Global menu

Our global pages

Close

Obchodné zmluvy, medzinárodný obchod a preprava, Slovensko

Poskytujeme komplexnú právnu podporu pri vypracovaní a vyjednávaní obchodných zmlúv každého druhu, vrátane zmlúv o dodávkach veľkých zariadení, servisných zmlúv, licenčných zmlúv a pod.

Medzi nami poskytované právne služby patrí najmä poradenstvo pri:

  • Príprave a vyjednávaní zmlúv o dielo alebo zmlúv o dodaní komplexných projektov.
  • Príprave a vyjednávaní zmlúv o obchodnom zastúpení, zmlúv o sprostredkovaní a zmlúv o franchisingu.
  • Kontrole a vypracovaní všeobecných obchodných podmienok (napr. nákupné, dodacie alebo servisné podmienky).
  • Poradenstve v oblasti cezhraničnej prepravy vrátane CRM.
  • Vypracovaní a vyjednávaní zmlúv v oblasti IT, vrátane licenčných zmlúv a SLA.
  • Poradenstvo v oblasti zabezpečenia platieb, hlavne pri cezhraničných dodávkach.