Global menu

Our global pages

Close

Zastrzeżenia prawne

Ogólne zastrzeżenia prawne

Materiały na tej stronie internetowej dostępne są nieodpłatnie. Zostały zamieszczone jedynie w celu informacyjnym. Żadna z informacji znajdujących się na tej stronie internetowej nie stanowi porady prawnej. Osoby zainteresowane uzyskaniem porady prawnej lub bardziej szczegółowych informacji dotyczących kwestii omawianych na tej stronie proszone są o skontaktowanie się bezpośrednio z polskim biurem Eversheds Sutherland.

Dokładamy wszelkich starań, aby informacje zawarte na tej stronie były kompletne, prawdziwe i aktualne. Nie będziemy jednak ponosić odpowiedzialności za ewentualne błędy lub braki w zamieszczonych materiałach, ani też za ewentualne rezultaty działań podjętych w oparciu o nie.

Niniejsza strona internetowa daje możliwość przejścia bezpośrednio z niej na strony stworzone i utrzymywane przez osoby trzecie, nad którymi polskie biuro Eversheds Sutherland nie ma żadnej kontroli. Kancelaria nie odpowiada za treści zawarte na tych stronach.

Prawa autorskie

Wszelkie materiały umieszczone na tej stronie podlegają ochronie na podstawie przepisów prawa autorskiego oraz innych przepisów dotyczących ochrony własności intelektualnej. Jeśli inaczej nie zastrzeżono, wszelkie prawa do materiałów przysługują Eversheds Sutherland. Wykorzystanie jakichkolwiek materiałów zawartych na stronie oraz samej strony, w całości lub części, w celu innym niż użytek osobisty, wymaga wyraźnej, pisemnej zgody Eversheds Sutherland.

Dane osobowe

Polskie biuro Eversheds Sutherland w swojej działalności i podczas kontaktów z Państwem gromadzi dane osobowe. Zbieramy je w zakresie niezbędnym do utrzymania kontaktu oraz w celu sporządzania statystyk odwiedzin na naszej stronie. Na podstawie plików logów mogą być generowane statystyki, stanowiące pomoc w administrowaniu serwisem, jednakże nie zawierają one żadnych cech identyfikujących osoby odwiedzające serwis.

Informujemy, że Państwa dane osobowe będą przetwarzane we wskazanych powyżej celach przez Eversheds Sutherland Łachowska-Brol Sp.k. z siedzibą w Warszawie, ul. Jasna 14/16a, oraz że mają Państwo prawo dostępu do danych i ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne.

Więcej informacji o ochronie danych osobowych znajduje się w Polityce ochrony prywatności .

Pliki cookies
W celach statystycznych na naszej stronie wykorzystywane są pliki cookies używane przez Google Analytics. Korzystając z naszej strony, wyrażają Państwo zgodę na takie użycie cookies, chyba że Państwa przeglądarka ma włączoną opcję ich blokowania.

Mechanizm cookies nie jest wykorzystywany do pozyskiwania jakichkolwiek informacji o użytkownikach serwisu ani śledzenia ich nawigacji. Stosowane pliki cookies nie przechowują żadnych danych osobowych ani innych informacji zebranych od użytkowników.

Informacje na temat rodzajów oraz funkcji wykorzystywanych przez naszą stronę plików cookies przedstawia poniższa tabela. Więcej informacji na temat plików cookies stosowanych w Google Analytics można znaleźć na stronie https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/gajs/cookie-usage .

Nazwa Opis Funkcja
__utma Ten typ pliku cookie jest zapisywany przez przeglądarkę użytkownika w trakcie pierwszej wizyty na stronie. Jeżeli plik zostanie usunięty ręcznie z dysku użytkownika, to przy kolejnej wizycie na stronie zostanie zapisany nowy plik __utma z innym identyfikatorem. Plik ten jest używany do zidentyfikowania unikalnych odwiedzin na stronie, jest aktualizowany za każdą odsłoną strony.
__utmb
Ten typ pliku cookie używany jest do ustanowienia i kontynuowania sesji użytkownika na stronie WWW. W momencie, gdy Internauta ogląda kolejne podstrony witryny, Google Analytics uaktualnia plik. Jeżeli plik __utmb nie zostanie znaleziony, nowy plik jest zapisywany na dysku użytkownika i ustanawiana jest nowa sesja. Za każdym razem, gdy użytkownik odwiedza kolejną podstronę witryny, plik ten jest aktualizowany do wygaśnięcia za 30 minut.
__utmc
Ten typ pliku cookie współdziała z opisanym powyżej plikiem __utmb w celu uzgodnienia, czy ustanowić nową sesję dla użytkownika, czy nie. Plik ten nie ma ustawionego czasu wygaśnięcia, zatem jest usuwany po zamknięciu przeglądarki. W sytuacji, gdy zamknięta przeglądarka zostanie ponownie uruchomiona w czasie 30 minut, brak pliku __utmc sygnalizuje konieczność ustanowienia nowej sesji, pomimo że ważność pliku __utmb nie wygasła. Ustanawianie nowej sesji.
__utmz Ten typ pliku cookie przechowuje informacje na temat źródła, którego użył Internauta do wejścia na stronę (bezpośrednio, link z obcej witryny, wyszukiwarka, reklama). Przechowywanie informacji o źródle odwiedzin.

Jeżeli nie życzą sobie Państwo działania cookies, prosimy o wyłączenie obsługi tej funkcji w ustawieniach przeglądarki. Szczegółowe informacje na ten temat znajdą Państwo na stronach internetowych firm dostarczających oprogramowanie (przeglądarki internetowe).

Poufność korespondencji

Wiadomości e-mail wysyłane w imieniu polskiego biura Eversheds Sutherland mogą zawierać dane poufne adresowane do określonej osoby oraz przeznaczone do jej wyłącznego użytku. Jeśli otrzymałeś/aś od nas wiadomość, ale nie jesteś jej adresatem, prosimy o poinformowanie o tym nadawcy, a także o usunięcie wiadomości wraz z załącznikami. Ujawnienie wiadomości, w tym publikowanie, przesyłanie lub wykorzystywanie w jakiejkolwiek formie, stanowi naruszenie prawa.