Global menu

Our global pages

Close

W związku z koniecznością ograniczenia lub nawet czasowej rezygnacji z prowadzenia sprzedaży towarów i usług tradycyjnymi kanałami dystrybucji, w ostatnich tygodniach obserwujemy bezprecedensowe natężenie działalności handlowo-usługowej przedsiębiorców z niemal wszystkich branż na rynku sprzedaży internetowej. Przedsiębiorcy z jednej strony stają przed wyzwaniem dotarcia z ofertą do jak najszerszego grona odbiorców i wyróżnienia się w sieci na tle konkurencji. Z drugiej jednak proporcjonalnie wzrasta też skala nieuczciwych działań ze strony konkurentów rynkowych nakierowanych na wykorzystanie cudzej marki lub renomy przedsiębiorstwa we własnych działaniach promocyjnych.

Pomagamy chronić markę w sieci

Kancelaria Eversheds Sutherland Wierzbowski zapewnia kompleksowe wsparcie we wszelkich aspektach prawnych związanych z promocją oraz ochroną marki na rynku online, a także z wymogami stawianymi przed branżą e-commerce przez organy ochrony konkurencji - wszystko przy uwzględnieniu zindywidualizowanych potrzeb oraz skali działania konkretnych klientów.

Jak możemy pomóc?

Nasza oferta obejmuje:

1) Opiniowanie działań promocyjnych klientów oraz konkurentów – od sfomułowania pojedynczej oferty, poprzez jej layout aż do kompleksowych kampanii reklamowych. Nasi prawnicy odpowiedzą na pytanie, jak reklamować własną działalność oraz produkty, aby nie narazić się na zarzuty ze strony konkurentów rynkowych lub organów ochrony konsumentów. Chodzi np. o działania związane z reklamą wprowadzającą w błąd, reklamą porównawczą czy pasożytowaniem na marce podmiotu trzeciego. W przypadku stwierdzenia tego typu naruszeń u konkurentów doradzimy, jak najskuteczniej im przeciwdziałać.

2) Zwalczanie naruszeń praw własności intelektualnej oraz prawa do firmy w ofertach online konkurentów, w tym wsparcie w:

  • blokowaniu internetowych ofert lub aukcji towarów podrobionych, wykorzystujących znaki towarowe, oznaczenia, wygląd opakowań oraz nazwy towarów oryginalnych – zamieszczanych zarówno na popularnych serwisach aukcyjnych (np. Allegro), jak i za pośrednictwem tworzonych w tym celu stron internetowych
  • eliminowaniu działań konkurentów rynkowych polegających na promocji własnych towarów lub usług z wykorzystaniem znaków towarowych i innych chronionych oznaczeń klienta, poprzez wskazywanie w ofertach online, że dany towar jest tańszym/lepszym odpowiednikiem towaru oryginalnego
  • eliminowaniu działań konkurentów rynkowych polegających na sugerowaniu w ofertach online i na stronach internetowych powiązań gospodarczych czy współpracy z podmiotami będącymi producentami/oficjalnymi dystrybutorami produktów oryginalnych

3) Zwalczanie naruszeń znaków towarowych oraz prawa do firmy poprzez rejestrację nazw domen internetowych, które poprzez podobieństwo do oficjalnych stron internetowych, nazw oraz znaków towarowych klientów wprowadzają odbiorców w błąd i mogą prowadzić do przekierowania ruchu na strony internetowe tworzone na domenach zarejestrowanych przez podmioty trzecie.

4) Doradztwo we wszystkich innych aspektach działalności promocyjnej oraz ochrony marki w sieci, np. reklamy internetowej AdWords z wykorzystaniem znaków towarowych jako słów kluczowych.

5) Opiniowanie działań sprzedażowych w świetle przepisów prawa antymonopolowego – w tym w szczególności kwestie cen produktów sprzedawanych online, ograniczania ilości lub zakazu sprzedaży online, jak i tzw. blokowania geograficznego. Pomożemy również w ocenie ewentualnych zasad market-research czy dozwolonych i bezpiecznych kontaktów z konkurentami.

Zapraszamy do kontaktu

Jeśli potrzebują Państwa wsparcia w wyżej wymienionym zakresie, prosimy o przesłanie emaila na adres eCommerceDesk@eversheds-sutherland.pl. W wiadomości należy w zwięzły sposób opisać obszary, o które chcieliby Państwo zadbać. Odpowiemy w ciągu 24 godzin w celu doprecyzowania zakresu naszego doradztwa. Następnie przedstawimy wiążącą ofertę, adresującą Państwa indywidualne potrzeby.

Preferencyjne stawki, pierwsza godzina gratis

W pełni rozumiejąc wyzwania, z jakimi mierzy się obecnie cała branża handlowo-usługowa oraz kierując się potrzebą wsparcia przedsiębiorców i społeczną odpowiedzialnością branży prawniczej, zobowiązujemy się, że nasze usługi będą świadczone po stawkach preferencyjnych. Dla każdego nowego klienta oferujemy pierwszą godzinę bezpłatną.