Global menu

Our global pages

Close
Default New Image

Dlaczego to temat ważny dla Twojej firmy

ESG to aspekty środowiskowe, społeczne i ładu korporacyjnego, które bierze się pod uwagę w celu określenia zrównoważonego charakteru działalności gospodarczej. To też całe spektrum odpowiedzialnego biznesu, prawa człowieka, ekologia i dobre praktyki w zakresie zarządzania. To troska: o ludzi i biznes. To morze szans dla innowatorów, ale i wiele zagrożeń dla tych, którzy nie dostosują się do nowej rynkowej rzeczywistości i nie przekują idei w konkretne rozwiązania. Porozumienie Paryskie i Cele Zrównoważonego Rozwoju ONZ wyznaczają ogólny kurs, którego obranie zapewni korzyści zarówno światu, jak i podążającym nim firmom i organizacjom. Aby nadążyć za zmieniającym się światem i nowymi regulacjami – krajowymi i międzynarodowymi – warto już dziś wyjść im naprzeciw i uwzględnić ESG w funkcjonowaniu całego przedsiębiorstwa.

Jak możemy pomóc

Skupiamy się na kompleksowym wspieraniu potrzeb biznesowych naszych klientów. Zapewniamy wsparcie w kluczowych aspektach funkcjonowania wszystkich branż i rodzajów spółek, pomagając im rozwijać się w sposób zrównoważony. Wskazujemy, z jakich narzędzi skorzystać, aby wdrażanie ESG przynosiło nie tylko usprawnienie działalności organizacji, ale także wymierne korzyści ekonomiczne, również w zakresie zrównoważonych inwestycji i zrównoważonych finansów, w tym zielonych instrumentów finansowych, jak np. zielone obligacje czy zielone kredyty.

Wsparcie ogólne

 • Wsparcie przy uwzględnieniu komponentów ESG w strategii przedsiębiorstwa
 • Wsparcie przy opracowaniu i implementacji strategii dekarbonizacji
 • Doradztwo przy wdrożeniu i wykonywaniu obowiązków informacyjnych (raportowanie o zgodności z taksonomią, raportowanie zrównoważonej działalności, raportowanie negatywnych skutków decyzji inwestycyjnych)
 • Doradztwo w zakresie polityk staranności w odniesieniu do działania przedsiębiorstwa i w łańcuchach dostaw
 • Doradztwo związane z odpowiedzialnością spółki i członków organów za naruszenia norm dotyczących komponentów ESG – wewnętrznych i w łańcuchach dostaw
 • Doradztwo w zakresie ładu korporacyjnego
 • Doradztwo w zakresie stosunków pracowniczych
 • Doradztwo w zakresie struktury i polityki wynagrodzeń oraz raportowania
 • Doradztwo w zakresie strategii podatkowej

Wsparcie transakcyjne / projektowe

 • Doradztwo w zakresie strukturyzowania projektu/transakcji z uwzględnieniem komponentów ESG
 • Doradztwo w zakresie pozyskania finansowania: obligacje tematyczne, zielone kredyty, transakcje udziałowe
 • Doradztwo w zakresie restrukturyzacji w kierunku wyłączania aktywów i operacji „brązowych”
 • Badanie prawne w zakresie komponentów ESG
 • Doradztwo odnośnie określenia zakresu recenzji komponentów ESG przez podmioty zewnętrzne
 • Doradztwo w zakresie obowiązków raportowych związanych z inwestycją/transakcją

Wsparcie sektorowe

 • Doradztwo w zakresie zmian źródeł energii i inwestycji w energetykę odnawialną oraz magazyny energii
 • Doradztwo w zakresie uwzględnienia komponentów ESG w umowach z kontrahentami
 • Doradztwo w zakresie zarządzania materiałami i odpadami w gospodarce obiegu zamkniętego
 • Doradztwo w zakresie rozszerzonej odpowiedzialności za produkt, wymogów dotyczących opakowań i innych zagadnień związanych z funkcjonowaniem produktu w gospodarce obiegu zamkniętego
 • Doradztwo w zakresie inwestycji w zielone budownictwo i procesów modernizacyjnych budynków
 • Doradztwo w zakresie postępowań sądowych dotyczących kwestii klimatycznych i innych problemów środowiskowych
 • Doradztwo w zakresie zielonych zamówień publicznych
 • Doradztwo w zakresie inwestycji dotyczących dystrybucji zielonych paliw i stacji ładowania pojazdów elektrycznych
 • Doradztwo w zakresie inwestycji w infrastrukturę transportu elektrycznego, modalnego i kolejowego
 • Doradztwo w zakresie stosunków pracowniczych, w tym polityki różnorodności
 • Doradztwo w zakresie struktury i polityki wynagrodzeń oraz raportowania
 • Doradztwo w zakresie zrównoważonego finansowania: obligacje tematyczne, zielone kredyty, transakcje udziałowe
 • Doradztwo w zakresie restrukturyzacji w kierunku wyłączania aktywów i operacji „brązowych”
 • Transakcje M&A, motywowane politykami ESG
 • Doradztwo w zakresie obowiązków informacyjnych (raportowanie o zgodności z taksonomią, raportowanie zrównoważonej działalności, raportowanie negatywnych skutków decyzji inwestycyjnych)

Wsparcie doświadczonych prawników

Prawnicy Eversheds Sutherland w biurach na całym świecie wspierają klientów w coraz bardziej innowacyjnych projektach z komponentem ESG. Nasze doświadczenie pozwala nam być dla klientów kompetentnym doradcą we wszystkich obszarach działalności, w których chcą wdrażać ideę odpowiedzialnego rozwoju. Rozumiemy ich ambicje - tym bardziej, że idea ESG jest bliska również nam.