Global menu

Our global pages

Close

Postępowania podatkowe i sądowe

W czym możemy pomóc?

Polski system podatkowy, mimo że już dobrze ukształtowany, podlega ciągłym zmianom. Liczne nowelizacje ustaw podatkowych oraz wydawanie często sprzecznych ze sobą interpretacji przepisów prawa podatkowego nie sprzyjają bezpieczeństwu obrotu gospodarczego i mogą prowadzić do powstawania licznych ryzyk i sporów podatkowych. W świetle powyższego naszą rolą jest przede wszystkim wspieranie przedsiębiorców w zapobieganiu sytuacjom ryzykownym, które mogą negatywnie odbić się na ich biznesie oraz obrona interesów klientów w szerokim spektrum postępowań, jeśli już do nich dojdzie.

Nasz zespół doradztwa podatkowego oferuje kompleksową obsługę prawną, obejmującą podatkowe i finansowe aspekty działalności gospodarczej, w tym także wsparcie w toku postępowań podatkowych przed organami podatkowymi i skarbowymi, postępowań przed sądami administracyjnymi oraz w sprawach karnych skarbowych. Doradzamy w zakresie wszystkich obowiązujących w Polsce podatków.

Nasze usługi obejmują w szczególności:

  • niesporne wystąpienia do organów podatkowych w imieniu i na rzecz podatnika
  • reprezentowanie podatnika w postępowaniach podatkowych oraz celnych
  • przygotowanie do kontroli podatkowej, kontroli celnoskarbowej oraz wsparcie podczas takich kontroli
  • kontakty z organami podatkowymi w każdym stadium postępowania
  • zastępowanie podatnika w postępowaniach sądowoadministracyjnych
  • obrona i doradztwo w sprawach karnych skarbowych, w tym w zakresie odpowiedzialności karnej członków zarządu i osób odpowiedzialnych za prowadzenie spraw spółki
  • przygotowywanie wniosków o wydanie interpretacji podatkowych

Doświadczeni doradcy podatkowi i prawnicy sądowi

Jesteśmy częścią multidyscyplinarnego zespołu ds. postępowań podatkowych i sporów sądowych działającego w ramach Eversheds Sutherland. Zespół ten oferuje kompleksową usługę, pozwalającą przeprowadzić najbardziej skomplikowane spory, a także zaradzić przyszłym problemom natury gospodarczej i podatkowej. Nasza wiedza pozwala nam przewidywać możliwe scenariusze oraz opracowywać indywidualne wytyczne w zakresie spraw podatkowych i procesów sądowych naszych klientów.

Doświadczenie prawników z naszej międzynarodowej sieci obejmuje całe spektrum zagadnień podatkowych. Doradzamy, jak postępować w relacjach z organami skarbowymi na każdym etapie sprawy – od audytów podatkowych i odwołań do dobrowolnych postępowań wyjaśniających.