Global menu

Our global pages

Close

Przemysł ciężki i stoczniowy

  • Prywatyzacje i przejęcia
  • restrukturyzacje i konsolidacja spółek produkujących stal i konstrukcje stalowe
  • restrukturyzacje w przemyśle stoczniowym
  • udział w postępowaniach przed Komisją Europejską dotyczących pomocy publicznej
  • doradztwo przy finansowaniu i refinansowaniu
    działalności wielkich przedsiębiorstw.