Global menu

Our global pages

Close

Działaj sPrawnie w ramach umów handlowych

Epidemia koronawirusa w znacznym stopniu utrudniła prowadzenie działalności gospodarczej, w tym w szczególności wykonywanie dotychczasowych zobowiązań umownych. Przykładami są problemy z: dostarczeniem w ustalonym czasie towarów przez zamknięte granice, uzyskaniem odpowiednich podzespołów w czasie, gdy zamknięte są fabryki, czy też sama opłata czynszów najmu w galeriach handlowych.

Brak wykonywania umów lub opóźnienia w tym zakresie mogą powodować negatywne konsekwencje dla wielu firm. Dlatego istotne jest, by prowadzić swój biznes zgodnie z możliwościami, jakie dają nam przepisy prawa lub postanowienia konkretnych umów.

W tym szczególnym czasie oferujemy wsparcie prawne w zakresie weryfikacji umów i ich postanowień, by pomóc przedsiębiorcom odnaleźć się w nowej rzeczywistości gospodarczej.

Jak możemy pomóc?

  • Przeanalizujemy, czy Twoja umowa zawiera klauzule zabezpieczające działanie Twojego biznesu w czasach pandemii COVID-19 (przykładowo stosowne klauzule siły wyższej).
  • Sprawdzimy, czy są one na tyle skuteczne, że pomogą uniknąć ewentualnych roszczeń odszkodowawczych.
  • Przeanalizujemy, czy Twoja sytuacja może powodować odpowiedzialność odszkodowawczą wobec drugiej strony umowy lub czy druga strona naruszyła przepisy prawa albo postanowienia umowy.
  • Przeanalizujemy, czy grożą Ci kary umowne oraz czy jest sposób, aby ich uniknąć.
  • Przeanalizujemy, czy w umowie są inne postanowienia wymagające koniecznych zmian.
  • Pomożemy przygotować stosowne zmiany do umowy.

W powyższym zakresie przygotujemy zwięzłą i dającą konkretne rozwiązania biznesowe analizę prawną.

Jeśli potrzebują Państwo wsparcia w opisanym wyżej zakresie, prosimy o kontakt z nami poprzez wypełnienie krótkiego formularza dostępnego pod poniższym przyciskiem.

Odpowiemy w ciągu 24 godzin w celu doprecyzowania zakresu naszego doradztwa. Następnie przedstawimy wiążącą ofertę, adresującą Państwa indywidualne potrzeby.

Preferencyjne stawki, pierwsza godzina gratis

Kierując się potrzebą wsparcia przedsiębiorców i społeczną odpowiedzialnością branży prawniczej, zobowiązujemy się, że usługa świadczona będzie przez nas po stawkach preferencyjnych. Dla każdego nowego klienta oferujemy pierwszą godzinę bezpłatną.