Global menu

Our global pages

Close

Energetyka

Doradzamy w szerokim spektrum spraw związanych z prawem energetycznym, w szczególności w zakresie:

  • kompleksowego wsparcia prawnego dla podmiotów z sektorów: energii odnawialnej, elektroenergetycznego, ciepłowniczego, wydobywczego, gazowego i paliw ciekłych
  • przygotowywania analiz prawnych, w tym raportów due diligence i świadczenia pomocy przy zawieraniu transakcji prywatyzacyjnych, nabywaniu spółek i przedsiębiorstw, finansowaniu lub restrukturyzacji spółek
  • badania zgodności z przepisami sektora 
  • uzyskiwania koncesji górniczych i energetycznych oraz innych związanych z tym zezwoleń
  • doradztwa dotyczącego restrukturyzacji w obrębie sektora energetyki i górnictwa
  • doradztwa z zakresu prawa ochrony środowiska
  • udzielania porad dotyczących inwestycji "od podstaw" w przypadku producentów energii
  • prowadzenia gospodarczych sporów sądowych pomiędzy przedsiębiorstwami energetycznymi w oparciu o przepisy prawa energetycznego
  • prowadzenia postępowań przed Prezesem Urzędu Regulacji Energetyki


Michał Drozdowicz

Kliknij, aby powiększyć.