Global menu

Our global pages

Close

Špecializácia

Ťažisko zamerania advokátskej kancelárie Eversheds Sutherland Slovensko leží na právnom poradenstve v oblastiach práva súvisiacich s podnikateľskými aktivitami našich klientov.

Náš tím má rozsiahle skúsenosti najmä v oblasti práva obchodných spoločností, vrátane fúzií a akvizícií, kapitálových trhov finančného práva, práva nehnuteľností, pracovného práva a cezhraničného vysielania zamestnancov a zastúpenie v súdnych a rozhodcovských konaniach, práva životného prostredia a práva zaoberajúceho sa infraštruktúrou projektov, energetického práva ako aj súťažného práva a kartelového práva.

Medzi hlavné oblasti práva, v ktorých máme bohaté skúsenosti patria:

Korporátne právo, fúzie a akvizície
Obchodné zmluvy, medzinárodný obchod a preprava
Pracovné právo
Financovanie, kapitálové a finančné trhy
Nehnuteľnosti a stavebné právo
Hospodárska súťaž, PPP, verejné obstarávania
Zastupovanie v súdnych sporoch a arbitrážnych konaniach
Konkurz a reštrukturalizácia
Životné prostredie a odpadové hospodárstvo
Energetika a regulované činnosti
Rodinné firmy, nástupníctvo, family business governance
Ochrana osobných údajov, GDPR
Regulácia hazardných hier