Global menu

Our global pages

Close

Prawo zamówień publicznych

Zapewniamy doradztwo prawne dla wykonawców i zamawiających na każdym etapie procedury przetargowej aż po nadzór nad realizacją zawartych umów. 
Nasz zespół ma na swoim koncie pracę przy skomplikowanych projektach zamówieniowych dla firm z sektora IT i nowych technologii, energetycznego, infrastruktury drogowej i kolejowej, farmaceutycznego i medycznego oraz obronnego. Posiadamy szczególne doświadczenie w projektach związanych z wdrożeniem i utrzymaniem systemów informatycznych i telekomunikacyjnych oraz dostawą sprzętu IT. 
Dla firm z ww. sektorów pracujemy od lat w różnych obszarach, co daje nam kompleksową wiedzę o specyfice ich działalności biznesowej. Dzięki temu możemy im zapewnić doradztwo o charakterze strategicznym. 
Obsługujemy spory wynikłe z umów zawartych na gruncie prawa zamówień publicznych. Z licznymi sukcesami reprezentujemy klientów przed Krajową Izbą Odwoławczą oraz sądami powszechnymi. Doradzamy startupom w wejściu na rynek zamówień publicznych.  
Chętnie dzielimy się wiedzą z zakresu prawa zamówień publicznych, organizując cykliczne warsztaty pod nazwą Akademia EuroZamówień oraz publikując na naszym kancelaryjnym blogu EuroZamówienia, gdzie poruszmy zagadnienia istotne dla wszystkich uczestników rynku zamówień publicznych. 

Doradztwo dla wykonawców:
Pomoc w uniknięciu formalnych pułapek związanych z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
Wsparcie w analizie treści ogłoszenia o zamówieniu i SIWZ
Wsparcie w przygotowaniu ofert, opiniowanie i weryfikacja niezbędnych dokumentów związanych z procedurą przetargową
Wsparcie w korespondencji z zamawiającym, formułowaniu pytań do SIWZ 
Negocjacje pomiędzy zamawiającym a wykonawcami
Sporządzanie odwołań do Krajowej Izby Odwoławczej oraz reprezentacja przed Izbą
Reprezentacja w sporach z zamawiającymi
Kompleksowa obsługa prawna w toku wykonywania zamówienia
Stosowanie procedur zakupowych obowiązujących w ramach dofinansowania z funduszy unijnych 
Stosowanie różnych procedur zakupowych przez podmioty niezobowiązane do stosowania ustawy o zamówieniach publicznych
Szkolenia dotyczące prawa zamówień publicznych
Doradztwo dla zamawiających:
Wsparcie mające na celu zapewnienie legalności działań związanych z przebiegiem procedur przetargowych, doradztwo w przygotowaniu wymagań pod kątem ich zgodności z prawem
Przygotowanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) oraz dokumentacji związanej z postępowaniem przetargowym 
Bieżące wsparcie w postępowaniu – odpowiedzi na pytania wykonawców
Wsparcie prawne przy badaniu i weryfikacji formalnej ofert
Wsparcie w przeprowadzeniu dialogu technicznego i negocjacji
Reprezentacja przed KIO oraz przed sądami
Wsparcie w sporach z wykonawcami dotyczącymi wykonania umów
Szkolenia z zagadnień związanych z prawem zamówień publicznych

Zapewniamy doradztwo prawne dla wykonawców i zamawiających na każdym etapie procedury przetargowej aż po nadzór nad realizacją zawartych umów. 

Nasz zespół ma na swoim koncie pracę przy skomplikowanych projektach zamówieniowych dla firm z sektora IT i nowych technologii, energetycznego, infrastruktury drogowej i kolejowej, farmaceutycznego i medycznego oraz obronnego. Posiadamy szczególne doświadczenie w projektach związanych z wdrożeniem i utrzymaniem systemów informatycznych i telekomunikacyjnych oraz dostawą sprzętu IT. Dla firm z ww. sektorów pracujemy od lat w różnych obszarach, co daje nam kompleksową wiedzę o specyfice ich działalności biznesowej. Dzięki temu możemy im zapewnić doradztwo o charakterze strategicznym. 

Obsługujemy spory wynikłe z umów zawartych na gruncie prawa zamówień publicznych. Z licznymi sukcesami reprezentujemy klientów przed Krajową Izbą Odwoławczą oraz sądami powszechnymi. Doradzamy startupom w wejściu na rynek zamówień publicznych. 

Doradztwo dla wykonawców

 • Pomoc w uniknięciu formalnych pułapek związanych z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
 • Wsparcie w analizie treści ogłoszenia o zamówieniu i SIWZ
 • Wsparcie w przygotowaniu ofert, opiniowanie i weryfikacja niezbędnych dokumentów związanych z procedurą przetargową
 • Wsparcie w korespondencji z zamawiającym, formułowaniu pytań do SIWZ 
 • Negocjacje pomiędzy zamawiającym a wykonawcami
 • Sporządzanie odwołań do Krajowej Izby Odwoławczej oraz reprezentacja przed Izbą
 • Reprezentacja w sporach z zamawiającymi
 • Kompleksowa obsługa prawna w toku wykonywania zamówienia
 • Stosowanie procedur zakupowych obowiązujących w ramach dofinansowania z funduszy unijnych 
 • Stosowanie różnych procedur zakupowych przez podmioty niezobowiązane do stosowania ustawy o zamówieniach publicznych
 • Szkolenia dotyczące prawa zamówień publicznych

Doradztwo dla zamawiających

 • Wsparcie mające na celu zapewnienie legalności działań związanych z przebiegiem procedur przetargowych, doradztwo w przygotowaniu wymagań pod kątem ich zgodności z prawem
 • Przygotowanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) oraz dokumentacji związanej z postępowaniem przetargowym 
 • Bieżące wsparcie w postępowaniu – odpowiedzi na pytania wykonawców
 • Wsparcie prawne przy badaniu i weryfikacji formalnej ofert
 • Wsparcie w przeprowadzeniu dialogu technicznego i negocjacji
 • Reprezentacja przed KIO oraz przed sądami
 • Wsparcie w sporach z wykonawcami dotyczącymi wykonania umów
 • Szkolenia z zagadnień związanych z prawem zamówień publicznych