Global menu

Our global pages

Close

Akcie, Slovensko

ABC odpadového hospodárstva

10. apríl 2019, Wien - Fleming‘s Conference Hotel Wien, Neubaugürtel 26-28, 1070 Wien
8. október 2019, Linz - Hotel Kolping, Gesellenhausstraße 5, 4020 Linz

prednášajúci: Annamaria Tóthová

Odborný seminár

Kurz sprostredkuje účastníkom všeobecné právne informácie z oblasti odpadového hospodárstva. Témou sú najdôležitejšie právne predpisy, evidenčné a ohlasovacie povinnosti zberových spoločností a spracovateľov odpadu resp. držiteľov odpadu rovnako ako aj právne predpisy pre zariadenia na spracovanie odpadu. Okrem iného sa kurz venuje právnym aspektom cezhraničných prepráv odpadu ako aj otázkam zodpovednosti a aj aspektom povinnosti platiť príspevky podľa ALSAG (zákon o sanácii starých záťaží).

Cieľová skupina:

Kurz sa zameriava na všetkých záujemcov napr. zamestnancov firiem a zástupcov úradov zaoberajúcich sa odpadovým hospodárstvom, ktorí si chcú osvojiť základné vedomosti z oblasti odpadového hospodárstva.