Global menu

Our global pages

Close

Tomasz Zalewski on defence procurement during MSPO 2016

Tomasz Zalewski, a partner in charge of the public procurement law practice, was invited by the Embassy of Great Britain to give a presentation for British companies from the defence industry, which exhibited in the British Pavilion during the International Defence Industry Exhibition (MSPO), held between 6-9 September 2016 in Kielce.

Tomasz Zalewski gave a presentation entitled "Defence procurement in Poland in 2016. Basic legal regulations and practice". His presentation covered the following topics: 

  • defence services and products’ market in Poland
  • public defence procurement procedures under PPL 
  • public defence procurement procedures not subject to PPL 
  • offset and polonisation issues 
International Defence Industry Exhibition is one of the most important European trade exhibitions for companies in the defence sector. It has been organised since 1993. This year, the exhibition presented more than 600 companies from 30 countries from around the world. The event was held under the Honorary Patronage of the President of the Republic of Poland, Andrzej Duda.

 

W dniu 7 czerwca 2016 roku w Warszawie odbędzie się 53. seminarium w cyklu Informatyka Korporacyjna - Biały wywiad i detektywistyczne pozyskiwanie informacji dla bezpieczeństwa obrotu gospodarczego. Do grona prelegentów zaproszony został Tomasz Zalewski.
W programie spotkania między innymi:
Podnoszenie bezpieczeństwa obrotu gospodarczego
Wywiadownie gospodarcze jako źródła informacji białego wywiadu. Wywiad konkurencyjny – metody sprawdzania rywali biznesowych. Jakie informacje i analizy wywiadowcze zamawiają polskie firmy?
Szanse i zagrożenia dla funkcjonowania białego wywiadu i rozwoju wywiadowni gospodarczych. Sprawozdania finansowe firm jako źródła wywiadowcze - co znaleźć, gdzie szukać?
Prawne granice legalnego pozyskiwania informacji w realizacji zadań białego wywiadu i detektywistycznego pozyskiwania informacji gospodarczych.
Tomasz Zalewski zaproszony został do poprowadzenia prelekcji pt. Zasady ochrony informacji poufnych w praktyce biznesowej. W planie jego wykładu znajdą się m.in.:
Co jest a co nie jest tajemnicą przedsiębiorstwa? Przykłady i kazusy
Poufne a jawne - gdzie jest granica?
Jak praktycznie chronić tajemnicę przedsiębiorstwa?
1. ochrona ustawowa
2. ochrona umowna (NDA)
3. ochrona techniczna
4. ochrona w postępowaniach sądowych
Tajemnica przedsiębiorstwa w chmurze
Ograniczenia ochrony tajemnicy w zamówieniach publicznych
Wydarzenie organizowane jest przez Centrum Promocji Informatyki.
Więcej informacji i formularz rejestracyjny
http://www.cpi-sk.pl/imprezy/2016/bwd/index.php