Global menu

Our global pages

Close

Zagraniczne inwestycje bezpośrednie

  • Specjalne strefy ekonomiczne: pomoc prawna przy rozpoczynaniu i prowadzeniu działalności w specjalnych strefach ekonomicznych, nabywaniu nieruchomości i uzyskiwaniu zezwolenia na działalność
  • założenie spółki i pełna obsługa związana z rozpoczęciem działalności nowego podmiotu
  • przygotowywanie dokumentacji dotyczącej nabycia nieruchomości i uzyskania zezwolenia na działalność
  • analiza stanu prawnego nabywanej lub dzierżawionej nieruchomości
  • reprezentowanie klienta w postępowaniach związanych z inwestycją
  • reprezentowanie klienta i wsparcie w negocjacjach z partnerami handlowymi
  • uzyskiwanie środków z Funduszy Strukturalnych Unii Europejskiej oraz dofinansowania na nowe inwestycje lub rozbudowę przedsiębiorstwa
  • reprezentowanie klienta przed władzami i urzędami lokalnymi w procesie inwestycyjnym
  • pomoc w przeprowadzeniu analizy technicznej i środowiskowej nieruchomości.