Global menu

Our global pages

Close

Sektor żywnościowy

Zapewniamy kompleksowe doradztwo prawne i regulacyjne dla przedsiębiorstw z sektora spożywczego. Wspieramy w zakresie kontraktów handlowych, kwestii regulacyjnych oraz relacji z konsumentami.

Pracujemy dla wiodącycych na polskim rynku producentów i sprzedawców, w tym produktów sensytywnych. 

Doradzamy we wszystkich zagadnieniach napotykanych przez przedsiębiorców w trakcie całego okresu życia produktu, począwszy od kwalifikacji prawnej produktu, wymogów związanych z wprowadzeniem go do obrotu, poprzez dystrybucję, reklamę, sprzedaż, kwestie roszczeń konsumenckich, roszczeń gwarancyjnych oraz postępowanie w przypadku produktów niebezpiecznych.

  • działania promocyjne i reklamowe
  • oznakowania produktów
  • tworzenie sieci dystrybucji produktów (umowy dystrybucyjne, franczyzowe, umowy pośrednictwa handlowego)
  • e-commerce, działalność sklepów internetowych
  • tworzenie i opiniowanie ogólnych warunków umów i regulaminów sprzedaży konsumenckiej
  • reprezentacja przed organami administracji
  • reprezentacja w sporach z konkurentami oraz konsumentami


Zobacz również:

Marta Gadomska-Gołąb i dr Aleksandra Kunkiel-Kryńska mediatorami Centrum Polubownego Rozwiązywania Sporów Dotyczących Żywności >