prawnymi w ramach sieci Eversheds Sutherland, posiadającej 61 biur w 29 krajach, możemy wspierać klientów w realizacji złożonych projektów międzynarodowych.
Rozumiemy biznes. Dla naszych klientów pracują m.in. specjaliści z wieloletnim doświadczeniem w pracy jako prawnicy wewnętrzni w wiodących polskich przedsiębiorstwach. Daje nam to unikalną praktyczną wiedzę, dzięki której możemy być dla naszych klientów nie tylko doradcą prawnym, ale i strategicznym partnerem biznesowym.

Wybrane doświadczenia

Doradztwo w zakresie oceny zgodności składu i znakowania produktu z regulacjami sektorowymi oraz REACH.
Doradztwo w zakresie obowiązku notyfikowania organowi nadzoru produktu niebezpiecznego.
Doradztwo na rzecz producentów żywności oraz producentów privatelabel w zakresie znakowania środków spożywczych.
Doradztwo na rzecz jednego z największych sprzedawców mebli i artykułów dekoracyjnych do domu w zakresie skarg konsumenckich, w tym dotyczących bezpieczeństwa produktu.
Doradztwo na rzecz czołowego producenta mleka modyfikowanego w zakresie bieżącej oceny zgodności oznakowania i reklamy produktu.
Doradztwo na rzecz jednego z największych producentów urządzeń RTV i AGD, aparatów i kamer cyfrowych, sprzętu komputerowego i mobilnego w zakresie zgodności z prawem oznakowania produktów, prowadzonych kampanii reklamowych oraz realizacji przez konsumentów uprawnień z tytułu rękojmi za wady rzeczy oraz gwarancji.
Doradztwo na rzecz wielobranżowych i odzieżowych e-sklepów w zakresie przekazywania informacji dotyczących produktów na stronie internetowej sklepu.
Doradztwo na rzecz producentów i dystrybutorów modnych marek odzieżowych w zakresie relacji z konsumentami.

Zapewniamy kompleksowe doradztwo prawne i regulacyjne dla wytwórców i sprzedawców produktów z różnych sektorów, w tym produktów sensytywnych. Pracujemy dla wiodących podmiotów z sektora life sciences.

Doradzamy w kontraktach handlowych, wspieramy przedsiębiorców we wszystkich zagadnieniach napotykanych w trakcie całego cyklu życia produktu, począwszy od kwalifikacji prawnej produktu, wymogów związanych z wprowadzeniem produktu do obrotu, poprzez dystrybucję, reklamę, sprzedaż, kwestie roszczeń konsumenckich, roszczeń gwarancyjnych oraz postępowanie w przypadku produktów niebezpiecznych.

W ramach horyzontalnej praktyki Commercial zapewniamy również doradztwo w zakresie własności intelektualnej oraz danych osobowych – w szczególności dla bogatego portfolio klientów z sektora technologicznego, e-commerce i szeroko rozumianego TMT. Rozwinęliśmy również ofertę  w obszarze regulacyjnym związanym z ochroną środowiska, w tym gospodarowania odpadami.

Nasza oferta

 • Audyt i tworzenie regulaminów sprzedaży, mechanizmów postępowań reklamacyjnych oraz komunikatów kierowanych do konsumentów
 • Reprezentowanie w postępowaniach administracyjnych w przedmiocie jakości i znakowania produktu
 • Postępowania po wykryciu wady produktu, zarówno w ramach audytu wewnętrznego, jak i kontroli organów
 • Szkolenia i audyty z zakresu postępowania w relacjach z konsumentami, kontrahentami i organami nadzoru w przypadku produktu „wadliwego”
 • Doradztwo prawne w przypadku kontroli organów nadzoru rynku, takich jak Inspekcja Sanitarna, Inspekcja Handlowa, UOKiK, UKE
 • Przygotowanie i analiza umów dystrybucyjnych i marketingowych
 • Doradztwo prawne w zakresie uprawnień i roszczeń konsumenckich
 • Doradztwo w zakresie uwidaczniania cen i informacji w miejscach sprzedaży produktu
 • Klasyfikacja prawna produktu
 • Zgodność oznakowania produktu z obowiązującymi regulacjami
 • Doradztwo prawne w zakresie roszczeń w łańcuchu dostaw (regres)
 • Analiza ryzyk wynikających z prowadzonej reklamy i innych działań promocyjnych >
 • Obowiązki związane z wprowadzeniem produktu do obrotu i z jego dystrybucją

Co nas wyróżnia

 • W skład naszego zespołu wchodzą czołowi specjaliści w dziedzinie prawa konsumenckiego i bezpieczeństwa produktu.
 • Mamy wieloletnie doświadczenie w doradztwie prawnym dotyczącym wprowadzania do obrotu i dystrybucji produktów sensytywnych, takich jak leki, kosmetyki, alkohol, wyroby tytoniowe, a także produktów FMCG, sprzętu elektrycznego i elektronicznego, wyrobów włókienniczych i chemicznych oraz zabawek.
 • Członkowie naszego zespołu są rekomendowani przez niezależne międzynarodowe instytucje badające rynek usług prawniczych, takie jak Chambers Europe i Legal 500 EMEA.
 • Organizujemy szkolenia i warsztaty z organami nadzoru rynku oraz organizacjami branżowymi.
 • Dzięki współpracy z zagranicznymi kancelariami prawnymi w ramach sieci Eversheds Sutherland, posiadającej 69 biur w 32 krajach, możemy wspierać klientów w realizacji złożonych projektów międzynarodowych.
 • Rozumiemy biznes. Dla naszych klientów pracują m.in. specjaliści z wieloletnim doświadczeniem w pracy jako prawnicy wewnętrzni w wiodących polskich przedsiębiorstwach. Daje nam to unikalną praktyczną wiedzę, dzięki której możemy być dla naszych klientów nie tylko doradcą prawnym, ale i strategicznym partnerem biznesowym.

Wybrane doświadczenia

 • Doradztwo w zakresie oceny zgodności składu i znakowania produktu z regulacjami sektorowymi oraz REACH.
 • Doradztwo w zakresie obowiązku notyfikowania organowi nadzoru produktu niebezpiecznego.
 • Doradztwo na rzecz producentów żywności oraz producentów privatelabel w zakresie znakowania środków spożywczych.
 • Doradztwo na rzecz jednego z największych sprzedawców mebli i artykułów dekoracyjnych do domu w zakresie skarg konsumenckich, w tym dotyczących bezpieczeństwa produktu.
 • Doradztwo na rzecz czołowego producenta mleka modyfikowanego w zakresie bieżącej oceny zgodności oznakowania i reklamy produktu.
 • Doradztwo na rzecz jednego z największych producentów urządzeń RTV i AGD, aparatów i kamer cyfrowych, sprzętu komputerowego i mobilnego w zakresie zgodności z prawem oznakowania produktów, prowadzonych kampanii reklamowych oraz realizacji przez konsumentów uprawnień z tytułu rękojmi za wady rzeczy oraz gwarancji.
 • Doradztwo na rzecz wielobranżowych i odzieżowych e-sklepów w zakresie przekazywania informacji dotyczących produktów na stronie internetowej sklepu.
 • Doradztwo na rzecz producentów i dystrybutorów modnych marek odzieżowych w zakresie relacji z konsumentami.