Global menu

Our global pages

Close

Regulácia hazardných hier, Slovensko

Poskytujeme komplexné právne poradenstvo súvisiace s prevádzkovaním hazardných hier. Náš tím má skúsenosti s procesom získavania povolenia k prevádzkovaniu rôznych druhov hazardných hier, s nastavením interných procesov (vrátane AML) a s prípravou zmluvnej dokumentácie súvisiacej s prevádzkovaním hazardných hier. Spracovávame analýzy a právne stanoviská týkajúce sa regulácie hazardných hier. Naša kancelária má taktiež rozsiahle skúsenosti so zastupovaním klientov z radov prevádzkovateľov hazardných hier pred správnymi orgánmi i v správnom súdnictve.

  • Komplexná právna podpora prevádzkovateľov hazardných hier
  • Právna regulácia prevádzkovania hazardných hier
  • Povoľovanie hazardných hier
  • Zabezpečenie právnej compliance (vrátane problematiky AML)
  • Zastupovanie pri jednaní s orgánmi štátnej správy a dozoru v oblasti hazardných hier
  • Zastupovanie v správnych a súdnych konaniach
  • Spracovanie právnych analýz a stanovísk k problematike regulácie a prevádzkovania hazardných hier
  • Príprava komplexnej zmluvnej dokumentácie k zabezpečeniu prevádzkovania hazardných hier
  • Príprava dokumentácie pre marketingové súťaže