Global menu

Our global pages

Close

Ochrona danych osobowych

 • Kompleksowe wsparcie w zakresie wdrożenia RODO w organizacji
 • Audyt zgodności przetwarzania danych osobowych z polskimi i unijnymi przepisami o ochronie danych osobowych
 • przygotowywanie umów o outsourcing przetwarzania danych osobowych oraz umów o leasing i sprzedaż baz danych
 • globalne projekty z zakresu transferu danych
 • ochrona prywatności i przechowywania danych osobowych m.in. w miejscu pracy, w sektorze ochrony zdrowia i w Internecie
 • wdrażanie programów lojalnościowych
 • polityki poufności danych i procedury sygnalizowania
  nieprawidłowości w obszarze przetwarzania danych osobowych (tzw. whistleblowing)
 • ochrona tajemnicy przedsiębiorstwa (m.in. w sektorach telekomunikacyjnym, bankowym i ubezpieczeniowym)
 • wdrażanie polityk ochrony tajemnic przedsiębiorstw
 • zagadnienia związane z informacjami niejawnymi, dostępem do informacji publicznych i ich ponownym wykorzystaniem
 • pomoc prawna przy wdrażaniu systemów raportowania i narzędzi do monitorowania pracowników w zakresie poczty elektronicznej i korzystania z Internetu
 • rozwiązywanie sporów, w tym prowadzenie postępowań administracyjnych związanych z ochroną danych osobowych i informacji przed organami regulacyjnymi i sądami
 • badanie zgodności przetwarzania danych w „chmurze” (cloud computing)
 • przetwarzanie danych w Internecie, w tym z wykorzystaniem profilowania behawioralnego, plików typu „cookies” lub innych narzędzi marketingowych.
 • doradztwo w obszarze Compliance