Global menu

Our global pages

Close
 • Inšpiratívne workshopy
 • Právnické konferencie
 • Aktuálne témy
 • Uznávaní odborníci

Whistleblowing

Štvrtok 21.4.2022 | 10:00 – 11:00

Chceli by ste vedieť čo znamená ochrana oznamovateľa protispoločenskej činnosti a aké má v tejto súvislosti povinnosti zamestnávateľ?

Čo sa dozviete?

 • Právny rámec whistleblowingu
 • Možné spôsoby oznamovania
 • Ochrana oznamovateľa a zánik ochrany
 • Povinnosti zamestnávateľa a odporúčaný postup (whistleblowing hotline)
 • Vnútorný systém preverovania oznámení
 • Zodpovedná osoba a povinnosti zodpovednej osoby
 • Zákaz diskriminácie podľa Zákonníka práce

Prihláste sa na náš webinár a dozviete sa viac.