Global menu

Our global pages

Close

Sektor motoryzacyjny

  • Restrukturyzacje działań produkcyjnych, w tym umów dotyczących produkcji pojazdów i części zamiennych
  • tworzenie i restrukturyzacje sieci dystrybucyjnych, w tym sporządzanie umów dystrybucyjnych oraz umów z odbiorcami detalicznymi
  • przygotowywanie umów z dostawcami i podwykonawcami
  • struktury i transakcje wewnątrzgrupowe
  • połączenia i nabycia w sektorze motoryzacyjnym
  • finansowanie zaopatrzenia, produkcji, sieci sprzedaży
    oraz leasingu
  • zagadnienia odpowiedzialności za produkt
  • przygotowywanie umów dotyczących organizacji i funkcjonowania sieci serwisowej.

Grzegorz Kott