Global menu

Our global pages

Close

Rynki kapitałowe

Doradzamy też członkom kadr zarządzających np. w zakresie programów wynagrodzeń opartych o instrumenty finansowe.
Dzięki temu, że jesteśmy częścią globalnej marki Eversheds Sutherland, posiadającej 63 biura w ponad 30 krajach świata – w tym takich, gdzie dynamicznie rozwijają się rynki finansowe – możemy wspierać naszych klientów w inwestycjach wszędzie tam, gdzie prowadzą swój biznes, w tym w USA i na głównych rynkach kapitałowych Azji i Europy. 

Zakres usług
· Doradztwo w zakresie obrotu papierami wartościowymi, instrumentami pochodnymi, transakcjami terminowymi i innymi produktami finansowymi 
· Doradztwo przy ofertach publicznych akcji oraz instrumentów dłużnych oraz przygotowywanie prospektów emisyjnych i memorandów informacyjnych
· Reprezentacja klientów w związku z emisjami na rynku podstawowym GPW, a także w systemach obrotu NewConnect oraz Catalyst.  
· Obsługa korporacyjna spółek publicznych, w tym doradztwo w prawidłowym wypełnianiu obowiązków informacyjnych, wypełnianiu wymogów MIFiD i MAR 
· Doradztwo przy przejęciach i połączeniach spółek publicznych 
· Doradztwo dla inwestorów w zakresie nabywania i zbywania znacznych pakietów akcji 
· Pomoc w zakresie wdrożenia Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW
· Obsługa domów maklerskich – kwestie regulacyjne, zezwolenia na prowadzenie działalności maklerskiej, outsourcing
· Doradztwo w zakresie powoływania i działania towarzystw funduszy inwestycyjnych, jak i samych funduszy
· Restrukturyzacje funduszy inwestycyjnych i emerytalnych, połączenia i nabycia 
· Reprezentacja emitentów, inwestorów i inne podmioty w postępowaniach przed KNF 
· Reprezentacja w sporach związanych z funkcjonowaniem na rynku kapitałowym
· Sekurytyzacja aktywów
· Tworzenie i negocjowanie umów inwestycyjnych związanych z pozyskiwaniem finansowania  
· Analizy prawne podmiotów działających na rynkach finansowych 
· Zagadnienia dystrybucji jednostek funduszy UCiTS na rynku polskim
· Programy akcjonariatu pracowniczego – opracowywanie programów opcji menedżerskich oraz innych programów motywacyjnych z wykorzystaniem instrumentów finansowych


Zobacz też:
Doradztwo korporacyjne >
Doradztwo w zakresie fuzji i przejęć >
Doradztwo dla podmiotów sektora finansowego >
Doradztwo w zakresie Ryzyka regulacyjnego i Compliance >

Pracujemy przy każdego typu transakcjach na rynku kapitałowym. Naszymi klientami są: emitenci papierów wartościowych, podmioty zainteresowane przeprowadzeniem pierwszej oferty publicznej (IPO), inwestorzy, fundusze inwestycyjne, alternatywne spółki inwestycyjne, banki, domy maklerskie, oraz instytucje finansowe działające na rynku regulowanym.

Doradzamy też członkom kadr zarządzających np. w zakresie programów wynagrodzeń opartych o instrumenty finansowe.

Dzięki temu, że jesteśmy częścią globalnej marki Eversheds Sutherland, posiadającej 68 biur w 34 krajach świata – w tym takich, gdzie dynamicznie rozwijają się rynki finansowe – możemy wspierać naszych klientów w inwestycjach wszędzie tam, gdzie prowadzą swój biznes, w tym w USA i na głównych rynkach kapitałowych Azji i Europy. 

Zakres usług

 • Doradztwo w zakresie obrotu papierami wartościowymi, instrumentami pochodnymi, transakcjami terminowymi i innymi produktami finansowymi 
 • Doradztwo przy ofertach publicznych akcji oraz instrumentów dłużnych oraz przygotowywanie prospektów emisyjnych i memorandów informacyjnych
 • Reprezentacja klientów w związku z emisjami na rynku podstawowym GPW, a także w systemach obrotu NewConnect oraz Catalyst
 • Obsługa korporacyjna spółek publicznych, w tym doradztwo w prawidłowym wypełnianiu obowiązków informacyjnych, wypełnianiu wymogów MIFiD i MAR 
 • Doradztwo przy przejęciach i połączeniach spółek publicznych 
 • Doradztwo dla inwestorów w zakresie nabywania i zbywania znacznych pakietów akcji 
 • Pomoc w zakresie wdrożenia Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW
 • Obsługa domów maklerskich – kwestie regulacyjne, zezwolenia na prowadzenie działalności maklerskiej, outsourcing
 • Doradztwo w zakresie powoływania i działania towarzystw funduszy inwestycyjnych, jak i samych funduszy
 • Restrukturyzacje funduszy inwestycyjnych i emerytalnych, połączenia i nabycia 
 • Reprezentacja emitentów, inwestorów i inne podmioty w postępowaniach przed KNF 
 • Reprezentacja w sporach związanych z funkcjonowaniem na rynku kapitałowym
 • Sekurytyzacja aktywów
 • Tworzenie i negocjowanie umów inwestycyjnych związanych z pozyskiwaniem finansowania  
 • Analizy prawne podmiotów działających na rynkach finansowych 
 • Zagadnienia dystrybucji jednostek funduszy UCiTS na rynku polskim
 • Programy akcjonariatu pracowniczego – opracowywanie programów opcji menedżerskich oraz innych programów motywacyjnych z wykorzystaniem instrumentów finansowych