Global menu

Our global pages

Close

Ubezpieczenia

Oferujemy kompleksową obsługę prawną dla zakładów ubezpieczeń i reasekuracji oraz dystrybutorów ubezpieczeń. Pomagamy zapewnić zgodność z regulacjami i skutecznie zarządzać ryzykiem.

W ramach naszej praktyki usług finansowych i compliance zapewniamy multidyscyplinarne wsparcie ze strony praktyków mających bogate doświadczenie w zakresie doradztwa na rzecz instytucji finansowych oraz wdrażania compliance w organizacjach. Do naszych klientów należą polskie i zagraniczne zakłady ubezpieczeń.

Nasze usługi

 • Doradztwo w zakresie projektów na styku prawa ubezpieczeniowego i nowych technologii (InsurTech), wdrażaniu innowacji w ubezpieczeniach (np. nowych kanałów dystrybucji) oraz przy projektach dotyczących ryzyk ubezpieczeniowych związanych z postępem technologicznym 
 • Doradztwo przy tworzeniu i wprowadzaniu nowych produktów ubezpieczeniowych i opracowywaniu modeli biznesowych dla zakładów ubezpieczeń i reasekuracji
 • Prowadzenie sporów sądowych z dystrybutorami i kontrahentami 
 • Przygotowanie i opiniowanie umów regulujących współpracę bankowo-ubezpieczeniową (bancassurance)
 • Kwestie korporacyjne, podatkowe i regulacyjne związane z prowadzeniem działalności ubezpieczeniowej w Polsce przez krajowe i zagraniczne zakłady ubezpieczeń
 • Wsparcie zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji w zakresie tworzenia i funkcjonowania systemu zarządzania ryzykiem prawnym (compliance), systemu zarządzania produktem, procedur badania adekwatności produktu oraz innych systemów, zasad i procedur wewnętrznych
 • Doradztwo w zakresie wdrażania procedur AML/CTF 
 • Badania due diligence podmiotów z sektora ubezpieczeniowego oraz zagadnień ubezpieczeniowych przy transakcjach fuzji i przejęć
 • Kształtowanie i weryfikacja koncepcji regulacyjnych dystrybucji ubezpieczeń, w tym rozwiązań dotyczących oferowania produktów ubezpieczeniowych online (przez strony www czy aplikacje mobilne), negocjacje umów pomiędzy zakładami ubezpieczeń lub zakładami reasekuracji a podwykonawcami (outsourcing), pośrednikami ubezpieczeniowymi (w tym bankami w modelu bancassurance), innymi zakładami ubezpieczeń lub zakładami reasekuracji 
 • Audyty umów ubezpieczenia, w szczególności dużych ryzyk lub ryzyk nietypowych • Ochrona danych osobowych i relacji z podwykonawcami (cloud computing, tajemnica ubezpieczeniowa, outsourcing)
 • Wsparcie w relacjach z organami nadzoru (w tym z UOKiK, KNF, GIODO, GIIF) oraz doradztwo w procesie legislacyjnym
 • Szkolenia dla instytucji ubezpieczeniowych