Global menu

Our global pages

Close

Prawo konsumenckie

Kancelaria prawna Wierzbowski Eversheds Sutherland zapewnia kompleksowe doradztwo prawne dla firm w zakresie szeroko rozumianego prawa konsumenckiego.
Doradzamy krajowym i zagranicznym klientom w różnorodnych aspektach dotyczących wprowadzania nowych produktów i usług skierowanych do konsumentów m.in. na rynku finansowym, telekomunikacyjnym, AGD, FMCG i rynku motoryzacyjnym. Wyróżnia nas szczególne doświadczenie w doradztwie prawnym dla sektora e-commerce.
Mamy na swoim koncie realizację specjalistycznych projektów z pogranicza rynku finansowego oraz sprzedaży konsumenckiej. Znamy doskonale otoczenie regulacyjne związanego z rynkiem consumer finance, a także zasady tworzenia i funkcjonowania struktur sprzedaży konsumenckiej. 
Pomagamy kreować i wdrażać nowe struktury sprzedaży konsumenckiej zarówno poprzez kanały tradycyjne, jak i online, w ramach sprzedaży bezpośredniej oraz z wykorzystaniem sieci dystrybucyjnych i struktur agencyjnych. Doradzamy przy tworzeniu procedur sprzedażowych, reklamacyjnych (rękojmia za wady, gwarancja), likwidacji szkód, w zakresie obowiązków informacyjnych, a także wszelkich aspektów związanych ze sprzedażą konsumencką takich jak np. ochrona danych osobowych, pozyskiwanie zgód marketingowych, procedury AML, tajemnica zawodowa oraz innych kwestii związanych z obrotem z konsumentami. 
Nasze doradztwo obejmuje: 
Naruszenia zbiorowych interesów konsumentów – oceniamy działania przedsiębiorców pod kątem ryzyka naruszenia prawa konsumenckiego 
Niedozwolone postanowienia umowne – doradzamy przedsiębiorcom w zakresie stosowanych przez nich wzorców, oceniając je pod kątem legalności i obecności klauzul abuzywnych
Szczególne warunki sprzedaży konsumenckiej
Regulacje dotyczące kredytu konsumenckiego i innych produktów finansowych
Umowy zawierane poza lokalem przedsiębiorstwa i na odległość
Doradztwo w zakresie sprzedaży przez Internet; wsparcie w zakresie regulaminów sklepów internetowych
Product compliance; odpowiedzialność za produkt i roszczenia gwarancyjne
Doradztwo w zakresie postępowań reklamacyjnych
Wsparcie w zakresie informacji o produkcie
Przygotowywanie wzorów umów, regulaminów sprzedażowych i promocyjnych używanych w obrocie z konsumentami
Postępowania administracyjne i sądowe

Zobacz też Prawo reklamy >
Zapewniamy kompleksowe doradztwo prawne dla firm w zakresie szeroko rozumianego prawa konsumenckiego.
Wyróżnia nas doświadczenie w doradztwie prawnym i regulacyjnym dla wytwórców i sprzedawców produktów z różnych sektorów, w tym produktów sensytywnych. Wspieramy w zakresie zagadnień napotykanych przez przedsiębiorców w trakcie całego okresu życia produktu: począwszy od kwalifikacji prawnej produktu, wymogów związanych z jego wprowadzeniem do obrotu, jakości produktu, poprzez aspekty dystrybucji oraz reklamy, a także roszczeń konsumenckich po sprzedaży produktu, w tym roszczeń gwarancyjnych, oraz postępowaniem w przypadku produktów niebezpiecznych. 

Doradzamy krajowym i zagranicznym klientom we wszystkich kwestiach dotyczących wprowadzania nowych produktów i usług skierowanych do konsumentów m.in. na rynku spożywczym, elektronicznym, FMCG, finansowym. Wyróżnia nas szczególne doświadczenie w doradztwie prawnym dla sektora e-commerce.

Mamy na swoim koncie realizację specjalistycznych projektów z pogranicza rynku finansowego oraz sprzedaży konsumenckiej. Znamy doskonale otoczenie regulacyjne związane z rynkiem consumer finance, a także zasady tworzenia i funkcjonowania struktur sprzedaży konsumenckiej. 

Pomagamy kreować i wdrażać nowe struktury sprzedaży konsumenckiej zarówno poprzez kanały tradycyjne, jak i online, w ramach sprzedaży bezpośredniej oraz z wykorzystaniem sieci dystrybucyjnych i struktur agencyjnych. Doradzamy przy tworzeniu procedur sprzedażowych, reklamacyjnych (rękojmia za wady, gwarancja), likwidacji szkód, w zakresie obowiązków informacyjnych, a także wszelkich aspektów związanych ze sprzedażą konsumencką, takich jak np. ochrona danych osobowych, pozyskiwanie zgód marketingowych, procedury AML, tajemnica zawodowa oraz innych kwestii związanych z obrotem z konsumentami. 

Nasze doradztwo obejmuje: 

 • Naruszenia zbiorowych interesów konsumentów – oceniamy działania przedsiębiorców pod kątem ryzyka naruszenia prawa konsumenckiego 
 • Niedozwolone postanowienia umowne – doradzamy przedsiębiorcom w zakresie stosowanych przez nich wzorców, oceniając je pod kątem legalności i obecności klauzul abuzywnych
 • Szczególne warunki sprzedaży konsumenckiej
 • Regulacje dotyczące kredytu konsumenckiego i innych produktów finansowych
 • Umowy zawierane poza lokalem przedsiębiorstwa i na odległość
 • Doradztwo w zakresie sprzedaży przez Internet; wsparcie w zakresie regulaminów sklepów internetowych
 • Wsparcie w zakresie informacji o produkcie
 • Product compliance; odpowiedzialność za produkt i roszczenia gwarancyjne
 • Doradztwo w zakresie postępowań reklamacyjnych
 • Przygotowywanie wzorów umów, regulaminów sprzedażowych i promocyjnych używanych w obrocie z konsumentami
 • Postępowania administracyjne i sądowe