Global menu

Our global pages

Close

Rozwiązywanie sporów 

Wiemy, jak bardzo dezorganizujący wpływ na działalność przedsiębiorstwa ma spór. Staramy się naszym działaniem zmniejszyć ryzyko jego wystąpienia, a gdy już się pojawi – opracować optymalną strategię zarządzania sporem tak, by nie powodował dotkliwych zakłóceń w funkcjonowaniu firmy. 
W trosce o najwyższy standard usług oferowanych naszym klientom współpracujemy z ekspertami kancelarii specjalizującymi się w różnych dziedzinach prawa, adekwatnych do potrzeb danego postępowania. W razie potrzeby specjalistycznej wiedzy pozaprawnej korzystamy z ekspertyzy biegłych, stowarzyszeń branżowych i instytutów naukowych. Tam zaś, gdzie sprawa ma charakter transgraniczny, działamy w ramach 62 biur Eversheds Sutherland na całym świecie. 
Nasze doradztwo obejmuje 
Zarządzanie sytuacjami kryzysowymi
Doradztwo przedsądowe i negocjacje
Sprawy cywilne i gospodarcze przed sądami powszechnymi, w tym przed Sądem Najwyższym
Spory pozasądowe z uwzględnieniem alternatywnych metod rozwiązywania sporów, takich jak arbitraż i mediacje
Postępowania upadłościowe i naprawcze
Postępowania administracyjne przed organami administracji publicznej, wojewódzkimi sądami administracyjnymi i Naczelnym Sądem Administracyjnym
Postępowania przed Prezesem UOKiK i SOKiK
Postępowania przed innymi organami administracji publicznej, w tym przed regulatorami rynku
Postępowania karne, w tym związane z oszustwami i korupcją / White collar crimes
Postępowania przed sądami pracy w sporach pracowniczych
Sprawy karne, karnooskarbowe, karne gospodarcze  
Postępowania egzekucyjne
Postępowania dotyczące odpowiedzialności podmiotów zbiorowych
Spory w ramach sektorów regulowanych: telekomunikacyjnego, finansowego, energetycznego i lotniczego
Spory sądowe z zakresu prawa zwalczania nieuczciwej konkurencji w sektorze FMCG
Postępowania sądowe dotyczące wyrobów farmaceutycznych i medycznych
Postępowania związane z odpowiedzialnością za produkt
Spory konsumenckie
Spory budowlane i infrastrukturalne, w tym powstałe na tle takich projektów, jak budowa autostrad czy inwestycje deweloperskie
Spory nieruchomościowe
Postępowanie sądowe dotyczące własności intelektualnej
Reprezentacja w postępowaniach zbiorowych
Reprezentacja w postępowaniach odwoławczych
Reprezentowanie klientów w postępowaniach przed Komisją Europejską 
 

Świadczymy doradztwo prawne dla firm na każdym etapie sporów sądowych i sądowo-administracyjnych oraz przed sądami polubownymi. Zapewniamy również reprezentację przed organami ścigania oraz w sprawach karnych. Mamy duże doświadczenie w prowadzeniu sporów międzynarodowych.  

Wiemy, jak bardzo dezorganizujący wpływ na działalność przedsiębiorstwa ma spór. Staramy się naszym działaniem zmniejszyć ryzyko jego wystąpienia, a gdy już się pojawi – opracować optymalną strategię zarządzania sporem tak, by nie powodował dotkliwych zakłóceń w funkcjonowaniu firmy. 

W trosce o najwyższy standard usług oferowanych naszym klientom współpracujemy z ekspertami kancelarii specjalizującymi się w różnych dziedzinach prawa, adekwatnych do potrzeb danego postępowania. W razie potrzeby specjalistycznej wiedzy pozaprawnej korzystamy z ekspertyzy biegłych, stowarzyszeń branżowych i instytutów naukowych. Tam zaś, gdzie sprawa ma charakter transgraniczny, działamy w ramach 73 biur Eversheds Sutherland na całym świecie. 

Nasze usługi 

 • Zarządzanie sytuacjami kryzysowymi
 • Doradztwo przedsądowe i negocjacje
 • Sprawy cywilne i gospodarcze przed sądami powszechnymi, w tym przed Sądem Najwyższym
 • Spory pozasądowe z uwzględnieniem alternatywnych metod rozwiązywania sporów, takich jak arbitraż i mediacje
 • Postępowania upadłościowe i naprawcze
 • Postępowania administracyjne przed organami administracji publicznej, wojewódzkimi sądami administracyjnymi i Naczelnym Sądem Administracyjnym
 • Postępowania przed Prezesem UOKiK i SOKiK
 • Postępowania przed innymi organami administracji publicznej, w tym przed regulatorami rynku
 • Postępowania karne, w tym związane z oszustwami i korupcją / White collar crimes
 • Postępowania przed sądami pracy w sporach pracowniczych
 • Sprawy karne, karnooskarbowe, karne gospodarcze  
 • Postępowania egzekucyjne
 • Postępowania dotyczące odpowiedzialności podmiotów zbiorowych
 • Spory w ramach sektorów regulowanych: telekomunikacyjnego, finansowego, energetycznego i lotniczego
 • Spory sądowe z zakresu prawa zwalczania nieuczciwej konkurencji w sektorze FMCG
 • Postępowania sądowe dotyczące wyrobów farmaceutycznych i medycznych
 • Postępowania związane z odpowiedzialnością za produkt
 • Spory konsumenckie
 • Spory budowlane i infrastrukturalne, w tym powstałe na tle takich projektów, jak budowa autostrad czy inwestycje deweloperskie
 • Spory nieruchomościowe
 • Postępowanie sądowe dotyczące własności intelektualnej
 • Reprezentacja w postępowaniach zbiorowych
 • Reprezentacja w postępowaniach odwoławczych
 • Reprezentowanie klientów w postępowaniach przed Komisją Europejską