Global menu

Our global pages

Close

Odborné články

Petrovičová, S (2021)
Povinný transparentný účet v svetle práva SR a EÚ
Odpadové hospodárstvo 6/2021; 8 - 9

Tóthová, A / Oleš, A (2021)
Právo na podporu obnoviteľných zdrojov nie je nemenné
Odpadové hospodárstvo 6/2021 - Energo; 22 - 23

Sadloňová, M (2021)
Ako sa v Taliansku vysporiadali s (ne)platením nájomného za nebytové priestory počas Covid-19?
epravo.sk, 25. 5. 2021

Sadloňová, M (2021)
Minimálne sadzby na triedený zber a zhodnotenie odpadov z hľadiska práva Európskej únie a Ústavy (2.)
Odpady 5/2021; 7 - 9

Šlauková, P (2021)
Nároky zamestnanca z neplatne skončeného pracovného pomeru?
epravo.sk, 27. 4. 2021

Sadloňová, M (2021)
Minimálne sadzby na triedený zber a zhodnotenie odpadu z hľadiska práva Európskej únie a Ústavy
Odpady 4/2021; 11 - 13

Oleš, A / Liebscherová, K (2021)
Program odpadového hospodárstva na roky 2021 - 2025
Odpadové hospodárstvo 4/2021; 8 - 9

Macej, J (2021)
Ako je to s prípravou predĺženia podpory pre výrobcov zelenej energie
Odpadové hospodárstvo 4/2021 - Energo; 22 - 23

Sapáková, J / Šlauková, P (2021)
Hromadné prepúšťanie nie je len záležitosťou veľkých nadnárodných spoločností
epravo.sk, 6. 4. 2021

Šlauková, P (2021)
Ako vplýva novela Obchodného zákonníka na možnosť uloženia prokúry fyzickou osobou - podnikateľom?
epravo.sk, 5. 3. 2021

Petrovičová, S (2021)
„Vianočna“ dohoda o obchode a spolupráci: úspešné ukončenie rokovaní o brexite
epravo.sk, 19. 2. 2021

Liebscherová, K / Kozoň, F (2021)
IEP predstavil hlavné závery zo štúdie "Čo s bratislavským odpadom?"
Odpadové hospodárstvo 2/2021; 8 - 9

Sadloňová, M (2021)
Odňatie pôdy z poľnohospodárskej pôdy spôsobuje komplikácie výrobcom OZE
Odpadové hospodárstvo 2/2021 - Energo; 22 - 23

Macej, J (2021)
K viazanosti najvyššieho súdu dovolacími dôvodmi z pohľadu Ústavného súdu SR
epravo.sk, 2. 2. 2021

Tóthová, A / Oleš, A (2021)
Rakúsky model triedeného zberu komunálnych a priemyselných odpadov z obalov ako vzor pre Slovensko?
Odpady 01/2021; 2 - 5

Oleš, A (2021)
Návrh novej súdnej mapy
epravo.sk, 19. 1. 2021

10 otázok pre ... Janu Sapákovú
epravo.sk, 13. 1. 2021

Liebscherová, K (2021)
Ako bude vyzerať úprava odpadu pred skládkovaním
Odpadové hospodárstvo 1/2021; 8 - 9

Sadloňová, M (2021)
Aktuálne možnosti vymáhania nárokov z neoprávnene zaplatenej dane z emisných kvót
Odpadové hospodárstvo 1/2021 - Energo; 22 - 23

Liebscherová, K (2020)
Ďalšie zmeny zákona o odpadoch ešte v tomto roku
Odpady 11/2020; 3 - 7

Macej, J (2020)
Ako postupovať pri porušení predkupného práva k nehnuteľnosti
epravo.sk, 12. 11. 2020

Liebscherová, K (2020)
Ako bude vyzerať boj proti environmentálnej kriminalite v najbližších rokoch
Odpadové hospodárstvo 10/2020; 8 - 9

Šlauková, P / Sadloňová, M (2020)
Vybrané otázky smernice o podpore využívania energie z obnoviteľných zdrojov
Odpadové hospodárstvo 10/2020 - Energo; 22 - 23

Maďarová, H (2020)
Schrems II: zásadná zmena v podmienkach prenosu osobných údajov mimo EÚ
epravo.sk, 1. 10. 2020

Šlauková, P (2020)
Máte nájomnú zmluvu na dobu určitú? Ste si istý, že skončí uplynutím doby?
epravo.sk, 2. 9. 2020

Liebscherová, K (2020)
Čo prinesie druhá fáza zmien zákona o odpadoch?
odpady-portal.sk, 12. 8. 2020

Oleš, A (2020)
Budú gastrolístky dobrovoľné?
epravo.sk, 4. 8. 2020

Sadloňová, M (2020)
Vedľajší produkt v odpadovom hospodárstve
Odpady 7-8 2020; 2 - 3

Macej, J (2020)
Možno zažalovať štát v súvislosti s protiepidemiologickými opatreniami?
epravo.sk, 10. 7. 2020

Štrbová Marková, P (2020)
Likvidácia, teraz alebo .... neskôr výrazne komplikovanejšie
epravo.sk, 24. 6. 2020

Hager, B (2020)
O právnej neprípustnosti zákazu dovozov odpadu - "Diaľnica do Košíc" pre ministra životného prostredia
Odpadové hospodárstvo 6/2020; 8 - 9

Sadloňová, M (2020)
Stav konca odpadu pri chýbajúcich vnútroštátnych kritériách
Odpadové hospodárstvo 6/2020 - Energo; 22 - 23

Maďarová, H (2020)
Monitorovanie zamestnancov skrytými kamerami nemusí byť protiprávne
epravo.sk, 5. 6. 2020

Petrovičová, S (2020)
Férová hospodárska súťaž v čase pandémie: nemožný scenár alebo nevyhnutný predpoklad riadneho zvládnutia aktuálneho stavu?
epravo.sk, 28. 5. 2020

Liebscherová, K (2020)
COVID-19 ovplyvňuje legislatívu v oblasti životného prostedia
Odpadové hospodárstvo 5/2020; 8 - 9

Sadloňová, M (2020)
Hromadné odňatie podpory výrobcom elektriny z OZE sa opakuje
Odpadové hospodárstvo 5/2020 - Energo; 22 - 23

Liebscherová, K (2020)
Správa Európskej komisie o Slovensku – výzvy pre novú vládu v oblasti obehového hospodárstva a nakladania s odpadmi
Odpady – minimalizácia, zhodnocovanie a zneškodňovanie č. 4/2020; 16 - 18

Kozoň, F (2020)
Meranie teploty zamestnancov v čase COVID-19
epravo.sk, 14. 5. 2020

Kozoň, F (2020)
Je výpoveď daná zamestnancovi v preddôchodkovom veku v rozpore s dobrými mravmi?
epravo.sk, 16. 4. 2020

Sadloňová, M (2020)
Kto by mal kontrolovať zloženie zbernej nádoby?
Odpadové hospodárstvo 4/2020; 8 - 9

Macej, J (2020)
Najvyšší súd rozhodol v kauze G-komponent
Odpadové hospodárstvo 4/2020 - Energo; 22 - 23

Stríž, M (2020)
Ukončovanie starých exekučných konaní a paušálne trovy exekútora v podnikateľskej praxi
epravo.sk, 2. 4. 2020

Sapáková, J / Stríž, M (2020)
Koronavírus na pracovisku - práva a povinnosti zamestávateľa - pokračovanie
epravo.sk, 13. 3. 2020

Liebscherová, K (2020)
Cezhraničná preprava živočíšnej múčky
Odpadové hospodárstvo 3/2020; 8 - 9

Sadloňová, M (2020)
Pravidlá aukcie na nové zdroje na výrobu elektriny z obnoviteľných zdrojov energie
Odpadové hospodárstvo 3/2020 - Energo; 22 - 23

Sapáková, J / Stríž, M (2020)
Koronavírus na pracovisku – práva a povinnosti zamestnávateľa
epravo.sk, 6. 3. 2020

Rychter Urban, T (2020)
Nová smernica proti praniu špinavých peňazí myslí aj na kryptomeny
epravo.sk, 3. 3. 2020

Macej, J (2020)
Ako postupovať pri zrušení zmluvy o prevode nehnuteľnosti?
epravo.sk, 18. 2. 2020

Tóthová, T (2020)
Čo prinesie Európsky ekologický dohovor
Odpadové hospodárstvo 2/2020 - Energo, 22 - 23

Kozoň, F / Liebscherová, K (2020)
Zmeny zákona o odpadoch účinné od 27. 12. 2019
Odpadové hospodárstvo 2/2020; 8 - 9

Oleš, A / Stríž, M (2020)
Zmeny v pracovnom práve v roku 2020
epravo.sk, 14. 1. 2020

Liebscherová, K (2019)
Prítomnosť osoby na pracovisku bez pracovnej zmluvy nemusí znamenať nelegálnu prácu
epravo.sk, 10. 12. 2019

Kozoň, F (2019)
Zákaz výpovede a plynutie ochrannej doby v pracovnoprávnych vzťahoch
epravo.sk, 26. 11. 2019

Liebscherová, K / Tóthová, A (2019)
Čo prinesie transpozícia tzv. odpadového balíka
Odpadové hospodárstvo 11/2019; 8 - 9

Oleš, A / Tóthová, A (2019)
Rozšírenie poskytovania dotácií vozidiel s pohonom na alternatívne palivá
Odpadové hospodárstvo 11/2019 - Energo; 24 - 25

Oleš, A / Tóthová, A (2019)
Zmeny v schválenom zákone o zálohovaní jednorazových obalov na nápoje
Odpadové hospodárstvo 10/2019; 8 - 9

Maďarová, H / Kozoň, F (2019)
Problematické momenty vo veciach prechodu práv a povinností z pracovnoprávnych vzťahov podľa § 28 zákonníka práce
epravo.sk, 11. 9. 2019

Laktišová, S / Sapáková, J (2019)
Ako neprísť o zamestnancov v extrémnych teplotách
epravo.sk, 14. 8. 2019

Oleš, A / Tóthová, A (2019)
Považujú sa zvyšky vzniknuté pri havárii na lodi za odpad vytvorený na palube lode
Odpadové hospodárstvo 8/2019; 8 - 9

Macej, J / Tóthová, A (2019)
K možnostiam prehodnotenia zmeny podpory výroby elektriny zo slnečnej energie

Odpodové hospodárstvo 8/2019 - Energo; 22 - 23

Miklíková, E (2019)
ICC-YAF: Smooth cooperation & enforceable measures - Tips on effective arbitration for young practitioners

Oleš, A / Tóthová, A (2019)
Spaľovne odpadov ako strategická infraštruktúra a zástavba mimoriadneho národného významu
Odpadové hospodárstvo 7/2019; 8 - 9

Jánošková, N (2019)
Zľavu pre niektorých nemožno považovať za poplatok pre ostatných
Odpadové hospodárstvo 7/2019 - Energo; 22 - 23

Liebscherová, K (2019)
Digitálni nomádi – homeoffice, domácka práca alebo vyslanie
epravo.sk, 9. 7. 2019

Sapáková, J / Oleš, A (2019)
Rozsudok SDEÚ a jeho vplyv na evidenciu pracovného času podľa slovenského práva
epravo.sk 25. 6. 2019

Macej, J (2019)
Ako je to s odmenou za predžalobnú výzvu v zmysle novely advokátskej vyhlášky?
epravo.sk, 18. 6. 2019

Liebscherová, K / Tóthová, A (2019)
Ako ďaleko sme od zálohovania jednorazových obalov na nápoje
Odpadové hospodárstvo 6/2019; 8 - 9

Macej, J (2019)
Ako je to s oznamovacou lehotou k 15. augustu z pohľadu Ústavného súdu
Odpadové hospodárstvo 6/2019 - Energo; 22 - 23

Laktišová, S (2019)
Monitorovanie zamestnancov bez posúdenia vplyvu – cesta k pokute?
epravo.sk, 16. 5. 2019

Liebscherová, K / Tóthová, A (2019)
Obehové hospodárstvo podla Envirostratégie 2030
Odpadové hospodárstvo 5/2019; 8 - 9

Macej, J / Tóthová, A (2019)
Podpora výroby elektriny z obnoviteľnych zdrojov energie v Nemecku nie je štátnou pomocou
Odpadové hospodárstvo 5/2019 - Energo; 24 - 25

Sapáková, J (2019)
Cezhraničné dedenie - teória a prax
epravo.cz, 18. 4. 2019

Liebscherová, K (2019)
Zmeny v zamestnávaní cudzincov od 1. 1. 2019
epravo.sk, 5. 4. 2019

Tóthová, A (2019)
Komisia musí predkladať dôkazy ak koná proti členským štátom, aj pri odpade
Odpadové hospodárstvo 4/2019; 8 - 9

Liebscherová, K (2019)
Zelenšie Slovensko v oblasti energetiky (Envirostratégia 2030)
Odpadové hospodárstvo - Energo 4/2019; 22 - 23

Hnátová, Z (2019)
Ako sa vo firme vysporiadať s rekreačnými poukazmi – komplexná právna a daňovo-odvodová analýza pre zamestnávateľov
epravo.sk, 27. 3. 2019

Liebscherová, K (2019)
Novy BREF pre nakladanie s ťažobným odpadom
Odpoadové hospodárstvo 3/2019; 8 - 9

Macej, J / Tóthová, A (2019)
G-komponent a nová definícia prístupu do sústavy po 1.1. 2019
Odpadové hospodárstvo - Energo 3/2019; 20 - 21

Maďarová, H (2019)
První pokuty za porušení GDPR jsou na světě
epravo.cz, 27. 2. 2019

Bomba, M (2019)
Současná evropská rozhodovací praxe ve věcech omezování internetového prodeje a konec geo-blockingu
epravo.cz, 22. 2. 2019

Maďarová, H (2019)
Prvé pokuty za porušenie GDPR sú na svete
epravo.sk, 8. 2. 2019

Verlík, J / Habová, P (2019)
Kontroly překompenzace v návrhu novely ZPOZE
epravo.cz, 24. 1. 2019

Beneš, O (2019)
Stávka mimo kolektivní vyjednávání
epravo.cz, 21. 1. 2019

Mačát, J (2019)
Omezení daňového zvýhodnění investičních fondů
epravo.cz, 18. 1. 2019

Krampera, J / Vacek, L (2019)
Nejvyšší soud k započtení nejisté nebo neurčité pohledávky
epravo.cz, 16. 1. 2019

Liebscherová, K / Tóthová, A (2019)
Skládkovať sa už neoplatí
Odpadové hospodárstvo 1/2019; 8 - 9

Hager, B (2019)
Dlhá cesta k jednotnému trhu pre biopalivá
Odpadové hospodárstvo - Energo 1/2019; 20 - 21

Miklíková, E / Vacek, L (2019)
Praktická úskalí výkonu zahraničních rozhodčích nálezů
epravo.cz, 4. 1. 2019

Šolc, R / Dvořák, A (2018)
Rozlišujme zákaz konkurenčního jednání a ochranu citlivých informací zaměstnavatele
epravo.cz, 17. 12. 2018

Kokeš, J / Otta, S (2018)
Institut agenta pro zajištění v návrhu novely zákona o dluhopisech
epravo.cz, 12. 12. 2018

Macej, J (2018)
Súd potvrdil právo výrobcu elektriny na vrátenie G-komponentu
Odpadové hospodárstvo - Energo 12/2018; 22 - 23

Liebscherová, K (2018)
Posúdenie vplyvov na životné prostredie aj pre elektrické vedenie
Odpadové hospodárstvo - Energo 12/2018; 26 - 27

Fabián, D / Brůha, T (2018)
Okamžik předání a okamžik splnění díla s vadami, které nebrání jeho užívání
epravo.cz, 30. 11. 2018

Richter, T (2018)
ICO a STO z pohľadu investorov: Na čo sa pozrieť pred kúpou tokenu
epravo.sk, 28. 11. 2018

Šudoma, O (2018)
Pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu ve faktickém pracovním poměru
epravo.cz, 16. 11. 2018

Hnátová, Z (2018)
„Preplatenie“ nevyčerpanej dovolenky po skončení pracovného pomeru? Nový rozsudok Súdneho dvora EÚ mení uhol pohľadu
epravo.sk, 14. 11. 2018

Jánošková, N (2018)
Krajský súd Bratislava rozhodol: Odvedená daň z CO2 sa bude vracať
Odpadové hospodárstvo - Energo 11/2018; 24

Liebscherová, K / Tóthová, A (2018)
Závery o najlepších dostupných technikách (BAT) pri spracovaní odpadu
Odpadové hospodárstvo - Energo 11/2018; 10 - 11

Horváthová, M / Nguyen, H (2018)
Nejvyšší soud k nároku na odstupné při skončení pracovního poměru fikcí
epravo.cz, 19. 10. 2018

Liebscherová, K / Sapáková, J (2018)
Zmeny vo vysielaní pracovníkov
epravo.sk, 16. 10. 2018

Perniš, P / Vacek, L (2018)
Odškodnění ve faktickém pracovním poměru pohledem nedávné soudní praxe
epravo.cz, 10. 10. 2018

Jánošková, N (2018)
Včasné neodovzdanie emisných kvót sa nevypláca
Odpadové hospodárstvo - Energo 10/2018; 20 - 21

Liebscherová, K / Tóthová, A (2018)
Čaká nás ďalšia veľká novela zákona o odpadoch
Odpadové hospodárstvo - Energo 10/2018; 10 - 11

Macej, J (2018)
Predžalobná výzva a paušálna náhrada nákladov spojených s vymáhaním pohľadávky
epravo.sk, 2. 10. 2018

Jelínek, T (2018)
Doba strávená na cestě do místa výkonu práce ve světle judikatury evropských soudů
epravo.cz, 27. 9. 2018

Krampera, J / Vacek, L (2018)
Právní závěry ve znaleckém posudku v civilním soudním řízení
epravo.cz, 25. 9. 2018

Jánošková, N / Sapáková, J (2018)
Pôsobenie a práva zástupcov zamestnancov
epravo.sk, 18. 9. 2018

Maďarová, H (2018)
Praktické aspekty právnej úpravy zodpovednej osoby podľa čl. 37 a nasl. GDPR (II. časť)
epravo.sk, 11. 9. 2018

Macej, J / Tóthová, A (2018)
Zásadné zmeny v podpore obnoviteľných zdrojov
Opadové hospodárstvo - Energo 9/2018; 18 - 19

Demová, K (2018)
Šikana na pracovišti a její důsledky pro zaměstnavatele
epravo.cz, 31. 8. 2018

Procházka, T (2018)
Souběh funkcí - stručně, prakticky
EPRAVO.CZ Magazine 2/2018; 115

Šumavská, M (2018)
Nejvyšší soud k rovnosti odměňování zaměstnanců
epravo.cz, 20. 8. 2018

Macej, J (2018)
K (ne)prípustnosti substitučného splnomocnenia v konaní pred Ústavným súdom SR
epravo.sk, 16. 8. 2018

Hager, B (2018)
Špatné zkušenosti s monopolem rozšířené odpovědnosti výrobců v Evropě
Odpady 8/2018; 26 - 27

Cisáriková, E (2018)
Návrh novely Občianskeho zákonníka poteší viac spotrebiteľov ako dodávateľov
epravo.sk, 10. 8. 2018

Tóthová, A (2018)
Prečo dostala Slovenská republika pokutu milión eur?
Odpadové hospodárstvo 8/2018; 10 - 11

Jánošková, N (2018)
Vyrábate polyméry, ale obchodovať s CO2 kvótami nemôžete. Dôvod?
Odpadové hospodárstvo - Energo 8/2018; 20 - 21

Krampera, J / Faltus, V / Vacek, L (2018)
Prorogační doložka a soudní praxe
epravo.cz, 27. 7. 2018

Maďarová, H (2018)
Praktické aspekty právnej úpravy zodpovednej osoby podľa čl. 37 a nasl. GDPR (I. časť)
epravo.sk, 23. 7. 2018

Hager, B (2018)
Realizácia rozšírenej zodpovednosti výrobcov v Rámcovej smernici EÚ o odpade
Odpadové hospodárstvo 7/2018; 16 - 17

Liebscherová, K / Tóthová, A (2018)
Novela zákona o IPKZ: Boj proti skládkam pokračuje
Odpadové hospodárstvo 7/2018; 8 - 9

Procházka, T (2018)
Rozsudek roku zpřehlednil postavení českých manažerů. Na jasná pravidla se čekalo 25 let
Nejvyšší soud ČR, 27. 6. 2018

Odrobinová, V / Procházka, T (2018)
Souběh funkcí – průvodce cestou do pekel (díl 1)
epravo.cz, 26. 6. 2018

Liebscherová, K (2018)
Zjednodušené zamestnávanie štátnych príslušníkov tretích krajín
epravo.sk, 21. 6. 2018

Krampera, J / Dosedělová, T / Vacek, L (2018)
Hromadné žaloby - budoucnost českého procesního práva?
epravo.cz, 8. 6. 2018

Tóthová, A (2018)
Čo prináša novela zákona o energetike
Odpadové hospodárstvo - Energo 6/2018; 22 - 23

Jánošková, N (2018)
Povinnosti GDPR sa týkajú možno aj vás
Odpadové hospodárstvo - Energo 6/2018; 8 - 9

Servus, S (2018)
Aktuální otázky nástupnictví při rodinném podnikání
Wolters Kluwer, 2018

Jánošková, N (2018)
Zdaňovanie CO2 kvót v slovenských podmienkach v roku 2011 bolo v rozpore s európskym právom
epravo.sk, 6. 6. 2018

Tóthová, A (2018)
Európsky parlament schválil ambiciózne ciele odpadového hospodárstva
Odpadové hospodárstvo - 5/2018; 8 - 9

Jánošková, N / Hager, B (2018)
Súdny dvor EÚ sa vyjadril: Zdaňovanie CO2 kvót v slovenských podmienkach v roku 2011 bolo v rozpore s európskym právom
Odpadové hospodárstvo - Energo 5/2018; 22 - 23

Odrobinová, V / Procházka, T (2018)
Souběh funkcí - stručně, prakticky
epravo.cz, 18. 5. 2018

Hager, B (2018)
Dedenie: rakúsky vz. uhorský model
Hospodárske noviny, 15. 5. 2018
Dedenie: rakúsky vz. uhorský model
hnonline.sk, 15. 5. 2018

Procházka, T / Dubová, M (2018)
Firemní benefity: auto k soukromým účelům (daňový pohled)
CAFINews, 14. 5. 2018

Konečná, P (2018)
Opční plány pro zaměstnance a jejich zdanění
epravo.cz, 4. 5. 2018

Matouš, R (2018)
GDPR: jak efektivně implementovat za „pět minut dvanáct“?
epravo.cz, 25. 4. 2018

Hansliková, J / Dvořák, A (2018)
Nepřiznání mimořádného odstupného z důvodu vzniku nároku na starobní důchod je diskriminací
epravo.cz, 11. 4. 2018

Tóthová, A (2018)
ESD: Prístup k spravodlivosti v záležitostiach životného prostredia
Odpadové hospodárstvo - Energo 4/2018; 22 - 23

Hager, B (2018)
Zlé skúsenosti s monopolom OZV v Európe
Odpadové hospodárstvo 4/2018; 8 - 9

Vučka, J / Liberda, J (2018)
Beztrestnost kreativního účetnictví aneb i Nejvyšší soud se někdy utne
Bulletin Svazu účetních, 29. 3. 2018

Beneš, O (2018)
Za jakých podmínek je možné kontrolovat e-maily zaměstnance?
epravo.cz, 16. 3. 2018

Vučka, J (2018)
Nový judikát: přístup obhajoby k dokumentům státního zastupitelství
epravo.cz, 1. 3. 2018

Kratochvílová, P (2018)
Škoda způsobená zaměstnancem – náhrada nákladů na mzdu
epravo.cz, 22. 2. 2018

Udvaros, K (2018)
Základní kapitál 1 Kč – dává to smysl?
epravo.cz, 15. 2. 2018

Liebscherová;, K (2018)
Vplyvy aplikačnej novely zákona o odpadoch na súvisiace vyhlášky - 1. časť
Odpadové hospodárstvo – 2/2018; 10 - 11

Hager, B (2018)
Súdny dvor EÚ k definicíi chránených odberateľov plynu a zásobám plynu vo vlastnej krajine
Odpadové hospodárstvo - Energo 02/2018; 20 - 21

Procházka, T (2018)
Počítáte správně nepřetržitý odpočinek v týdnu?
epravo.cz, 2. 2. 2018

Hager, B / Štrbová, P (2018)
Veľká novela slovenského Obchodného zákonníka alebo ďalší pokus o účinnú ochranu práv veriteľov
Ročenka Slovensko-rakúskej obchodnej komory 2017, str. 98 - 99

Vučka, J (2018)
Vybržďování a trestněprávní paradoxy
epravo.cz, 19. 1. 2018

Liebscherová, K / Tóthová, A (2018)
Aplikačná novela zákona o odpadoch - tretia časť - pneumatiky
Odpadové hospodárstvo – 1/2018; 8 - 9

Vučka, J (2018)
„Odcizení“ aneb Kdy si konečně přiznáme problém?
Trestněprávní revue 1/2018

Štrbová, P / Sapáková, J (2018)
Datenschutz neu: ein harter Brocken
PRESSBURGER Zeitung, 4. 1. 2018

Vučka, J (2018)
Nejkontroverznější rozhodnutí Ústavního soudu v roce 2017 (i výroková logika má své hranice)
jinepravo.cz, 1. 1. 2018