Global menu

Our global pages

Close

Profil Eversheds Sutherland Slovensko

Tím viac ako 40 právnikov, z ktorých väčšina má predchádzajúce skúsenosti z pôsobenia vo významných medzinárodných i lokálnych kanceláriách, má rozsiahle skúsenosti hlavne v oblasti práva obchodných spoločností, vrátane fúzií a akvizícií, práva kapitálového trhu, finančného práva, nehnuteľností, pracovného práva a zastupovania v súdnych a rozhodcovských konaniach, a taktiež trestného práva a trestnej zodpovednosti právnických osôb.

Česko a Slovensko patrí k najdynamickejším hospodárstvam strednej Európy, a aj preto ich právne systémy prechádzajú neustálym vývojom. Predovšetkým z tohto dôvodu je pre advokátsku kanceláriu veľmi dôležité, aby tento ekonomický a právny vývoj sledovala a klientom neustále poskytovala poradenské služby v zodpovedajúcom rozsahu a zodpovedajúcim spôsobom.

Členstvo v organizáciách

Advokáti našej kancelárie sú aktívni vo viacerých profesných / špecializovaných organizáciách, z ktorých by sme chceli uviesť predovšetkým:

german-slovak chamber of industry and commerce

Slovensko-nemecká obchodná a priemyselná komora
www.dsihk.sk

Austrian - Slovak Chamber of Commerce

Slovensko - rakúska obchodná komora
www.sohk.sk

odpady-portal.sk

Odpady-portal.sk
www.odpady-portal.sk

Energie Portal

energoreport.sk
www.energie-portal.sk/