Global menu

Our global pages

Close

Inżynieria przemysłowa

Zapewniamy kompleksowe doradztwo prawne przy złożonych przedsięwzięciach inwestycyjnych i projektach związanych z zastosowaniem nowych technologii w przemyśle oraz szeroko rozumianą transformacją cyfrową.

Wspieramy przedsiębiorstwa w obliczu wyzwań związanych z wdrożeniem idei Przemysłu 4.0.

Doradzamy producentom z wielu sektorów gospodarki – wyróżnia nas szczególne doświadczenie w pracy dla podmiotów z sektora automatyki przemysłowej, energetyki, ciepłownictwa, ochrony środowiska oraz nowych technologii, które wspieramy w ich strategicznych projektach.

Mieliśmy przyjemność pracować przy wielu innowacyjnych przedsięwzięciach – jeden z ostatnich przykładów to doradztwo związane z realizacją zamówień przedkomercyjnych (PCP) przez naszego klienta z sektora publicznego. To jeden z zaledwie kilku tego typu projektów w Polsce.

W czym możemy pomóc

 • Kompleksowe doradztwo przy projektach budowlanych i inżynieryjnych związanych z rozwojem infrastruktury, w szczególności w zakresie zastosowania nowoczesnych rozwiązań technologicznych w przemyśle i budownictwie, np. projektach dotyczących: 
  - budowy metra
  - budynków użyteczności publicznej (m.in. stadionów)
  - rozwoju sieci tramwajowych
  - budowy kolejowej infrastruktury telekomunikacyjnej
  - budowy zintegrowanych systemów sygnalizacji miejskiej 
  - oczyszczalni ścieków 
 • Doradztwo w zakresie przygotowania, analizy i negocjacji umów dotyczących projektowania oraz wykonywania umów dostawy oraz instalacji nowoczesnych systemów automatyki dla przemysłu i energetyki, m.in.: 
  - dostawy zaworów, przepustnic, armatury przemysłowej dla energetyki
  - budowy instalacji do spalania biomasy wraz z instalacją magazynowania, przygotowania i transportu biomasy
  - elektronicznych systemów zabezpieczeń i ochrony przeciwpożarowej dużych obiektów przemysłowych oraz systemów grzewczych i wentylacyjnych dla tych obiektów.
 • Przygotowanie, opiniowanie i negocjacje umów dostawy oraz instalacji nowoczesnych systemów automatyki budynkowej, w szczególności:
  - systemu alarmowego EAS
  - dźwiękowego systemu ostrzegawczego DSO
  - systemu sygnalizacji pożaru SSP/SAP
  - systemu sygnalizacji włamania i napadu SSWiN
  - systemu zarządzania budynkiem BMS
  - systemu sterowania wentylacją, ogrzewaniem i klimatyzacją HVAC
  - systemu kontroli dostępu KD
  - systemu telewizji dozorowej CCTV
  - sieci LAN (Local Area Network), WAN (Wide Area Network) oraz WLAN
 • Kompleksowe doradztwo w zakresie roszczeń wynikających z umów o roboty budowlane oraz reprezentacja klientów przed sądami, obejmujące m.in.:
  - spory dotyczące zatrzymania lub zwolnienia kaucji gwarancyjnej (realizacji zabezpieczeń w postaci bankowych lub ubezpieczeniowych gwarancji należytego wykonania umowy)
  - spory dotyczący istnienia i ewentualnego zakresu usterek i wad zainstalowanych systemów 
  - spory dotyczące naliczenia kar umownych oraz miarkowania kar
  - spory dotyczące zapłaty za dostawy systemów lub za wykonane usługi projektowania lub instalacji oraz zapłaty za roboty dodatkowe
 • Doradztwo prawne w zakresie przygotowania, negocjacji i wykonywania umów instalacji systemów teletechnicznych oraz tworzenia oprogramowania, m.in. przy następujących projektach:
  - wykonania i uruchomienia systemu SSP oraz instalacji do wzmacniania sygnału EGSM
  - tworzenia oprogramowania (interfejsów, systemów operacyjnych, aplikacji, zintegrowanych danych związanych z integracją systemu CCTV z ERP oraz POS a także systemu rozpoznawania tablic rejestracyjnych)
  - wykonania instalacji niskoprądowych (LV) oraz systemu BMS 
 • Kompleksowe doradztwo prawne w zakresie dostaw oraz umów na wykonanie instalacji teletechnicznych: SAP, DSO, LAN, CCTV, KD oraz SSWiN przy inwestycjach polegających na budowie salonów samochodowych, dla deweloperów i centrów handlowych 
 • Doradztwo dotyczące inwestycji polegających na budowie lub rozbudowie fabryk i zakładów produkcyjnych (aspekty prawne i technologiczne związane z opracowaniem dokumentacji przetargowej na budowę nowoczesnego i zautomatyzowanego zakładu produkcyjnego) 
 • Doradztwo w obszarach projektowania, dostarczania, obsługi, konserwacji, serwisowania, naprawy produktów i systemów, m.in. systemów automatyki oraz systemów napędowych stosowanych w sektorach morskim, lotnictwa cywilnego i wojskowego oraz w sektorze energetycznym
 • Doradztwo w zakresie wdrażania i integracji systemów antydronowych, dronów autonomicznych, radarów naziemnych oraz systemów kontroli dostępu