Global menu

Our global pages

Close

Nieruchomości i projekty infrastrukturalne

Kompleksowe doradztwo prawne w tym obszarze zapewnia zespół ekspertów prawa nieruchomości, prawa budowlanego, prawa zamówień publicznych, prawa ochrony środowiska, bankowości i finansów, prawa energetycznego oraz rozwiązywania sporów, mających szerokie doświadczenie w realizacji różnego typu projektów nieruchomościowych i kluczowych dla kraju inwestycji infrastrukturalnych.

Nieruchomości

Doradzamy w szerokim spektrum zagadnień nieruchomościowych: 

 • transakcje nabycia i sprzedaży nieruchomości
 • zawieranie umów najmu i dzierżawy
 • negocjowanie i monitorowanie realizacji dużych projektów infrastrukturalnych
 • umowy dotyczące procesu budowlanego, typu D&B i DBFO, w tym umowy zawierane przez inwestorów z generalnymi wykonawcami, w tym oparte na wzorach FIDIC oraz pod prawem angielskim
 • strukturyzacja i finansowanie inwestycji nieruchomościowych (inwestycje dłużne, kapitałowe i mezzanine)
 • inwestycje w Specjalnych Strefach Ekonomicznych
 • spory budowlane, w tym reprezentowanie klientów w postępowaniach sądowych i arbitrażowych
 • ochrona środowiska 

Infrastruktura

Nasi eksperci oferują klientom wiedzę niezbędną przy realizacji złożonych projektów infrastrukturalnych z takich dziedzin jak: zamówienia publiczne, IT, nieruchomości oraz PPP (partnerstwo publiczno-prywatne).

W czym możemy pomóc
Wspieramy naszych klientów w szerokim spektrum spraw związanych z infrastrukturą, w szczególności 
w następującym zakresie:
| udział w projektach dotyczących budowy i eksploatacji autostrad
| inwestycje infrastrukturalne miast i gmin (w tym wodno-kanalizacyjne, dotyczące komunikacji miejskiej, obiektów sportowych)
| zagadnienia związane z pomocą publiczną
| projekty dotyczące rozwoju sieci telekomunikacyjnych
| projekty dotyczące magazynowania i przesyłu paliw
| analizy prawne wymagane polskimi przepisami dotyczącymi PPP
| wybór partnera prywatnego w ramach projektu PPP
| negocjowanie dokumentacji projektowej w ramach projektu PPP
| przygotowanie i złożenie oferty w ramach projektu PPP
| doradztwo prawne w zakresie finansowania i realizacji projektów PPP
| zamówienia publiczne
Doradzamy przy realizacji złożonych projektów infrastrukturalnych z takich dziedzin jak: zamówienia publiczne, IT, nieruchomości oraz PPP (partnerstwo publiczno-prywatne).

Wspieramy klientów w szerokim spektrum spraw związanych z infrastrukturą: 
 • udział w projektach dotyczących budowy i eksploatacji autostrad - zobacz projekty, przy których na przestrzeni lat doradzaliśmy GDDKiA >
 • inwestycje infrastrukturalne miast i gmin (w tym wodno-kanalizacyjne, dotyczące komunikacji miejskiej, obiektów sportowych)
 • zagadnienia związane z pomocą publiczną
 • projekty dotyczące rozwoju sieci telekomunikacyjnych
 • projekty dotyczące magazynowania i przesyłu paliw
 • analizy prawne wymagane polskimi przepisami dotyczącymi PPP
 • wybór partnera prywatnego w ramach projektu PPP
 • negocjowanie dokumentacji projektowej w ramach projektu PPP
 • przygotowanie i złożenie oferty w ramach projektu PPP
 • doradztwo prawne w zakresie finansowania i realizacji projektów PPP
 • zamówienia publiczne