Global menu

Our global pages

Close

Prawo reklamy

 • Przygotowałeś reklamę, ale nie masz pewności, czy spełnia ona obowiązujące wymogi prawne?
 • Chcesz zorganizować konkurs lub loterię, lecz nie jesteś pewien, jak napisać regulamin?
 • Masz pomysł na sponsoring lub rozpoczęcie współpracy z blogerami i chciałbyś się upewnić, czy zadbałeś o wszystkie aspekty prawne?
 • Chciałbyś przeprowadzić akcję promocyjną dla swoich klientów?
 • Organ administracji publicznej lub konkurent kwestionuje legalność przekazu reklamowego albo działań marketingowych i nie masz pomysłu na kontrargumenty?

Pomożemy ocenić przekazy reklamowe i inne formy promocji:

 • pod kątem wprowadzania w błąd, przy uwzględnieniu modelu konsumenta – odbiorcy reklamy
 • w świetle zasad prowadzenia reklamy porównawczej
 • pod kątem ryzyka naruszenia zbiorowych interesów konsumentów
 • z uwzględnieniem ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa
 • w świetle regulacji sektorowych, w szczególności dotyczących reklamy leków, wyrobów medycznych, żywności (w tym suplementów diety), kosmetyków, zabawek, sprzętu elektronicznego, wyrobów tekstylnych, wyrobów tytoniowych oraz alkoholu
 • w świetle przepisów regulujących zasady prowadzenia loterii promocyjnych i gier losowych
 • z uwzględnieniem ochrony własności intelektualnej oraz ochrony danych osobowych
 • pod kątem regulacji dotyczących usług świadczonych drogą elektroniczną
 • w świetle norm regulujących kontakty z urzędnikami państwowymi oraz przedstawicielami zawodów medycznych
 • w świetle przepisów prawa prasowego i ustawy o radiofonii i telewizji
 • przy uwzględnieniu samoregulacji sektorowych, w tym kodeksów dobrych praktyk.

Zapraszamy do kontaktu z nami za pośrednictwem adresu email: GrupaReklamy@eversheds-sutherland.pl lub bezpośrednio z prawnikami przedstawionymi powyżej.