Global menu

Our global pages

Close
Doradztwo prawne dla gamedev

Pomagamy wejść na wyższy poziom    

Jak możemy pomóc?
  • Zapewniamy strategiczne wsparcie prawne w całym cyklu tworzenia i komercjalizacji gier wideo. 
  • Pomagamy strukturyzować i negocjować umowy w branży gamedev, w tym produkcyjne, wydawnicze, dystrybucyjne, portowania, inwestycyjne, współpracy i licencyjne z uwzględnieniem różnych modeli rozliczeń. Pomagamy w opracowaniu umów dotyczących tworzenia i dystrybucji merchandise związanych z grami wideo. 
  • Reprezentujemy spółki gamingowe we wszelkiego rodzaju sporach zarówno na etapie sądowym, jak i przedsądowym. 
  • Wspieramy twórców, producentów i wydawców gier wideo – a także fundusze i inne podmioty nabywające spółki gamingowe i prawa do gier – w sprawnym przeprowadzeniu transakcji oraz badaniach due diligence. Pomagamy zakładać spółki gamingowe, pozyskiwać finansowanie oraz wchodzić na giełdę. 
  • Wspieramy w opracowaniu regulaminów i polityk, w tym dotyczących użytkowników końcowych/graczy i polityk prywatności. Doradzamy w zakresie ochrony danych osobowych użytkowników gier i aplikacji mobilnych. Wspieramy m.in. w kwestiach RODO i wykorzystywania plików cookies. 
  • Pomagamy kompleksowo chronić i nabywać prawa własności intelektualnej, rejestrować znaki towarowe i wzory przemysłowe. Wspieramy w zakresie reklamy, ochrony marki, zasad ochrony konkurencji oraz prawa konsumenckiego. 
  • Doradzamy spółkom ze świata gamingu również w kwestiach pracowniczych, w tym tworzeniu optymalnej struktury zatrudnienia.  

GameDev - wybrane publikacje

Easter eggi, czyli legalne zapożyczenia w grach wideo

Easter eggi to umieszczone w grze nawiązania do innych gier, postaci lub tekstów z popkultury np. z filmów, książek czy piosenek. To popularny trend w branży gier wideo. Planując implementację easter eggów, należy przeanalizować treść umowy z wydawcą. Postąpienie wbrew jej postanowieniom będzie skutkować potencjalną odpowiedzialnością wydawcy. 

Prawo panoramy - czy można umieścić rzeczywisty budynek w grze wideo?

Wykorzystanie w grach wideo rzeczywistych lokalizacji lub obiektów to często stosowany sposób budowania świata gry. Architektura, rzeźby czy murale co do zasady podlegają jednak ochronie prawa autorskiego. W takich przypadkach z pomocą może przyjść tzw. prawo panoramy, które umożliwia relatywnie swobodne korzystanie z utworów, które znajdują się w przestrzeni publicznej. W praktyce odpowiedź na pytanie, czy można umieścić określony obiekt z przestrzeni publicznej w grze wideo, nie jest prosta. Wynika to nie tylko z rodzaju obiektu, ale też formy jego prezentacji lub kontekstu użycia.

Portowanie gry to szereg wyzwań prawnych, biznesowych i technologicznych

Dlaczego proces portowania gier jest trudny? Odpowiedzi na to pytanie jest zapewne tak wiele, jak możliwych platform, na które możemy wykonać konwersję. Proces portowania stanowi wyzwanie natury prawnej, biznesowej i technologicznej. Wpływ mają na to zasoby organizacyjne, wiedza i doświadczenie wykonawcy portu, ale także wiele czynników związanych z samą grą, jak rodzaj silnika, zakres koniecznej modyfikacji assetów lub systemu sterowania. Kluczowe pozostaje także odpowiednie skonstruowanie umowy na wykonania portu – w zakresie samego procesu współpracy stron, a także własności intelektualnej, co dotyczy zarówno oryginalnego IP związanego z grą, jak i samych rezultatów portowania.

Od 8 bitów do orkiestry, czyli gdy w grę wchodzi muzyka…

Zmiany w sposobie tworzenia muzyki do gier komputerowych oraz jej eksploatacji skutkują licznymi wyzwaniami w prawie autorskim. Z czego to wynika? O jakich kwestiach prawnych i biznesowych muszą pamiętać twórcy? 

Wszystko zaczyna się od pomysłu na grę komputerową

Gdyby ktoś kilka lat temu powiedział, że ma pomysł na „zabawną grę battle royale bez przemocy”, pomyślałbyś, że w sierpniu 2020 roku wydany zostanie tytuł „Fall Guys”, którego sprzedaż osiągnie 11 mln egzemplarzy? Zapewne nie! Gdyby jednak taki opis uzupełnić o proponowane technologie, mechanikę gry czy założenia dotyczące fabuły lub postaci, byłaby spora szansa na poprawną identyfikację tego tytułu. Co wyznacza prawną granicę pomiędzy niechronionym pomysłem a chronionym sposobem wyrażenia? Czy pomysł ma znaczenie jedynie na początkowym etapie tworzenia gry, czy też jest nieodłącznym elementem całego cyklu życia produktu?