Global menu

Our global pages

Close

Dane


 

 

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez kancelarię prawną Eversheds Sutherland Wierzbowski Sp.k. z siedzibą przy ul. Jasnej 14/16a, 00-041 Warszawa, jako administratora tych danych, na potrzeby realizacji usługi "Działaj sPrawnie w eCommerce". Rozumiem, że podanie danych jest dobrowolne i że przysługuje mi prawo do wycofania niniejszej zgody, dostępu do moich danych oraz żądania zaprzestania ich przetwarzania lub usunięcia.

 Wyrażam zgodę na wykorzystanie moich danych przez kancelarię Eversheds Sutherland Wierzbowski Sp.k. z siedzibą przy ul. Jasnej 14/16a, 00-041 Warszawa w celach marketingu bezpośredniego, w tym przesyłania newsletterów, publikacji oraz informacji o wydarzeniach i szkoleniach organizowanych przez kancelarię Eversheds Sutherland Wierzbowski i podmioty z sieci Eversheds Sutherland.