Global menu

Our global pages

Close

Programy i plany emerytalne

Zakres naszych usług obejmuje:

 • doradztwo w zakresie pracowniczych planów kapitałowych
 • tworzenie i zmiany pracowniczych programów emerytalnych
 • analizy i dostosowywanie grupowych i pracowniczych programów motywacyjnych do wymogów krajowych
 • negocjowanie umów z instytucjami finansowymi w ramach pracowniczych programów motywacyjnych
 • zagadnienia regulacyjne
 • tworzenie i weryfikację dokumentów informacyjnych, procedury rejestracji i zawiadomień
 • konsultacje pracowniczych programów emerytalnych z przedstawicielami pracowników
 • ustalenie statusu prawnego pracowniczych programów emerytalnych w razie zbycia, połączenia lub likwidacji przedsiębiorstwa pracodawcy.

Paweł Lasota

 • Senior Associate
 • +48 22 50 50 798
 • E-mail

Grzegorz Kott

 • Of Counsel
 • +48 22 50 50 756
 • E-mail