Global menu

Our global pages

Close

TMT 

kwestie zgodności z wymogami regulatorów (compliance)
zezwolenia, koncesje
transakcje dotyczące technologii
negocjacje i przygotowanie umów
kwestie prawne związanych z IT
big data
opracowywaniu wzorców umów czy regulaminów świadczenia usług telekomunikacyjnych i informatycznych (ICT)
kwestie związane z zabezpieczeniem danych osobowych w projektach informatycznych
cloud computing
opiniowanie, doradztwo i nadzorowanie wdrożeń nnowacyjnych rozwiązań w tym sektorze
przygotowanie i negocjacje różne rodzaje umów typowych dla sektora informatycznego, w tym umów wdrożeniowych
outsourcing IT
licencje
działania reklamowe
rozwiązywanie sporów regulacyjnych
naruszenia praw własności intelektualnej
zwalczanie nieuczciwej konkurencji

Kompleksowe doradztwo prawne dla firm z branży telekomunikacyjnej, nowych technologii, mediów i szeroko rozumianego sektora ICT we wszystkich aspektach działalności biznesowej.

 • wsparcie biznesu w zakresie szeroko rozumianej transformacji cyfrowej
 • zezwolenia, koncesje
 • kontrakty IT
 • przygotowanie i negocjacje różne rodzaje umów typowych dla sektora informatycznego, w tym umów wdrożeniowych
 • e-commerce
 • naruszenia praw własności intelektualnej
 • zwalczanie nieuczciwej konkurencji
 • opracowywanie wzorców umów czy regulaminów świadczenia usług telekomunikacyjnych 
 • opiniowanie, doradztwo i nadzorowanie wdrożeń innowacyjnych rozwiązań w sektorze ICT
 • transakcje dotyczące technologii
 • kwestie związane z ochroną danych osobowych w projektach informatycznych
 • cloud computing
 • big data
 • sztuczna inteligencja
 • outsourcing IT
 • rozwiązywanie sporów 
 • prawo reklamy
 • kwestie zgodności z wymogami regulatorów (compliance)
 • doradztwo w zakresie warunków formalnoprawnych rozpoczęcia świadczenia usług telekomunikacyjnych
 • umowy o dostęp telekomunikacyjny
 • regulaminy i cenniki usług telekomunikacyjnych
 • ochrona prywatności i danych osobowych w komunikacji elektronicznej
 • prowadzenie sporów przed organami regulacyjnymi oraz przed Sądem Ochrony Konkurencji i Konsumentów i sądami administracyjnymi
 • świadczenie usług drogą elektroniczną (e-business)
 • umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych
 • postępowania i przetargi z sektora telekomunikacyjnego
 • prawo Unii Europejskiej