Global menu

Our global pages

Close

Prawo imigracyjne

Oferujemy przedsiębiorcom obsługę prawną w zakresie prawa imigracyjnego.

Zwiększamy bezpieczeństwo prawne prowadzenia biznesu, dobierając i wdrażając optymalne rozwiązania w zakresie pracy i pobytu cudzoziemców. Wykorzystując nasze wieloletnie doświadczenie, praktyczną znajomość postępowania, przepisów imigracyjnych oraz systemu prawa administracyjnego, zapewniamy odpowiednie i bezpieczne rozwiązania dotyczące imigracji i mobilności pracowników.

Nasze wsparcie obejmuje w szczególności:
  • doradztwo związane z zatrudnianiem cudzoziemców
  • due diligence stanu legalności zatrudnienia cudzoziemców pod kątem zgodności z obowiązującymi przepisami prawa 
  • proces legalizacji pobytu i pracy cudzoziemców – już zatrudnionych lub mających zostać zatrudnionymi (również duże wolumeny spraw) 
  • uzyskiwanie wiz, w tym w państwach o wysokim odsetku odmów wizowych 
  • delegowanie cudzoziemców z państwa spoza UE do Polski 
  • delegowanie cudzoziemców z państw UE do Polski 
  • transfer pracownika / cudzoziemca pomiędzy oddziałami przedsiębiorstwa 
  • doradztwo w zakresie mobilności pracowników
  • reprezentację przed organami administracji obu instancji, urzędami, wojewodami, Szefem Urzędu do Spraw Cudzoziemców, Strażą Graniczną, PIP
  • reprezentację przed WSA oraz NSA w sprawach imigracyjnych

Z sukcesem prowadziliśmy skomplikowane pod względem prawnym i faktycznym procesy legalizacji pobytu i pracy dla cudzoziemców – pracowników naszych klientów.