Global menu

Our global pages

Close

Private equity

Zespół PE/VC działa w ramach praktyki fuzji i przejęć.

Specjalizujemy się w obsłudze funduszy private equity, oferując kompleksowe wsparcie prawno-podatkowe.

Spieniężenie udziałów/akcji lub pozyskiwanie kapitału na dalszy rozwój od funduszy private equity to bardzo interesująca opcja zarówno dla właścicieli polskich firm oraz dla managerów chcących pozyskać środki lub know-how aby zrealizować nowe przedsięwzięcia i zapewnić dalszy wzrost spółce.

Zapewniamy pełne wsparcie przy wszystkich transakcjach realizowanych na rynku private equity, w tym przy wykupach oraz transakcjach pozyskania kapitału, we wszystkich fazach rozwoju spółek prywatnych albo notowanych na rynkach regulowanych.

Doradzamy na wszystkich etapach projektu. Wspieramy w kwestiach prawnych związanych ze strukturą inwestycji i formą pozyskania kapitału oraz z relacjami pomiędzy inwestorami a podmiotami pozyskującymi kapitał.

Mamy mocny zespół zapewniający obsługę transakcji na wysokim i powtarzalnym poziomie.

Złożone transakcje wymagają zaangażowania doświadczonego zespołu prawników mogących zapewnić powtarzalność obsługi transakcji private equity na wysokim poziomie. Przy każdym projekcie oferujemy wsparcie doradców biegle poruszających się w wielu dyscyplinach prawa.

Prowadzimy projekty krajowe oraz międzynarodowe.

Dzięki współpracy z kolegami w ramach Eversheds Sutherland możemy wspierać klientów nie tylko w Polsce, ale również w Azji, na Bliskim Wschodzie, w Stanach Zjednoczonych oraz w Europie. Jesteśmy szczególnie aktywni w Europie Środkowo-Wschodniej, krajach bałtyckich oraz Skandynawii.

Wyróżnia nas duże doświadczenie sektorowe.

Nasz zespół private equity ma szerokie doświadczenie w pracy nad złożonymi transakcjami z udziałem podmiotów z wielu sektorów gospodarki. Wiemy, jak funkcjonują kluczowe sektory przemysłu, analizujemy trendy rynkowe i wyzwania, dzięki czemu dostarczamy klientom nie tylko wsparcie prawne, ale i wiedzę ułatwiającą podejmowanie trafnych decyzji biznesowych. Cechuje nas szczególne doświadczenie w pracy nad projektami z sektorów związanych z mediami i nowymi technologiami, infrastrukturą, przemysłem, branżą spożywczą oraz FMCG.

Zakres doradztwa

 • Negocjacje i przygotowanie LoI, HoT lub term sheet
 • Badanie stanu prawnego (due diligence) typu red flag albo pełnego
 • Opracowywanie struktury prawnej i podatkowej transakcji 
 • Przygotowanie dokumentacji transakcyjnej (umowy inwestycyjnej wraz z zabezpieczeniami, dokumenty korporacyjne i inne)
 • Reprezentowanie w negocjacjach 
 • Wsparcie w finansowaniu transakcji (kredyty, obligacje, mezzanine)  
 • Reprezentacja przed właściwymi urzędami w postępowaniach prowadzących do uzyskania koniecznych decyzji administracyjnych 
 • Prowadzenie procedury koncentracji przed UOKiK 
 • Udział w podpisaniu i zamknięciu transakcji 
 • Wsparcie posttransakcyjne obejmujące nadzór nad przestrzeganiem założeń inwestycji oraz egzekwowanie zobowiązań wynikających z umowy inwestycyjnej 
 • Opracowanie programów zatrudnienia oraz programów motywacyjnych i opcyjnych dla kluczowych członków spółek portfelowych 
 • Doradztwo w zakresie compliance
 • Restrukturyzacja i reorganizacja spółek dla funduszy private equity i ich spółek portfelowych
 • Obsługa wyjścia z inwestycji