Global menu

Our global pages

Close

Fuzje i przejęcia 

Zespół fuzji i przejęć kancelarii Wierzbowski Eversheds Sutherland świadczy doradztwo prawne na każdym etapie krajowych i międzynarodowych transakcji M&A. Zapewniamy kompleksową obsługę prawną transakcji każdego typu – takich, których przedmiotem są udziały i akcje, całe przedsiębiorstwa lub ich części. 
Pracujemy zarówno dla kupujących, jak i sprzedających. Naszymi klientami są inwestorzy krajowi i zagraniczni, spółki z sektora prywatnego i publicznego oraz podmioty finansujące transakcje – wiele z nich to renomowane firmy zagraniczne oraz wiodące polskie przedsiębiorstwa. Mamy szczególne doświadczenie w doradztwie przy fuzjach i przejęciach w sektorze nowych technologii, motoryzacyjnym, stoczniowym, ubezpieczeniowym i energetycznym.
Nasz zespół M&A tworzą prawnicy z wieloletnim doświadczeniem w doradztwie prawnym w zakresie nabywania, łączenia oraz restrukturyzacji przedsiębiorstw. Angażujemy do współpracy specjalny zespół ekspertów specjalizujących się w dziedzinach prawa mających zastosowanie przy określonej transakcji, co pozwala zapewnić klientom multidyscypliarne wsparcie. Współpracujemy m.in. ze specjalistami prawa podatkowego, finansowego, prawa własności intelektualnej oraz prawa pracy.  
Dzięki międzynarodowemu profilowi kancelarii i globalnej współpracy w ramach Eversheds Sutherland, klienci korzystają z naszego bogatego doświadczenia w rozwiązywaniu problemów, które często pojawiają się przy transakcjach fuzji i przejęć z elementem transgranicznym. 
Nasze usługi 
Łączenia, podziały i przekształcenia spółek, w tym spółek z rynku regulowanego
Transakcje przejęć spółek publicznych oraz obrona przed wrogim przejęciem
Transakcje nabycia oraz sprzedaży udziałów i akcji, w tym spółkach publicznych (share deals) 
Transakcje nabycia oraz sprzedaży przedsiębiorstw, zorganizowanej części przedsiębiorstw lub wybranych składników majątkowych (asset deals) 
Przejęcia spółek, oddziałów oraz ich aktywów, wraz z prowadzeniem postępowań przed Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Komisją Europejską, Ministerstwem Spraw Wewnętrznych oraz Komisją Nadzoru Finansowego 
Reprezentacja w postępowaniach przed UOKiK w sprawach związanych ze zgłoszeniem zamiaru koncentracji
Przygotowanie struktury prawnej i podatkowej transakcji M&A oraz optymalizacja jej kosztów
Przygotowanie dokumentacji transakcyjnej (m.in. listy intencyjne, term sheets, NDA, SPA i umowy inwestycyjne) 
Badanie due diligence nabywanej lub sprzedawanej spółki w celu ziden¬ty¬fi¬ko¬wa¬nia poten¬cjal-nych ryzyk zwią¬za¬nych z doko¬nywa¬nymi transakcjami
Wsparcie postransakcyjne we wszystkich kwestiach powstałych w wyniku przejęcia lub połączenia przedsiębiorstw (kwestie korporacyjne, sprawy pracownicze)
Restrukturyzacje działań spółek z uwzględnieniem aspektów podatkowych, szczególnie kwestii cen transferowych 
Wykupy menedżerskie   
Negocjowanie umów joint-venture
Prywatyzacje
Opracowywanie struktury wyjścia z inwestycji
Kompleksowe doradztwo prawne dla instytucji finansujących lub refinansujących transakcje
Doradztwo dla ubezpieczycieli transakcji M&A 
Obsługa funduszy private equity i venture capital 
Doradztwo dla startupów i inwestorów

Zobacz też Doradztwo korporacyjne > 

Zespół fuzji i przejęć polskiego biura Eversheds Sutherland świadczy doradztwo prawne na każdym etapie krajowych i międzynarodowych transakcji M&A. Zapewniamy kompleksową obsługę prawną transakcji każdego typu – takich, których przedmiotem są udziały i akcje, całe przedsiębiorstwa lub ich części. 

Pracujemy zarówno dla kupujących, jak i sprzedających. Naszymi klientami są inwestorzy krajowi i zagraniczni, spółki z sektora prywatnego i publicznego oraz podmioty finansujące transakcje – wiele z nich to renomowane firmy zagraniczne oraz wiodące polskie przedsiębiorstwa. Mamy szczególne doświadczenie w doradztwie przy fuzjach i przejęciach w sektorze nowych technologii, motoryzacyjnym, stoczniowym, ubezpieczeniowym i energetycznym.

Nasz zespół M&A tworzą prawnicy z wieloletnim doświadczeniem w doradztwie prawnym w zakresie nabywania, łączenia oraz restrukturyzacji przedsiębiorstw. Angażujemy do współpracy specjalny zespół ekspertów specjalizujących się w dziedzinach prawa mających zastosowanie przy określonej transakcji, co pozwala zapewnić klientom multidyscypliarne wsparcie. Współpracujemy m.in. ze specjalistami prawa podatkowego, finansowego, prawa własności intelektualnej oraz prawa pracy.  

Dzięki międzynarodowemu profilowi kancelarii i globalnej współpracy w ramach Eversheds Sutherland, klienci korzystają z naszego bogatego doświadczenia w rozwiązywaniu problemów, które często pojawiają się przy transakcjach fuzji i przejęć z elementem transgranicznym. 

Nasze usługi 

 • Łączenia, podziały i przekształcenia spółek, w tym spółek z rynku regulowanego
 • Transakcje przejęć spółek publicznych oraz obrona przed wrogim przejęciem
 • Transakcje nabycia oraz sprzedaży udziałów i akcji, w tym spółkach publicznych (share deals
 • Transakcje nabycia oraz sprzedaży przedsiębiorstw, zorganizowanej części przedsiębiorstw lub wybranych składników majątkowych (asset deals
 • Przejęcia spółek, oddziałów oraz ich aktywów, wraz z prowadzeniem postępowań przed Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Komisją Europejską, Ministerstwem Spraw Wewnętrznych oraz Komisją Nadzoru Finansowego 
 • Reprezentacja w postępowaniach przed UOKiK w sprawach związanych ze zgłoszeniem zamiaru koncentracji
 • Przygotowanie struktury prawnej i podatkowej transakcji M&A oraz optymalizacja jej kosztów
 • Doradztwo w zakresie ubezpieczenia ryzyk w transakcjach fuzji i przejęć (warranty and indemnity insurance)
 • Przygotowanie dokumentacji transakcyjnej (m.in. listy intencyjne, term sheets, NDA, SPA i umowy inwestycyjne) 
 • Badanie due diligence nabywanej lub sprzedawanej spółki w celu zidentyfikowania potencjalnych ryzyk związanych z dokonywanymi transakcjami
 • Wsparcie postransakcyjne we wszystkich kwestiach powstałych w wyniku przejęcia lub połączenia przedsiębiorstw (kwestie korporacyjne, sprawy pracownicze)
 • Restrukturyzacje działań spółek z uwzględnieniem aspektów podatkowych, szczególnie kwestii cen transferowych 
 • Wykupy menedżerskie   
 • Negocjowanie umów joint-venture
 • Prywatyzacje
 • Opracowywanie struktury wyjścia z inwestycji
 • Kompleksowe doradztwo prawne dla instytucji finansujących lub refinansujących transakcje
 • Doradztwo dla ubezpieczycieli transakcji M&A 
 • Obsługa funduszy private equity i venture capital 
 • Doradztwo dla startupów i inwestorów | Zapytaj o szkolenia >

legal 500 eversheds sutherland