Global menu

Our global pages

Close

Prawo konkurencji

Doradzamy we wszelkich aspektach prawa ochrony konkurencji. Mamy doświadczenie w prowadzeniu skomplikowanych i wymagających spraw przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Sądem Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz Sądem Apelacyjnym i Sądem Najwyższym.

Reprezentujemy klientów z sektorów: finansowego, telekomunikacyjnego, energetycznego, żywnościowego, chemicznego, farmaceutycznego, FMCG, produktów budowlanych i rynku mediów.

Wspieramy klientów w sprawach dotyczących:

  • kontroli koncentracji, w tym w przygotowywaniu wniosków koncentracyjnych do Prezesa UOKiK i Komisji Europejskiej 
  • zawierania i treści umów mogących mieć wpływ na konkurencję, w tym umów dystrybucyjnych (np. klauzule wyłączności, różne rodzaje sieci dystrybucyjnych, w tym franchising oraz dystrybucja selektywna)
  • różnych form nadużycia pozycji dominującej, w tym praktyk dyskryminacyjnych, praktyk cenowych, transakcji wiązanych, narzucania uciążliwych warunków umów, odmowy sprzedaży lub świadczenia usług,
  • kontroli i przeszukań prowadzonych przez polskie i unijne organy ochrony konkurencji 
  • praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów, niedozwolonych postanowień w umowach z konsumentami
  • uznania postanowień wzorców umowy za niedozwolone
  • potencjalnego nieuczciwego wykorzystywania przewagi kontraktowej
  • stosowania czynów nieuczciwej konkurencji 
  • zagadnień z zakresu pomocy publicznej i zgłoszenia tej pomocy, a także w sprawach dotyczących zwrotu pomocy publicznej