Global menu

Our global pages

Close
Default New Image


Legal contacts

Niemcy >>
Austria >>
Szwajcaria >>

Legal contacts

Legal contacts

Legal contacts

Legal contacts

Legal contacts

German Desk

Wychodząc naprzeciw potrzebom przedsiębiorców z krajów niemieckojęzycznych, którzy coraz częściej i intensywniej inwestują w Polsce, utworzyliśmy German Desk – specjalny zespół ekspertów doradzający przy międzynarodowych przedsięwzięciach na styku polskiego, niemieckiego, austriackiego i szwajcarskiego biznesu. 
Prawnicy tworzący zespół German Desk wyróżniają się nie tylko gruntowną znajomością polskiego system prawnego i szerokim doświadczeniem w doradztwie prawnym dla biznesu, lecz również biegle władają językiem niemieckim i posiadają wiedzę na temat niemieckiego i austriackiego prawa. Dzięki temu są w stanie spojrzeć na prawne problemy niemieckojęzycznych klientów z odpowiedniej perspektywy, lepiej zrozumieć ich indywidualne potrzeby i zaproponować optymalne rozwiązania.   
W ramach German Desk zapewniamy obsługę prawną w następujących dziedzinach:
 
Bankowość i finanse
Doradztwo korporacyjne oraz transakcje handlowe
Doradztwo podatkowe
E-biznes
Infrastruktura i partnerstwo publiczno-prywatne
Łączenie i nabywanie spółek
Nieruchomości i ochrona środowiska
Ochrona prywatności i technologie informacyjno-komunikacyjne
Postępowania sądowe i administracyjne
Prawo konkurencji
Prawo pracy
Własność intelektualna
Zagraniczne inwestycje bezpośrednie
Zamówienia publiczne
 
Jeśli wymaga tego konkretny projekt, jesteśmy w stanie zapewnić kompleksowe wsparcie również w innych obszarach prawa, angażując do współpracy szersze grono prawników. 

Polski zespół German Desk ściśle współpracuje z naszymi kolegami z biur Eversheds w Niemczech, Austrii i Szwajcarii. Pozwala nam to zagwarantować pełne wsparcie tak polskim firmom zainteresowanym obecnością w ww. krajach, jak i niemieckojęzycznym klientom działającym na rynku polskim.
 

Um den Bedürfnissen von Unternehmern aus dem deutschsprachigen Raum, die sich immer häufiger und intensiver in Polen engagieren, entgegenzukommen, haben wir einen German Desk, ein spezielles Expertenteam, das bei grenzüberschreitenden Vorhaben an der Schnittstelle zwischen der polnischen, deutschen, österreichischen und der Schweizer Wirtschaft berät, eingerichtet. 

Juristen, die dem German Desk angehören, zeichnen sich nicht nur durch ihre fundierte Kenntnis des polnischen Rechtssystems und umfangreiche Erfahrungen auf dem Gebiet der Rechtsberatung für Unternehmer aus, sondern sie sprechen fließend Deutsch und verfügen über einschlägiges Know-how über deutsches und österreichisches Recht. Dadurch sind sie in der Lage, die juristischen Probleme deutschsprachiger Kunden aus der entsprechenden Perspektive zu betrachten, deren individuellen Bedürfnisse besser zu verstehen und optimale Lösungen vorzuschlagen.   

Im Rahmen des German Desks bieten wir Rechtsberatung auf folgenden Gebieten an: 

 • Bankwesen und Finanzen 
 • Unternehmensberatung und Handelsgeschäfte 
 • Steuerberatung 
 • E-Business 
 • Infrastruktur und öffentlich-private Partnerschaft 
 • Zusammenschluss und Übernahme von Unternehmen 
 • Immobilien und Umweltschutz 
 • Schutz der Privatsphäre, IT- und Kommunikationstechnologien 
 • Gerichts- und Verwaltungsverfahren 
 • Wettbewerbsrecht 
 • Arbeitsrecht 
 • geistiges Eigentum 
 • ausländische Direktinvestitionen 
 • öffentliches Auftragswesen 

Wenn das jeweilige Projekt es erforderlich macht, sind wir in der Lage, eine komplexe Betreuung auch auf weiteren Gebieten des Rechts zu gewährleisten, indem wir einen größeren Juristenkreis zur Mitwirkung hinzuziehen. 

Das polnische Team German Desk arbeitet mit unseren Kollegen in den Eversheds-Büros in Deutschland, Österreich und der Schweiz eng zusammen. Dadurch können wir sowohl polnischen Firmen, die an einer Präsenz in diesen Ländern interessiert sind, als auch unseren deutschsprachigen Mandanten, die in Polen ihre Aktivitäten betreiben, eine umfassende Unterstützung garantieren. 

Wierzbowski Eversheds ist Mitglied der Deutsch-Polnischen Industrie- und Handelskammer, die die deutsch-polnischen Wirtschaftsbeziehungen fördert und die Interessen der polnischen und deutschen Firmen in Polen und in Deutschland repräsentiert und schützt.


Wychodząc naprzeciw potrzebom przedsiębiorców z krajów niemieckojęzycznych, którzy coraz częściej i intensywniej inwestują w Polsce, utworzyliśmy German Desk – specjalny zespół ekspertów doradzający przy międzynarodowych przedsięwzięciach na styku polskiego, niemieckiego, austriackiego i szwajcarskiego biznesu. 

Prawnicy tworzący zespół German Desk wyróżniają się nie tylko gruntowną znajomością polskiego system prawnego i szerokim doświadczeniem w doradztwie prawnym dla biznesu, lecz również biegle władają językiem niemieckim i posiadają wiedzę na temat niemieckiego i austriackiego prawa. Dzięki temu są w stanie spojrzeć na prawne problemy niemieckojęzycznych klientów z odpowiedniej perspektywy, lepiej zrozumieć ich indywidualne potrzeby i zaproponować optymalne rozwiązania.   

W ramach German Desk zapewniamy obsługę prawną w następujących dziedzinach:

 • Bankowość i finanse
 • Doradztwo korporacyjne oraz transakcje handlowe
 • Doradztwo podatkowe
 • E-biznes
 • Infrastruktura i partnerstwo publiczno-prywatne
 • Łączenie i nabywanie spółek
 • Nieruchomości i ochrona środowiska
 • Ochrona prywatności i technologie informacyjno-komunikacyjne
 • Postępowania sądowe i administracyjne
 • Prawo konkurencji
 • Prawo pracy
 • Własność intelektualna
 • Zagraniczne inwestycje bezpośrednie
 • Zamówienia publiczne

Jeśli wymaga tego konkretny projekt, jesteśmy w stanie zapewnić kompleksowe wsparcie również w innych obszarach prawa, angażując do współpracy szersze grono prawników. 

Polski zespół German Desk ściśle współpracuje z naszymi kolegami z biur Eversheds w Niemczech, Austrii i Szwajcarii. Pozwala nam to zagwarantować pełne wsparcie tak polskim firmom zainteresowanym obecnością w ww. krajach, jak i niemieckojęzycznym klientom działającym na rynku polskim.

Jesteśmy członkiem Polsko-Niemieckiej Izby Przemysłowo-Handlowej.

 

 

Legal contacts

Aktualności / Nachrichten
Jak ograniczyć odpowiedzialność członka zarządu? / Wie beschränkt man die Haftung eines Vorstandsmitglieds? >>
Nowe przepisy w zakresie cen transferowych – czy wzrośnie odpowiedzialność członków zarządu? Neue Vorschriften über die Verrechnungspreise. Nimmt die Haftung der Geschäftsleitung zu? >>
Aspekty podatkowe oddelegowania pracowników polskich do Niemiec/Steuerliche Aspekte der Entsendung polnischer Arbeitnehmer nach Deutschland >>
Eversheds doradcą Parker Hannifin w transakcji przejęcia Jäger Automobil-Technik oraz Jäger Automotive Polska >>
Zapraszamy na szkolenie: Inwestowanie w Berlinie - szanse i pułapki dla przedsiębiorców, młodych innowacyjnych firm i inwestorów >>
Gespräch mit Małgorzata Sajkiewicz im Polnischen Rundfunk über Investitionsmöglichkeiten in Berlin >>
Wynagrodzenie członka zarządu - jak wybrać bezpieczny i korzystny model opodatkowania? Vergütung von Vorstandsmitglieder – wie wählt man ein sicheres und günstiges Besteuerungsmodel in Polen? >>

Legal contacts

Legal contacts

Legal contacts

Legal contacts

Legal contacts