Global menu

Our global pages

Close

Ochrana osobných údajov, GDPR, Slovensko

Náš tím poskytuje poradenstvo v oblasti ochrany súkromia a osobných údajov, a to tak českým a slovenským, ako aj nadnárodným spoločnostiam. Pre klientov riešime zadania, ktoré často presahujú hranice nadnárodných úprav. Disponujeme tímom právnikov, ktorí majú bohaté skúsenosti nadobudnuté pri riešení projektov v oblasti ochrany osobných údajov. Naše skúsenosti nám umožňujú zvoliť vždy pragmatické a pre klienta najvýhodnejšie riešenie.

 • Komplexné audity zamerané na súlad s predpismi na ochranu súkromia a osobných údajov
 • Poradenstvo ohľadom zmlúv so spracovateľmi a obchodnými partnermi
 • Poradenstvo ohľadom vzťahov so spotrebiteľmi, vrátane regulácie e-commerce
 • Zastupovanie pri kontrolách a iných správnych konaniach na Úrade na ochranu osobných údajov
 • Revízia a vypracovanie interných smerníc, súhlasov a oznámení o spracovaní
 • Poradenstvo pri poskytovaní údajov do zahraničia
 • Implementácia GDPR:Š
  • kolenie zamestnancov, vykonanie východiskovej GAP analýzy,
  • Návrhy opatrení a harmonogram implementácie,
  • Posúdenie vplyvu na osobné údaje a záznamy o spracovaní,
  • Revízia internej a externej dokumentácie,
  • Pravidelný monitoring súladu s GDPR, služby externého DPO.