Global menu

Our global pages

Close

Ochrona własności intelektualnej

Polskie biuro Eversheds Sutherland zapewni kompleksowe doradztwo prawne w zakresie ochrony własności intelektualnej. Doradzamy w sprawach związanych z prawem własności przemysłowej, prawem autorskim, nieuczciwą konkurencją, prawem prasowym, ustawą o radiofonii i telewizji, usługami świadczonymi drogą elektroniczną oraz grami hazardowymi. Reprezentujemy klientów w postępowaniach sądowych

Mamy szczególne doświadczenie w realizacji projektów z zastosowaniem nowych technologii. Doradzamy przy wdrażaniu projektów informatycznych, teleinformatycznych oraz e-biznesowych.

Zapewniamy wsparcie prawne w zakresie transferu technologii i komercjalizacji badań naukowych. Wspieramy innowacyjnych przedsiębiorców, inwestorów kapitałowych oraz jednostki badawczo-rozwojowe.  

Doradzamy twórcom oraz instytucjom kultury i sztuki. 

Nasze usługi

 • Doradztwo w zakresie ochrony praw własności przemysłowej (wzorów przemysłowych, znaków towarowych, patentów), know-how i tajemnic handlowych  
 • Doradztwo w zakresie ochrony prawa autorskiego w Internecie
 • Doradztwo w zakresie ochrony prywatności w Internecie 
 • Reprezentacja klientów zarówno po stronie powodowej, jak i pozwanej w sprawach o naruszenie praw własności intelektualnej przed sądami cywilnymi, w tym w postępowaniach zabezpieczających, apelacyjnych i kasacyjnych
 • Reprezentacja klientów w sprawach karnych o naruszenie własności intelektualnej
 • Reprezentacja w postępowaniach przed Urzędem Patentowym Rzeczpospolitej Polskiej, jak i przed sądami administracyjnymi
 • Reprezentacja przed sądami arbitrażowymi w Polsce i za granicą
 • Prowadzenie sporów związanych z publikacjami prasowymi, w tym dotyczących naruszeń dóbr osobistych
 • Reprezentacja w sporach dotyczących domen internetowych
 • Audyty prawne spółek technologicznych oraz portfolio praw własności intelektualnej
 • Negocjacje z organizacjami zbiorowego zarządzania prawami autorskimi dotyczące prawidłowości naliczania tzw. opłat od urządzeń i czystych nośników (opłaty reprograficzne)
 • Przygotowywanie oraz opiniowanie umów na opracowanie, wdrożenie oraz utrzymanie systemów informatycznych
 • Przygotowanie oraz opiniowanie umów na korzystanie z oprogramowania jako usługi (SaaS)
 • Negocjacje dotyczące nabywania praw własności intelektualnej oraz zawieranie umów licencyjnych
 • Bieżące doradztwo dla podmiotów świadczących usługi w Internecie (portale, sklepy internetowe, platformy e-commerce), w szczególności w zakresie nieuczciwej konkurencji oraz prawa konsumenckiego 
 • Doradztwo przy projektach marketingowych i reklamowych, w tym konkursach, loteriach promocyjnych, sprzedaży wiązanej, kampaniach w radiu, telewizji oraz w mediach elektronicznych
 • Opiniowanie działań reklamowych  
 • Przeprowadzanie analiz prawnych dotyczących własności intelektualnej w transakcjach fuzji i przejęć
 • Pomoc prawna w zapobieganiu podrabianiu produktów 
 • Doradztwo w zakresie optymalizacji podatkowej dokonywanej przy wykorzystaniu praw własności intelektualnej
 • Doradztwo prawne dla startupów technologicznych