Global menu

Our global pages

Close

Prawo karne dla biznesu / White collar crimes

| reprezentację klientów w postępowaniach karnych na etapie postępowania przygotowawczego oraz przed sądem. W tym zakresie doradzaliśmy:
członkom zarządów spółek handlowych w sprawach dotyczących działania na szkodę spółek oszustw kapitałowych, działania na szkodę wierzycieli, a także prowadzenia nierzetelnej dokumentacji
pracownikom szpitali oraz przedstawicielom spółek z branży farmaceutycznej w sprawach dotyczących fałszerstw, nadużycia zaufania w obrocie gospodarczym, a także przestępstw
o charakterze korupcyjnym
członkom zarządów spółek handlowych oraz księgowym w sprawach dotyczących przestępstw karno-skarbowych
członkom zarządów spółek handlowych oraz funkcjonariuszom publicznych w sprawach o charakterze korupcyjnym, w tym sprawach dotyczących zmów przetargowych
członkom zarządów spółek handlowych oraz osobom pełniącym funkcje kierownicze w sprawach dotyczących wypadków przy pracy
spółkom handlowym w sprawach dotyczących oszustw oraz przywłaszczenia powierzonego mienia wielkiej wartości przez ich pracowników na szkodę spółek
| prowadzenie audytów wewnętrznych z zakresu regulacji antykorupcyjnych
| opracowywanie programów badania zgodności (compliance programmes) celem usprawnienia funkcjonowania podmiotów gospodarczych oraz wykrywania nieprawidłowości, które mogą nosić znamiona przestępstwa, jak też zapobiegania ich powstawaniu w przyszłości
| prowadzenie szkoleń z zakresu FCPA, UK Bribery Act oraz polskich regulacji antykorupcyjnych

Przykładowe projekty prowadzone przez naszych prawników
reprezentowaliśmy członka zarządu wiodącej spółki z branży spożywczej w sprawie ciężkiego wypadku przy pracy, jakiemu uległ pracownik spółki; sprawa zakończyła się wyrokiem uniewinniającym naszego klienta
reprezentowaliśmy członka zarządu wiodącej spółki z branży AGD w sprawie ciężkiego wypadku przy pracy, jakiemu uległ pracownik spółki; sprawa zakończyła się umorzeniem dochodzenia przez prokuraturę
reprezentowaliśmy członka zarządu dużej spółki z branży spożywczej, któremu przedstawiono zarzuty
w sprawie karnoskarbowej; ostatecznie sprawa została umorzona przez organ celny
reprezentowaliśmy burmistrza jednego z polskich miast w sprawie o nadużycie funkcji publicznej; sprawa zakończyła się wyrokiem uniewinniającym
reprezentowaliśmy członka zarządu spółki giełdowej, któremu przedstawiono zarzuty związane
z wykorzystaniem informacji niejawnej; prokuratura umorzyła śledztwo w sprawie
reprezentowaliśmy członka zarządu wiodącej firmy transportowej w sprawie o oszustwo finansowe; prokuratura umorzyła śledztwo w sprawie
reprezentowaliśmy wiodącą spółkę z branży farmaceutycznej jako oskarżyciela posiłkowego w sprawie oszustwa, jakiego dopuścił się kontrahent na szkodę spółki; sprawa zakończyła się wyrokiem skazującym
reprezentowaliśmy dużą spółkę z branży produkcyjnej jako oskarżyciela posiłkowego w sprawie przywłaszczenia mienia przez pracownika na szkodę spółki; sprawa zakończyła się wyrokiem skazującym byłego pracownika
reprezentowaliśmy Skarb Państwa jako oskarżyciela posiłkowego w sprawie dotyczącej zmów cenowych przedstawicieli firm budowlanych w przetargach, z których każdy wart był kilkaset milionów złotych

Zapewniamy kompleksowe wsparcie w obszarze szeroko rozumianego prawa karnego gospodarczego i karnego skarbowego, włączając sprawy dotyczące obrotu finansowego oraz odpowiedzialności karnej członków organów spółek.

Oferujemy wsparcie dla osób, firm i instytucji znajdujących się w sytuacjach kryzysowych związanych z podejrzeniami o popełnienie przestępstw przeciwko mieniu lub obrotowi gospodarczemu.

Doradzamy i reprezentujemy w sytuacjach kryzysowych (przeszukania, przesłuchania, przedstawienie zarzutów i inne czynności dochodzeniowo-śledcze). Zapewniamy ocenę szerokiej gamy ryzyk związanych z podejmowanymi przedsięwzięciami gospodarczymi.

Zakres usług

 • reprezentacja klientów w postępowaniach karnych na etapie postępowania przygotowawczego oraz przed sądem. W tym zakresie doradzaliśmy:
  -członkom zarządów spółek handlowych w sprawach dotyczących działania na szkodę spółek oszustw kapitałowych, działania na szkodę wierzycieli, a także prowadzenia nierzetelnej dokumentacji
  -pracownikom szpitali oraz przedstawicielom spółek z branży farmaceutycznej w sprawach dotyczących fałszerstw, nadużycia zaufania w obrocie gospodarczym, a także przestępstw o charakterze korupcyjnym
  -członkom zarządów spółek handlowych oraz księgowym w sprawach dotyczących przestępstw karno-skarbowych
  -członkom zarządów spółek handlowych oraz funkcjonariuszom publicznych w sprawach o charakterze korupcyjnym, w tym sprawach dotyczących zmów przetargowych
  -członkom zarządów spółek handlowych oraz osobom pełniącym funkcje kierownicze w sprawach dotyczących wypadków przy pracy
  -spółkom handlowym w sprawach dotyczących oszustw oraz przywłaszczenia powierzonego mienia wielkiej wartości przez ich pracowników na szkodę spółek
 • prowadzenie audytów wewnętrznych z zakresu regulacji antykorupcyjnych i AML
 • opracowywanie programów badania zgodności (compliance programmes) celem usprawnienia funkcjonowania podmiotów gospodarczych oraz wykrywania nieprawidłowości, które mogą nosić znamiona przestępstwa, jak też zapobiegania ich powstawaniu w przyszłości
 • prowadzenie szkoleń z zakresu FCPA, UK Bribery Act oraz polskich regulacji antykorupcyjnych

Przykładowe projekty

 • reprezentowaliśmy członka zarządu wiodącej spółki z branży spożywczej w sprawie ciężkiego wypadku przy pracy, jakiemu uległ pracownik spółki; sprawa zakończyła się wyrokiem uniewinniającym naszego klienta
 • reprezentowaliśmy członka zarządu wiodącej spółki z branży AGD w sprawie ciężkiego wypadku przy pracy, jakiemu uległ pracownik spółki; sprawa zakończyła się umorzeniem dochodzenia przez prokuraturę
 • reprezentowaliśmy członka zarządu dużej spółki z branży spożywczej, któremu przedstawiono zarzuty w sprawie karnoskarbowej; ostatecznie sprawa została umorzona przez organ celny
 • reprezentowaliśmy burmistrza jednego z polskich miast w sprawie o nadużycie funkcji publicznej; sprawa zakończyła się wyrokiem uniewinniającym
 • reprezentowaliśmy członka zarządu spółki giełdowej, któremu przedstawiono zarzuty związane z wykorzystaniem informacji niejawnej; prokuratura umorzyła śledztwo w sprawie
 • reprezentowaliśmy członka zarządu wiodącej firmy transportowej w sprawie o oszustwo finansowe; prokuratura umorzyła śledztwo w sprawie
 • reprezentowaliśmy wiodącą spółkę z branży farmaceutycznej jako oskarżyciela posiłkowego w sprawie oszustwa, jakiego dopuścił się kontrahent na szkodę spółki; sprawa zakończyła się wyrokiem skazującym
 • reprezentowaliśmy dużą spółkę z branży produkcyjnej jako oskarżyciela posiłkowego w sprawie przywłaszczenia mienia przez pracownika na szkodę spółki; sprawa zakończyła się wyrokiem skazującym byłego pracownika
 • reprezentowaliśmy Skarb Państwa jako oskarżyciela posiłkowego w sprawie dotyczącej zmów cenowych przedstawicieli firm budowlanych w przetargach, z których każdy wart był kilkaset milionów złotych